image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Chủ tịch UBND huyện: Ông Nguyễn Thanh Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy

- Ngày, tháng, năm sinh: 19/9/1981

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

- Ngày vào Đảng: 27/7/2008

- Trình độ:

 + Học vấn: 12/12

 + Chuyên môn: Thạc sĩ ngành Kinh tế phát triển

 + Chính trị: Cao cấp

2. Phó Chủ tịch UBND huyện: Ông Lê Văn Nên - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/8/1968

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Quê quán: Xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Ngày vào Đảng: 07/10/1997.

- Trình độ:

 + Học vấn: 12/12

 + Chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Sinh học

 + Chính trị: Cao cấp

3. Phó Chủ tịch UBND huyện: Ông Nguyễn Văn Suôn - Huyện ủy viên 

- Ngày, tháng, năm sinh:  11/02/1980

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Quê quán: Xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Ngày vào Đảng:  27/11/2004

- Trình độ:

 + Học vấn: 12/12

 + Chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản lý đất đai

 + Chính trị: Cao cấp

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
«« « 1 2 3 4 5  ... » »»