image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Đức Huệ chi trả tiền hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới.
Anh-tin-bai

Ngày 07/12/2023, UBND tỉnh Long An có Công văn số 11611/UBND-KTTC về việc công tác bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân trên địa bàn các huyện: Đức Huệ, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa. Theo đó, UBND tỉnh chủ trương thống nhất triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Và ngày 23/01/2024, UBND huyện Đức Huệ cũng đã có Quyết định số 226b/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án chính sách hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia theo quy định của Nghị quyết số 98/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội trên huyện Đức Huệ. Đồng thời, UBND huyện Đức Huệ thành lập Tổ chi trả tiền hỗ trợ cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống khi thực hiện phân giới cắm mốc trên thực địa biên giới trên đất liền giữa nước CHXHCNVN và Vương quốc Campuchia.

Anh-tin-bai

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, toàn huyện có 105 hộ dân trên địa bàn 4 xã biên giới gồm Mỹ Quý Tây, Mỹ Bình, Mỹ Quý Đông và Mỹ Thạnh Tây được chi trả với tổng số tiền theo phương án được phê duyệt 127 tỷ 349 triệu đồng, trong đó bàn giao cho tỉnh Tây Ninh chi trả 06 trường hợp, 21 trường hợp không có mặt ở địa phương và có 78 trường hợp đủ điều kiện để huyện thực hiện chi trả.

Tính đến ngày 9/5/2024, huyện đã thực hiện chi trả được 46/78 trường hợp đủ điều kiện với số tiền trên 37 tỷ đồng. Sau khi thực hiện xong các thủ tục hồ sơ pháp lý, huyện đã thực hiện hình thức chi trả bằng chuyển khoản và tiền mặt cho các hộ gia đình, cá nhân.

Kim Tiến – Hoàng Anh
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh