Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 210166
 
Thông báo
 
Trong 2 ngày 11 và 12/06/2020, Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Quý Đông long trọng tổ chức đại hội Đảng viên Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Thanh Phong – Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy Đức Huệ cùng 122 Đảng viên được triệu tập tham dự đại hội.  
 
Trong 02 ngày 10 và 11/6/2020, Đảng bộ xã Bình Hòa Bắc tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  
 
Để bám sát và tuân thủ đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, các nghị quyết Đại hội Đảng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác xây dựng Đảng và yêu cầu, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, ngày 20/3/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 06/10/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, có một số nội dung mới chủ yếu sau:  
 
Mỹ Thạnh Tây là 01 trong 05 xã biên giới của huyện Đức Huệ, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Chính vì thế, Đảng bộ xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nhận thức cũng như trong hành động, huy động sức mạnh của huệ thống chính trị tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đề ra. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của cấp trên, các mạnh thường quân và người con quê hương quan tâm đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, từng bước thay đổi diện mạo bộ mặt xã nông thôn.  
 
Trong 02 ngày 08 và 09/6/2020, Đại hội đảng viên Đảng bộ xã Mỹ Quý Tây lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công. Đồng chí Võ Văn Hy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Huệ đến dự và chỉ đạo Đại hội.  
 
Trong 02 ngày 07 và 8/6/2020, Đảng bộ xã Bình Hòa Nam đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: "Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển". Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Võ Văn Hy cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng huyện ủy đến dự.  
 
Trong 02 ngày 04 và 05/6/2020, Đảng bộ xã Bình Hòa Hưng tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị thứ 04/11 xã – thị trấn của huyện Đức Huệ tổ chức xong Đại hội. Đến dự Đại hội có đồng chí Võ Văn Hy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy và 85 đảng viên thuộc Đảng bộ xã.  
 
Chiều ngày 04/6/2020, ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An cùng với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở, ngành tỉnh đã đến đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Trần Thanh Phong – Bí thư Huyện ủy Đức Huệ tiếp và làm việc với đoàn.  
 
Thực hiện công văn của Ban Dân vận Huyện ủy về việc đóng góp ý kiến của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 04/6/2020, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện Đức Huệ tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các ủy viên Ủy ban MTTQ huyện đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự hội nghị, có đồng chí Võ Văn Hy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Huệ.  
 
Trong 02 ngày 02 và 03/6/2020, Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Bắc tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị thứ 03/11 xã – thị trấn của huyện Đức Huệ tổ chức xong Đại hội. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Thanh Phong - Bí thư Huyện ủy Đức Huệ cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của huyện và 157 đảng viên thuộc Đảng bộ xã.  
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Vì sự nghiệp chung của ĐảngNewVì sự nghiệp chung của Đảng
Đại hội (ĐH) Đảng cấp cơ sở đã hoàn thành thắng lợi. Hiện nay, ĐH Đảng cấp huyện cũng đang tiến hành và nhiều địa phương đã hoàn thành.

Sau ĐH, các đảng viên (ĐV) trúng cử ban chấp hành khóa mới đều cảm thấy vinh dự và xác định rõ trọng trách cùng ban chấp hành lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ĐH đề ra. Thế nhưng, trong thực tế, vẫn có trường hợp ĐV trúng cử nảy sinh tâm lý tự mãn. Mặt khác, có những ĐV không trúng cử cảm thấy chán nản, thối chí, có tư tưởng bất mãn. Chính vì vậy, sau ĐH Đảng các cấp, cấp ủy mới, nhất là người đứng đầu phải kịp thời nắm tư tưởng, có biện pháp động viên, nhắc nhở để ĐV tiếp tục phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển; không để các đối tượng xấu, chống phá lợi dụng để lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết nội bộ.

Muốn vậy, trước đó, công tác nhân sự của Đảng phải được tiến hành chặt chẽ, công tâm, khách quan, đúng quy định như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng từng đề cập trong bài viết "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự ĐH XIII của Đảng". Cùng với đó, vì sự nghiệp chung của Đảng, người đứng đầu các tổ chức Đảng phải thường xuyên nắm bắt tư tưởng ĐV để kịp thời chấn chỉnh, tránh để xảy ra tình trạng tự mãn hoặc nản chí làm mất đoàn kết nội bộ và cảnh giác, đề phòng những tình huống khó lường khác xảy ra.

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online


07/08/2020 11:00 CHĐã ban hành
Vững tin trước thềm đại hội Đảng các cấpVững tin trước thềm đại hội Đảng các cấp
Đến thời điểm này, tỉnh Long An hoàn thành đại hội (ĐH) cấp cơ sở và chuẩn bị nội dung, nhân sự tiến tới ĐH đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù tình hình kinh tế còn gặp khó khăn nhưng toàn hệ thống chính trị nỗ lực, phấn đấu, khẩn trương thực hiện nghị quyết ĐH Đảng các cấp bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ tỉnh cùng sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Để vững tin trước thềm ĐH Đảng các cấp, cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ĐH Đảng, tập hợp được trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, cấp cơ sở phải cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với thực tiễn bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng, tạo tiền đề tổ chức thành công ĐH Đảng cấp huyện, tỉnh sắp tới.

Mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vững tin bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 với nỗ lực, thắng lợi mới./.

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online


05/08/2020 2:00 SAĐã ban hành
Sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đángSáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng

Hiện nay, một số địa phương đã hoàn thành đại hội (ĐH) đảng bộ cấp huyện tiến tới ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, những địa phương còn lại cũng đã sẵn sàng tiến hành ĐH. Qua ĐH có thể thấy, nguyện vọng thiết tha của toàn thể nhân dân trong tỉnh là lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, uy tín, xứng đáng để "lèo lái" chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Để đạt được điều đó, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của ĐH lần này. Ngoài công tác chuẩn bị, tổ chức ĐH phải chu đáo, dân chủ, đúng luật, mỗi đại biểu phải nâng cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những người thực sự xứng đáng, có năng lực, trình độ vào ban chấp hành đảng bộ các cấp khóa mới. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, chú trọng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; có cơ cấu hợp lý, bảo đảm số lượng theo đúng quy định. Mỗi đại biểu khi cầm trên tay phiếu bầu hãy phát huy quyền và nghĩa vụ của mình, cân nhắc kỹ lưỡng để bầu ra những người đủ đức, đủ tài để gánh vác công việc. Những người được tín nhiệm phải quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có sự đột phá, đặc biệt là phải sâu sát cơ sở, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Để ĐH đại biểu đảng bộ các cấp trong tỉnh thật sự thành công, mỗi đại biểu phải nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, sáng suốt chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài để tiếp tục đưa nghị quyết ĐH Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online

 


04/08/2020 11:00 CHĐã ban hành
Đóng góp trí tuệ góp ý dự thảo văn kiệnĐóng góp trí tuệ góp ý dự thảo văn kiện
Hiện nay, các địa phương đang tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ cấp huyện. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Dự ĐH, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong đóng góp hoàn chỉnh dự thảo văn kiện. Xác định báo cáo chính trị là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo, tầm nhìn của Đảng bộ; định hướng sự phát triển của tỉnh nên công tác chuẩn bị văn kiện có ý nghĩa quan trọng.

Để văn kiện bao quát và bám sát thực tế, đề ra được những mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, định hướng phát triển trong 5 năm tới, các đại biểu dự ĐH cần tích cực đóng góp xây dựng văn kiện, nghị quyết. Việc thảo luận, tham gia đóng góp vào dự thảo được thực hiện nghiêm túc, bám sát vào các gợi ý của từng địa phương, tỉnh, Trung ương; phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ của tập thể, mang tính xây dựng. Nhiều ý kiến sâu sắc, thể hiện sự nghiên cứu kỹ dự thảo báo cáo, tâm huyết, trách nhiệm của từng đảng viên đối với sự phát triển của huyện, tỉnh và cả nước.

Các ý kiến đều được thảo luận trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn xây dựng, phản ánh được khát vọng, sự đổi mới, sáng tạo, đột phá trong nhiệm kỳ mới; khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh,…

Việc đóng góp vào dự thảo văn kiện nhằm phát huy tinh thần dân chủ, huy động trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của huyện, tỉnh và của cả nước. Qua đó, giúp cấp ủy Đảng các cấp nắm được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để bổ sung văn kiện, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong quá trình xây dựng và thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Ban biên tập

Nguồn báo Long An online


03/08/2020 12:00 SAĐã ban hành
Phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ trong đại hội ĐảngPhát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ trong đại hội Đảng
Sau rút kinh nghiệm từ Đại hội (ĐH) điểm Đảng bộ huyện Cần Giuộc (diễn ra từ ngày 8 đến 10/6/2020), hiện nay, đảng bộ các địa phương, đơn vị (cấp trên cơ sở) trong tỉnh đang và chuẩn bị tổ chức ĐH đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nối tiếp thành công của ĐH Đảng bộ huyện Cần Giuộc, trong 3 ngày (từ ngày 22 đến 24/7/2020), Đảng bộ huyện Tân Thạnh, Vĩnh Hưng tiến hành ĐH. Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, ĐH Đảng bộ huyện Tân Thạnh, Vĩnh Hưng đã dành khá nhiều thời gian cho đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận, đánh giá, phân tích kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Với sự nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ 2 huyện thuộc khu vực Đồng Tháp Mười này đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế luôn giữ được đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đồng thời, các công trình thủy lợi tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng, đáp ứng yêu cầu hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước,...

ĐH Đảng bộ huyện Tân Thạnh, Vĩnh Hưng đã thông qua các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, tập trung giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy mạnh mẽ đoàn kết nội bộ; xây dựng kết cấu hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp;…

Sự thành công của ĐH các huyện là nhờ công tác chuẩn bị thực hiện chu đáo, đúng quy định, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Việc thẩm định, phê duyệt văn kiện, đề án nhân sự được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Việc thảo luận ở các ĐH sôi nổi, thẳng thắn, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, dân chủ, đoàn kết; quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện nghiêm;…

Đến nay, toàn tỉnh có 3 đảng bộ huyện: Cần Giuộc, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng và Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức ĐH theo đúng yêu cầu, nội dung chương trình đề ra. Hiện nay, các đảng bộ cấp huyện và tương tương còn lại khẩn trương tổ chức ĐH bảo đảm đến cuối tháng 8-2020 sẽ hoàn thành. Việc tổ chức chặt chẽ, bài bản cùng những bài học được chỉ ra qua đợt ĐH cấp cơ sở sẽ là những kinh nghiệm quý, nền tảng để tổ chức thành công ĐH Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online


02/08/2020 12:00 SAĐã ban hành
Thông báo khẩn tìm người từng điều trị tại bệnh viện Đà NẵngThông báo khẩn tìm người từng điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đức Huệ thông báo khẩn tìm người từng điều trị bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân tên Trần Hồng Phương, sinh năm 1978, đã đến khám và nhập viện điều trị nội trú tại khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng vào  ngày 13/7/2020 và đã xuất viện vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 14/7/2020. Theo phân vùng khám chữa bệnh thì khả năng bệnh nhân thuộc xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đức Huệ thông báo khẩn đề nghị bệnh nhân Trần Hồng Phương và những ai biết bệnh nhân Trần Hồng Phương đang ở đâu hay có thông tin về bệnh nhân Trần Hồng Phương cần liên hệ ngay với chính quyền địa phương nơi gần nhất để có biện pháp xử lý khẩn cấp, khoanh vùng để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Đặc biệt, bệnh nhân Trần Hồng Phương và những ai từng tiếp xúc với bệnh nhân Trần Hồng Phương trong những ngày qua cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Đồng thời thực hiện tự cách ly ở nhà; Khai báo y tế trực tuyến và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ban biên tập

 


30/07/2020 11:00 CHĐã ban hành
Thông qua nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ, nhiệm kỳ 2020-2025Thông qua nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ, nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều ngày 29/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị lấy ý kiến, góp ý cho nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

DSC_3381.jpg 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức góp ý cho nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo báo cáo chính trị của Huyện ủy Đức Huệ, trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Đức Huệ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 20/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kinh tế huyện tiếp tục duy trì tăng trưởng khá và phát triển tương đối toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế của huyện, bước đầu sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục có sự chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả; hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Lĩnh vực công nghiệp – xây dựng có bước phát triển khá với tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 20,96%/năm tập trung ở một số ngành nghề như may, giày, sản xuất gạch, thức ăn gia súc và điện năng lượng mặt trời.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, bảo đảm an sinh xã hội; quốc phòng – an ninh, đối ngoại, nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung lãnh đạo thực hiện bảo đảm giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 DSC_3401.jpg

Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong báo cáo trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn những tồn tại khi có 5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chưa đạt, sản xuất nông nghiệp vẫn còn quy mô nhỏ lẻ cũng như một số yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Đức Huệ xác định mục tiêu tổng quát: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện để đẩy nhanh phát triển kinh tế theo cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng và thương mại - dịch vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân". Trong đó, huyện Đức Huệ xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, 1 chương trình đột phá và 1 công trình trọng điểm để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 DSC_3391.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được góp ý cho huyện Đức Huệ

Tại hội nghị, Huyện ủy Đức Huệ cũng báo cáo trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Huệ nhiệm kỳ 2020-2025.

Góp ý cho huyện Đức Huệ, các đại biểu cho rằng, huyện Đức Huệ có rất nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp – xây dựng khi một số dự án phát triển công nghiệp và các dự án điện năng lượng mặt trời quy mô lớn đang được xúc tiến đầu tư về huyện. Huyện Đức Huệ cũng có tiềm năng về thương mại – dịch vụ khi có Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây. Đồng thời, huyện cũng có quỹ đất sạch lớn có thể dùng vào phát triển công nghiệp để đón các làn sóng đầu tư mới trong trường hợp các khu, cụm công nghiệp tại huyện Đức Hòa đã lấp đầy.

 DSC_3394.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu tại hội nghị

Từ đó, các đại biểu đề nghị huyện Đức Huệ cần nghiên cứu, xem xét để xác định cơ cấu kinh tế phù hợp trong 5 năm tới. Ngoài ra, các đại biểu cũng góp ý thêm về một số chỉ tiêu phấn đấu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để nghiên cứu, hoàn thiện nội dung báo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Gia Khánh


30/07/2020 8:00 SAĐã ban hành
Tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin xấu, độc trước thềm đại hội ĐảngTỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng
Thông tin "xấu", "độc" trên mạng xã hội (MXH) đã và đang gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng và văn hóa dân tộc...

Cứ trước mỗi sự kiện lớn của đất nước là trên một số trang mạng, các thế lực thù địch lại đăng phát nhiều thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ, kích động biểu tình gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt, trước thềm đại hội Đảng, các cơ quan chức năng lại nhận được những đơn thư nặc danh, mạo danh; trên các trang MXH lại lan truyền những thông tin sai trái, bóp méo, xuyên tạc, kích động chia rẽ nội bộ, bôi nhọ những cán bộ liên quan đến công tác nhân sự đại hội... Vì vậy, hơn hết mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời có trách nhiệm kịp thời lên tiếng, đấu tranh, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, bịa đặt; kiên quyết không để kẻ xấu coi thường kỷ cương phép nước, cố tình bôi nhọ uy tín, thanh danh cán bộ, đảng viên, nói xấu Đảng, Nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm gây hoang mang dư luận, chia rẽ đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng không tốt đến công tác chuẩn bị nhân sự của đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội XIII của Đảng.

Trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, viết đơn thư nặc danh, mạo danh nói xấu cán bộ, kích động gây rối an ninh trật tự, thời gian qua tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói chung đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lưu vong, số chống đối trong nước. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh kinh tế được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh mạng. Cơ quan an ninh điều tra các cấp đã kịp thời khởi tố, điều tra, đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh những đối tượng cầm đầu, cốt cán trong các tổ chức phản động, qua đó góp phần răn đe các đối tượng khác.

Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt, "chủ công" trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh không ngừng củng cố, hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng công tác đến từng thành viên. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong thông tin truyền thông, các hoạt động tuyên truyền, phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc hại của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, xây dựng, huy động đội ngũ cộng tác viên có trình độ khả năng phục vụ viết bài đấu tranh phản bác, đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Năm 2019, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa luôn được các cấp ủy, chính quyền; các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm chỉ đạo. Ban Chỉ đạo 35 các cấp và các ban, sở, ngành thành viên đã tổ chức nhiều hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên blog, facebook, MXH và đã đạt được kết quả bước đầu. Các cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã kịp thời tuyên truyền, định hướng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2019.

Cơ quan chức năng dự báo, thời gian tới, nhất là thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp, tình hình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật trước những âm mưu kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng của các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối, hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Không chia sẻ, bình luận, lan truyền những thông tin xấu, bịa đặt, xuyên tạc trên các trang MXH. Đồng thời lực lượng chức năng tiếp tục có các biện pháp xử lý nghiêm minh để răn đe, ngăn chặn các trường hợp phát tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc và vi phạm các quy định của Nhà nước về an ninh thông tin mạng.

Gia Nguyên


29/07/2020 10:00 CHĐã ban hành
Cảnh giác với thủ đoạn "Không có chuyện thì dựng chuyện"Cảnh giác với thủ đoạn "Không có chuyện thì dựng chuyện"
 "Không có chuyện thì dựng chuyện" - chính là thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động vẫn thường sử dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Càng nguy hiểm khi chúng dựng nên những câu chuyện không có thật nhằm mục đích hạ bệ uy tín của Đảng, bêu xấu lãnh đạo gây sự hoài nghi trong nhân dân nên chúng ta cần hết sức cảnh giác.

tải xuống.jpg 

Ảnh: Internet

Trong cuộc sống, nhiều người chỉ vì đố kỵ, ganh ghét nhau đã dựng, bịa đặt ra những câu chuyện hoàn toàn không có thật để nói xấu. Thế nhưng, chỉ với chiêu trò "không có chuyện thì dựng chuyện", biến không thành có, làm nhiều người khác mắc bẫy, gây ra biết bao phiền toái. Tình bạn bè trở nên tan vỡ, quan hệ giữa hàng xóm, láng giềng, đồng nghiệp với nhau rạn nứt, cấp trên và cấp dưới nghi kỵ nhau, cơ quan mất đoàn kết. Thậm chí, có khi tình thân gia đình, hạnh phúc vợ chồng cũng bị ảnh hưởng bởi trò dựng chuyện, bịa đặt của người khác,...

Ngày nay, có những đối tượng, thế lực thù địch còn lợi dụng mạng xã hội (MXH) đăng tải, xuyên tạc những thông tin thất thiệt, hoàn toàn không có thật. Cũng có người thì chỉ nghe kể, đọc ở trên mạng những thông tin không kiểm chứng rồi đăng tải trên MXH mà không biết đó là bịa đặt. Thế nhưng, sự việc lại méo mó, biến dạng theo cấp số nhân, từ 1 thành 2, thành 10 và hơn thế nữa khi nào không hay. Đơn cử như trong thời gian qua, khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, đã có nhiều thông tin thất thiệt được đặt ra gây hoang mang dư luận, xáo trộn cuộc sống, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Chiêu thức "không có chuyện thì dựng chuyện" cũng được những kẻ gây chiến sử dụng để chống phá nước khác. Thông qua thủ đoạn dựng chuyện để biến sự việc nhỏ thành lớn và đặc biệt là tạo cái cớ để can thiệp vào nội bộ của quốc gia khác rồi gây chiến, tác động để thay đổi chế độ. Thực tế này đã xảy ra trên thế giới làm người dân lâm vào cảnh chết chóc, xã hội bất ổn. Ngày nay, thủ đoạn không có chuyện thì dựng chuyện lại càng tinh vi, được phổ biến rộng rãi và lan truyền với tốc độ nhanh chóng trên MXH, những công cụ truyền thông nước ngoài có hiềm khích với nước này, nước kia.

Ở nước ta, sau 45 năm đất nước thống nhất, Nam - Bắc một nhà, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đã đạt nhiều thành quả làm thế giới phải kinh ngạc. Kinh tế phát triển, hội nhập sâu, rộng, đời sống người dân nâng cao, quyền làm chủ của người dân được phát huy, đời sống người dân được nâng cao,... Việt Nam còn được thế giới công nhận là điểm đến an toàn bởi chính trị ổn định, người dân thân thiện, mến khách. Vì lẽ đó, nước ta đã được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện chính trị lớn của thế giới, thu hút các nguyên thủ quốc gia đến dự.

