image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Đức Huệ khai giảng lớp sơ cấp chính trị năm 2024

Anh-tin-bai

Lớp học có 71 học viên là cán bộ, đảng viên công tác ở các đảng bộ xã-thị trấn, ấp-khu phố, Đảng ủy Công an huyện tham gia. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;…

Anh-tin-bai

Lớp học được chia thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 15/5-31/5, đợt 2 từ ngày 10/6-27/6/2024.

Lớp học nhằm trang bị cho học viên những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; các nội dung cơ bản về Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội Khoa học và những vấn đề cơ bản về lịch sử, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua đó, để nâng cao trình độ lý luận chính trị bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực thực tiễn và tư duy đổi mới trong đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Như Huỳnh – Tấn Hữu
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh