image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Xã, thị trấn

1.Thị trấn Đông Thành

-Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

-Điện thoại:02723 854 415

-Email: ttdtduchue@longan.gov.vn

 

-Ranh giới hành chính thị trấn: phía Bắc giáp xã Mỹ Thạnh Bắc, Phía Nam, Đông và Tây giáp xã Mỹ Thạnh Đông, được phân chia 04 khu phố với số dân 1.792 hộ, có 6.113 nhân khẩu

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn:

       *Bí thư Đảng ủy: Huỳnh Thị Phương Quyên

                              Điện thoại: 0832.819.139

       *Phó Bí thư  Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Phan Tấn Đức

                             Điện thoại: 0983.462.503

       *Phó Bí thư, Chủ tịch UBND: Nguyễn Đức Uyên

                             Điện thoại: 0938.022.599

 

2.Bình Hòa Bắc

-Địa chỉ: ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

-Điện thoại: (0272) 3854318

-Website: http://binhhoabac.duchue.longan.gov.vn

-E-Mail: bhbduchue@longan.gov.vn

Xã Bình Hòa Bắc nằm về hướng nam của huyện Đức Huệ cách trung tâm huyện 8 km theo tỉnh lộ 839. Diện tích tự nhiên của xã là 3.607,57 ha, có ranh giới như sau:
                  + Phía Đông giáp xã Hòa Khánh Tây
                  + Phía Tây giáp xã Bình Thành, Mỹ Bình
                  + Phía Bắc giáp xã Mỹ Thạnh Đông
                  + Phía Nam giáp xã Bình Hòa Nam
-Toàn xã hiện có 4 ấp: Tân Hòa, Hòa Tây, An Hòa, Ấp Chánh.
-Xã có diện tích tự nhiên 3.607,57ha, được chia thành 4 ấp với 2339 hộ và 9.230 nhân khẩu

-Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã: 

           *Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hòa Bắc: Võ Thị Hồng Gấm

                                  Điện thoại: 0944.660.020

            Phó Bí thư Đảng ủy: Lương Hoàng Quí

                                  Điện thoại: 0977.909.891

           *Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã:  Nguyễn Văn Tiếp

                                  Điện thoại: 0946.355.648

3. Xã Mỹ Bình

-Địa chỉ: ấp 1, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

-Điện thoại:  (02723) 787700

-Website: http://mybinh.duchue.longan.gov.vn

-E-Mail: 

Xã Mỹ Bình nằm ở phía tây huyện Đức Huệ, có vị trí địa lý:

Xã có diện tích 41,69 km², chia thành 6 ấp; dân số năm 2003 là 3.509 người, mật độ dân số đạt 84 người/km².

-Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã: 

           *Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Bình: Huỳnh Thị Thái Lan

                                  Điện thoại:

           *Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Văn Thanh

                                  Điện thoại: 0908.614.029

4. Xã Bình Hòa Hưng

-Địa chỉ: ấp 2, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

-Điện thoại:  02723.854370

-Website: http://binhhoahung.duchue.longan.gov.vn

-E-Mail: 

Xã Bình Hòa Hưng nằm ở phía nam huyện Đức Huệ, có vị trí địa lý:

Xã có diện tích 30,90 km², dân số năm 2003 là 2.132 người, mật độ dân số đạt 69 người/km².

Xã Bình Hòa Hưng được thành lập vào ngày 24 tháng 3 năm 1994 trên cơ sở điều chỉnh 3.750 ha diện tích tự nhiên với 2.315 người của xã Bình Thành.

Ngày 15 tháng 5 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2003/NĐ-CP. Theo đó, thành lập xã Mỹ Bình trên cơ sở 3.070 ha diện tích tự nhiên và 2.858 người của xã Bình Thành, 1.099 ha diện tích tự nhiên và 651 người của xã Bình Hòa Hưng.

-Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã: 

           *Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã: Lữ Phương Nam

                                  Điện thoại: 0906.504.159

           *Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn VănTưởng

                                  Điện thoại: 0904.506.467

          * Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Tấn Đạt

                                  Điện thoại: 

5. Xã Bình Hòa Nam

-Địa chỉ: ấp 2, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

-Điện thoại:  

-Website: http://binhhoanam.duchue.longan.gov.vn

-E-Mail:

-Xã Bình Hòa Nam có diện tích 71,15 km², dân số năm 1999 là 6.880 người, mật độ dân số đạt 97 người/km².

-Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã: 

           *Bí thư Đảng ủy: Tống Văn Diên

                                  Điện thoại: 0908.893.437

           *Phó Bí thư Đảng ủy: Nguyễn Văn Tửng

                                  Điện thoại: 

          * Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Lê Công Lợi

                                  Điện thoại: 0902.629.298

 

6. Xã BìnhThành

-Địa chỉ: ấp 2, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

-Điện thoại:  02723.854.369

-Website: http://binhthanh.duchue.longan.gov.vn

-E-Mail:

Xã Bình Thành nằm ở phía nam huyện Đức Huệ, có vị trí địa lý:

Xã có diện tích 25,90 km², dân số năm 2003 là 2.205 người, mật độ dân số đạt 85 người/km².

-Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã: 

           *Bí thư Đảng ủy:  Phạm Hồng Hưng

                                  Điện thoại:  0935.273.528

           *Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Lữ Kiến Tâm

                                  Điện thoại:  0766.780.528

          * Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Võ Như Khoa

                                  Điện thoại:  0907.692.264

 

7. Xã Mỹ Quý Đông

-Địa chỉ: ấp 4, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

-Điện thoại:  

-Website: http://myquydong.duchue.longan.gov.vn

-E-Mail:

-Xã Mỹ Quý Đông có diện tích 39,11 km², dân số năm 1999 là 5.572 người, mật độ dân số đạt 142 người/km².

-Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã: 

           *Bí thư Đảng ủy: Huỳnh Văn Thắng

                                  Điện thoại: 0937.426.200

           *Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Phan Vương Pha

                                  Điện thoại: 0918.499.385

          * Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Thị Thu Trang

                                  Điện thoại: 0914.011.837

 

8. Xã Mỹ Quý Tây

 

-Địa chỉ: ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

-Điện thoại:  

-Website: http://myquytay.duchue.longan.gov.vn

-E-Mail:

-Xã Mỹ Quý Tây có diện tích 51,17 km², dân số năm 1999 là 9.628 người, mật độ dân số đạt 188 người/km².

-Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã:

         *Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Hiếu 

                    Điện thoại: 098 3854560

         *Phó Bí thư Đảng ủy: Hồ Phước Hải 

                    Điện thoại: 0962737178

         *Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND: Dương Văn Lam

                   Điện thoại: 0903444863

 

9. Xã Mỹ Thạnh Bắc

-Địa chỉ: ấp 4, xã Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

-Điện thoại:  

-Website: http://mythanhbac.duchue.longan.gov.vn

-E-Mail:

Xã Mỹ Thạnh Bắc có diện tích 41,27 km², dân số năm 1999 là 7.382 người, mật độ dân số đạt 179 người/km².


-Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã:

         *Bí thư Đảng ủy: Lâm Văn Thà

                    Điện thoại: 0937.480.649

         *Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND:  Phạm Quốc Tú

                    Điện thoại: 0908.614.026

         *Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND: Nguyễn Đăng Khoa

                   Điện thoại: 0915.187.881

 

10. Xã Mỹ Thạnh Đông

-Địa chỉ: ấp 4, xã Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

-Điện thoại:  

-Website: http://mythanhdong.duchue.longan.gov.vn

-E-Mail:

Xã Mỹ Thạnh Đông có diện tích 32,8 km², dân số năm 1999 là 7.213 người, mật độ dân số đạt 220 người/km².

-Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã:

         *Bí thư Đảng ủy: 

                    Điện thoại:

         *Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND:  Huỳnh Thanh Tâm

                    Điện thoại:

         *Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND:   Phạm Công Bằng

                   Điện thoại: 0979.486.898

11. Xã Mỹ Thạnh Tây

-Địa chỉ: ấp Voi, xã Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

-Điện thoại:  

-Website: http://mythanhtay.duchue.longan.gov.vn

-E-Mail:

Xã Mỹ Thạnh Tây có diện tích 49,07 km², dân số năm 1999 là 5.918 người, mật độ dân số đạt 121 người/km².

-Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã:

         *Bí thư Đảng ủy:  Lê Thị Hà Giang

                    Điện thoại: 0976.698.619

         *Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND:  Triệu Thanh Quan

                    Điện thoại: 0939.317.995

         *Quyền Chủ tịch UBND: Võ Hồng Phúc  

                   Điện thoại: 0949.644.477

 


 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh
«« « 1 2 3 4 5  ... » »»