Thế nhưng, những kẻ xấu, thù địch vẫn ngày đêm bịa đặt, dựng nên những câu chuyện kiểu như "người dân nước ta không được làm chủ; nếu còn chế độ Việt Nam cộng hòa thì Việt Nam đã giàu như Hàn Quốc"; chiến thắng 30-4-1975 chỉ là cuộc nội chiến,... Hay trên một số trang web, blog của các thế lực phản động ở nước ngoài vẫn thường đăng tải những bài viết xuyên tạc với những dòng tít kiểu như "Hà Nội, Sài Gòn sôi sục lời kêu gọi biểu tình", hàng loạt người dân viết đơn đòi đa nguyên, đa đảng, đòi bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp.

Cũng có những kiểu, các thế lực thù địch còn tự công bố, dựng bằng chứng giả nhằm gây hiểu lầm, xói mòn lòng tin trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thực tế, trên MXH, nhiều lúc, chúng dựng lên một người nào đó xưng là ông này, bà kia có vị thế, trình độ cao, người nổi tiếng ở trong nước rồi "lải nhải" bình luận, xuyên tạc lịch sử, nói xấu chế độ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cũng có trang mạng thường đăng tải các vụ án hình sự trong nước, tham nhũng rồi suy đoán thanh trừ, phe cánh này kia và kết luận "xã hội Việt Nam sắp loạn".

Các thế lực lên mạng dựng chuyện, ngoài việc bịa ra các sự kiện, biến sự việc nhỏ thành lớn, phủ nhận thành quả dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng còn khai thác triệt để các vấn đề mà chúng thấy có lợi, có thể dựa vào đó để vu cáo Nhà nước Việt Nam. Như chúng ta còn nhớ, năm 2013, các thế lực thù địch đã dựng lên thông tin Cù Huy Hà Vũ "tuyệt thực trong tù" để xuyên tạc, vu khống chế độ ta.

Hay sự cố môi trường biển ở miền Trung, các thế lực phản động ở nước ngoài đã cấu kết với một số đối tượng cực đoan, chống đối trong nước lợi dụng MXH để thực hiện mưu đồ chính trị, kích động, lôi kéo người dân thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, chống đối Đảng, Nhà nước, phá hoại an ninh kinh tế, chính trị của đất nước. Trong đó, có các bài viết có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước ta, rồi chia sẻ trên MXH để tạo nên sự nhiễu loạn thông tin, thật - giả, trắng - đen lẫn lộn nhằm chỉ trích Đảng, Nhà nước, kích động người dân gây rối. Chúng cho rằng, các cấp lãnh đạo "vì lợi ích nhóm mà bỏ quên môi trường", "biết kết quả nhưng che giấu thông tin", tạo sự nghi ngờ, bức xúc trong dư luận, rồi kích động người dân tụ tập, tuần hành, xuống đường.

Mặc dù thủ đoạn "không có chuyện thì dựng chuyện" của các thế lực đã được Đảng, Nhà nước ta chỉ ra và có những giải pháp, biện pháp để ứng phó, xử lý. Tuy nhiên, đây là một thứ "vũ khí" nguy hiểm bởi tác động đến nhiều người, đời sống xã hội, rất dễ gây ra những suy nghĩ, nhìn nhận lệch lạc, sai bản chất.

Vì vậy, các cấp, các ngành phải thường xuyên tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân để nâng cao hiểu biết, cảnh giác, không mắc bẫy. Đồng thời, công tác đào tạo, giáo dục nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ phải luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Những cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao đạo đức cách mạng, tinh thần, thái độ, trách nhiệm với công việc, tận tụy phục vụ nhân dân và kiên quyết phòng, chống và xử lý nghiêm những vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, đạo đức lối sống, suy thoái về chính trị để xây dựng một bộ máy trong sạch, những cán bộ liêm khiết.

Tại kỳ họp Quốc hội gần đây, một đại biểu đã nói: "Muốn không để thế lực thù địch lợi dụng chống phá, chúng ta phải sửa mình cho tốt, không được làm sai, làm trái thì ai chống phá chúng ta được".

Gia Nguyên

Nguồn Baolonganonline.vn


27/07/2020 10:00 CHĐã ban hành
Thấy gì qua những luận điệu của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc phá hoại tư tưởng trước thềm đại hội đảng các cấp?Thấy gì qua những luận điệu của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc phá hoại tư tưởng trước thềm đại hội đảng các cấp?
Trong những năm qua nhằm thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với nước ta, các thế lực thù địch đã triệt để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Chúng triệt để lợi dụng thời điểm trong nước diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như: Bầu cử Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt là khi nước ta chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng để đẩy mạnh các hoạt động phá hoại tư tưởng hòng gây nhiễu loạn thông tin, làm hoang mang tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kích động, chia rẽ nội bộ. Qua đó, nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước đưa nước ta đi theo quỹ đạo của các nước phương Tây.

Để thực hiện mưu đồ đó đối với nước ta, các thế lực thù địch đã ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, xem Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là người cộng sản. Chúng cho rằng, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam là sai lầm, là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng, khoét sâu những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, lợi dụng việc nước ta đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng để xuyên tạc thành tựu đổi mới của đất nước, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, Việt Nam nên thay đổi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hệ tư tưởng dân chủ tư sản cho "phù hợp với xu thế phát triển". Qua đó nhằm cổ xúy cho "xã hội dân sự", kích động, thúc đẩy hình thành các tổ chức chính trị đối lập hướng tới mục tiêu đa nguyên, đa đảng ở nước ta.

Chúng ra sức đẩy mạnh tuyên truyền, ca ngợi chủ nghĩa tư bản, cổ xúy cho chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, cho rằng chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất, không còn là xã hội áp bức, bóc lột; tìm cách bôi lem thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước ta, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Thông qua đó, chúng muốn làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các thế lực thù địch ra sức kêu gọi thúc đẩy "dân chủ đa nguyên", thay đổi thể chế chính trị, đổi tên Đảng, tên nước, sửa Cương lĩnh, Hiến pháp, "phi chính trị hóa" quân đội, công an; thực hiện "tam quyền phân lập" ở Việt Nam; tác động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, kích động, lôi kéo nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất ổn định chính trị, xã hội ở nước ta.

Đặc biệt, chúng tập trung xuyên tạc nội dung dự thảo văn kiện của đại hội Đảng các cấp, nhất là dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc. Các thế lực thù địch soạn thảo các tài liệu mạo danh, nặc danh hoặc công khai đề tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sau đó tán phát trên internet, mạng xã hội dưới những hình thức như "Thư ngõ", "Thư trao đổi", "Thư góp ý", "Kiến nghị"… xuyên tạc tình hình và thành tựu phát triển của đất nước; thổi phồng những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… của đất nước rồi quy kết, đỗ lỗi nguyên nhân của những hạn chế là do thể chế chính trị nhằm gây sức ép buộc các cơ quan chức năng phải sửa đổi, bổ sung văn kiện Đại hội theo quan điểm phương Tây.

Chúng ra sức xuyên tạc, bịa đặt đời tư cá nhân nhằm bôi nhọ thanh danh, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí là ứng viên cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp khóa mới; đưa ra nhận xét, bình phẩm về trình độ, năng lực, đạo đức, lối sống của các ứng viên này. Khi muốn "hạ bệ" cá nhân nào, chúng tập trung khoát sâu những hạn chế, khuyết điểm ở những ban, ngành, lĩnh vực mà cá nhân đó phụ trách; rồi quy kết trách nhiệm hoặc là tìm cách dựng chuyện, bịa đặt, bóp méo bản chất của các vụ việc liên quan đến các đồng chí nằm trong quy hoạch nhân sự đại hội. Chúng rêu rao rằng, ở Trung ương và ở các địa phương: "các phe cánh trong Đảng đang thanh trừng lẫn nhau"; "trong Đảng không có dân chủ nên cần phải đa đảng"; "Đại hội là nơi diễn ra sự đấu đá tranh giành sự ảnh hưởng giữa "nhóm cải cách" và "nhóm bảo thủ" trong Đảng". Chúng còn cho rằng, công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Đảng đã "tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu"; việc đại hội lựa chọn, bầu các vị trí quan trọng trong Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị chỉ mang tính hình thức, chỉ người nhà các lãnh đạo mới được lựa chọn mà thôi, thực chất chỉ là việc "củng cố hay thâu tóm quyền lực" của các lãnh đạo trong Đảng, Nhà nước ta. Qua đó, hòng thúc đẩy phong trào "bất tuân dân sự", tạo tiền đề để "tập dượt cách mạng màu" ở nước ta.

Nhằm tuyên truyền, phá hoại tư tưởng đối với nước ta trước thềm Đại hội Đảng các cấp, các thế lực thù địch đã triệt để sử dụng tổng hợp các phương tiện, biện pháp khác nhau. Trong đó, chúng đẩy mạnh xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị quyết, dự luật của Nghị viện, Quốc hội các nước như Mỹ, Úc, Anh…, điển hình như Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2019; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW), Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo thế giới năm 2020 của USCIRF; các ấn phẩm xuất bản như: Sách báo, Tạp chí, tập san, tờ rơi, thư ngỏ… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội, chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt như BBC, VOA, RFA, RFI… Các thế lực thù địch lập hàng trăm tạp chí, báo, nhà xuất bản, hơn 60 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt. Chúng còn móc nối với các tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ, Canađa, Pháp… tổ chức hàng chục cuộc hội thảo, tọa đàm nhằm tuyên truyền, xuyên tạc tình hình trong nước, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền con người, quyền tự do tôn giáo; qua đó hòng hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế, tìm cách tác động Liên Hợp quốc, các tổ chức quốc tế can thiệp vào nội bộ nước ta.

Các thế lực thù địch tìm cách lôi kéo, tác động các chính khách quốc tế, các nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam để tuyên truyền lối sống phương Tây, tìm cách lôi kéo, mua chuộc cán bộ, đảng viên trong các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ… Qua đó, hòng từng bước tác động làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" từ đó tự hình thành "ngọn cờ" chống đối, hình thành các tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước trong các cơ quan, ban, ngành ở nước ta.

Nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng trước đại hội đảng các cấp cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng một số giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, trước hết cần khẳng định rằng, phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng trước thềm đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, tác động trực tiếp đến sự thành công của đại hội đảng các cấp. Do vậy, công tác này luôn phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác này một cách thực chất, thường xuyên, liên tục với quyết tâm chính trị lớn, có sức thuyết phục cao, sức lan tỏa sâu rộng; được triển khai rộng khắp trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, cần huy động được rộng rãi trí tuệ, tâm huyết của các nhân sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động này.

Hai là, tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; không ngừng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Đó là minh chứng sinh động nhất nhằm đập tan luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, thù địch chống phá nước ta. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các mâu thuẫn phức tạp, kéo dài, các vụ đình công, lãn công… ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng", không để kẻ địch lợi dụng chống phá. Trong xử lý các vấn đề nhạy cảm phải tính toán, cân nhắc thời điểm phù hợp, đảm bảo các yêu cầu đặt ra theo hướng kiên định về nguyên tắc nhưng khôn khéo, linh hoạt về phương pháp, tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong và ngoài nước, không tạo sơ hở để kẻ địch lợi dụng vu cáo, xuyên tạc nước ta.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tuyên truyền về tư tưởng, lý luận; làm cho cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên thấy rõ bản chất của thông tin phản động, xuyên tạc; có tinh thần cảnh giác, khả năng nhận diện và "miễn dịch" các nội dung thông tin xuyên tạc, thù địch về đại hội đảng các cấp nước ta. Chủ động cập nhật thông tin đúng đắn, chính xác về đại hội đảng các cấp; công khai, minh bạch thông tin về những chủ trương, chính sách trong giải quyết các vấn đề phức tạp, gây bức xúc, nhất là những vấn đề có tính nhạy cảm trước thềm đại hội đảng các cấp. Chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh phê phán, phản bác thuyết phục những thông tin, bài viết có nội dung xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân vào các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của nước ta, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, có sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội; việc bầu ra cơ quan lãnh đạo Đảng các cấp được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm tạo môi trường thực sự dân chủ trong quá trình chuẩn bị nhân sự và trong bầu cử tại đại hội. Qua đó, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực, tự giác tham gia lựa chọn, bầu cử những người ưu tú, có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn vào các vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước ta.

Năm là, tiếp tục khẳng định quan điểm, chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, đặc biệt là quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, trong đó, người được lựa chọn là ứng viên đưa ra bầu tại đại hội phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; đặc biệt xem trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Trong công tác cán bộ, việc chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương luôn đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo của cán bộ và tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các tiêu cực. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được thực hiện trên cơ sở phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; xem trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống chính trị những cán bộ, đảng viên yếu kém, không đủ phẩm chất, năng lực, quan liêu, sách nhiễu nhân dân.

Sáu là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, Internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Qua đó, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng độc hại, các blog "đen" thường đăng tải các tin, bài, phim có nội dung xấu, độc hại, trái với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi sai phạm, xu hướng lệch lạc của số phóng viên, nhà báo thoái hóa, biến chất; những đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị; phát hiện các tài liệu, bài viết tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thù địch để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thù địch chống phá nước ta trước thềm đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và các cán bộ, đảng viên, dù rằng đó là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức. Song chúng ta tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong thực hiện tốt những giải pháp nêu trên, chúng ta sẽ đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành động phá hoại tư tưởng của kẻ địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở nước ta.

Ngọc Thuận

Nguồn: Thông tin Báo cáo viên - số 6 tháng 6 năm 2020.


13/07/2020 2:00 SAĐã ban hành
Chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIIIChủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII
Thông thường, càng gần đến Đại hội Đảng bộ các cấp, các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử về cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Điều đáng lưu ý là gần đây đã xuất hiện thêm một số tài liệu chống đối trắng trợn hơn, xuyên tạc lịch sử cùng với những luận điệu hết sức phản động.

458.jpg

(Hình minh họa)

Có phần tử cơ hội chính trị đã bóp méo sự thật về các điều luật, các luật mà Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV vừa thông qua, chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đòi Đảng ta từ bỏ quyền lãnh đạo; bác bỏ con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam theo quan điểm của phương Tây, thực hiện nhà nước pháp quyền tư sản. Chúng hô hào tập hợp lực lượng đấu tranh chống phá pháp luật v.v.. Chúng lợi dụng những tiêu cực nảy sinh trong một số cán bộ, đảng viên mà ta đang lên án phê phán, đấu tranh và xử lý như tham nhũng, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân và các tệ nạn xã hội khác… để bôi đen bức tranh xã hội, gây tâm lý hoang mang, mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Âm mưu, thủ đoạn chống phá trước thềm Đại hội XIII

Lợi dụng các trang mạng xã hội, internet, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền những nội dung xấu, độc, trá hình, bới móc, thổi phồng, xuyên tạc những sai lầm, khuyết điểm hoặc lợi dụng những hạn chế, sơ hở trong quản lý nhà nước để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Lợi dụng thời điểm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh chống dịch Covid-19, chúng không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước; lôi kéo tập hợp lực lượng và kích động tư tưởng chống đối; chia rẽ nội bộ Đảng với nhân dân và Quân đội nhân dân. Mục đích của chúng là, từ đó tác động, làm thay đổi nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; không ngừng luận điệu kêu gọi thúc đẩy "dân chủ đa nguyên", thay đổi thể chế chính trị, đổi tên Đảng, tên nước, sửa Cương lĩnh, Hiến pháp, "phi chính trị hóa" quân đội, công an; thực hiện "tam quyền phân lập" ở Việt Nam. Thúc đẩy, kích động phong trào "bất tuân dân sự", tuần hành, biểu tình, bạo động, khiếu kiện, gây "điểm nóng "về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Trong những năm qua, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng.

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết số 35). Nghị quyết 35 nêu rõ: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước". Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị.

Nghị quyết 35 nêu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng, nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả.

Trong đó, phải chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch. Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái xuyên tạc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng.

Định hướng cơ bản

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội XIII, theo chúng tôi các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức trách nhiệm về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Đây vừa là giải pháp vừa là yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cả hệ thống chính trị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cần thấy rõ: Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay là một nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài. Đây là cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa tư tưởng vô sản với tư tưởng tư sản, giữa chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản với các thế lực thù địch, phản động hết sức quyết liệt. Là cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận, quan điểm của Đảng, là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ những giá trị tư tưởng, lý luận đúng đắn, cũng đồng thời, là bảo vệ những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã đổ bao xương máu, hy sinh mới có được. Đây thực sự là cuộc đấu tranh "một mất, một còn" giữa ta và các thế lực thù địch.

Hai là, chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên Internet, mạng xã hội. Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho cán bộ theo định kỳ, gặp mặt các đồng chí cán bộ nghỉ hưu, nghỉ công tác hằng năm; chủ động gặp các cán bộ có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động.

Ba là, thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, của các thế lực thù địch. Đây vừa là định hướng vừa là giải pháp cơ bản phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu thù địch, sai trái của các đối tượng, phần tử xấu trên Internet, mạng xã hội. Đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng: thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng "độc hại", phản động được đối tượng sử dụng. Xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, tính thuyết phục cao. Kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh, cả trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí để viết bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.

Bốn là, tăng cường quản lý, chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng "độc hại" một cách có hiệu quả. Đây vừa là giải pháp vừa là yêu cầu chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, tính toán sử dụng các giải pháp về công nghệ thông tin để ngăn chặn một cách triệt để các tin tức xấu độc trên các trang mạng. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Thực hiện tốt những nội dung, định hướng cơ bản trên sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả, giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, nhất là khi chúng ta tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII./.

Gia Khánh

Nguồn tuyengiao.vn


12/07/2020 11:00 CHĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Đức HuệThông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Huệ
25/06/2020 8:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sởĐức Huệ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở
Ngày 20/6 vừa qua, Đảng bộ cơ sở Khối Vận huyện Đức Huệ đã tổ chức thành công Đại hội (ĐH) Đảng viên. Đây là tổ chức cơ sở Đảng cuối cùng của huyện Đức Huệ tổ chức ĐH Đảng bộ cấp cơ sở.

24-6-2020 Dang vien thuc hien nghiem tuc theo dieu hanh cua Dai hoi.jpg 

24-6-2020 My Binh la don vi cuoi cung to chuc Dai hoi o cac xa - thi tran.jpg 

Như vậy, hiện tại đã có 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Đức Huệ tổ chức thành công ĐH nhiệm kỳ 2020-2025. Được biết, Đảng bộ huyện Đức Huệ hiện có 25 Chi, Đảng bộ trực thuộc, gồm 11 Đảng bộ xã -thị trấn, 14 Chi, Đảng khối cơ quan cấp huyện. 

Qua đánh giá chung, các Chi, Đảng bộ cơ sở đều thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy từ khâu chuẩn bị cho đến khâu tổ chức ĐH như: Văn kiện ĐH, công tác nhân sự, triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, thành lập các tiểu ban phục vụ ĐH. Trong đó, báo cáo chính trị được đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết ĐH nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong một nhiệm kỳ.

Công tác nhân sự luôn được coi trọng về số lượng lẫn chất lượng và cơ cấu hợp lý, có trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐH cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi tổ chức xong ĐH, các Chi, Đảng bộ đều bắt tay vào xây dựng và cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị trong nhiệm kỳ mới.

Hiện tại, Đức Huệ đã sẵn sàng để tổ chức Đại hội Đảng bộ của huyện lần thứ XII, đồng thời hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kim Tiến


24/06/2020 10:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ đảm bảo an ninh chính trị trước, trong và sau Đại hội ĐảngĐức Huệ đảm bảo an ninh chính trị trước, trong và sau Đại hội Đảng
Để Đại hội Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức đúng kế hoạch và thành công, huyện Đức Huệ đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua; đảm bảo an ninh chính trị trước, trong và sau đại hội…

Huyện xác định công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, từ đó huyện tổ chức quán triệt tới tất cả chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và cán bộ, đảng viên về kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, huyện cũng thành lập các đoàn công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội. Với sự chuẩn bị tích cực, đến ngày 20/6, 100% tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội; bầu cấp ủy bảo đảm cơ cấu, thành phần theo đúng quy định.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện qua tổ chức lấy ý kiến cũng như đóng góp của các Sở, ngành tỉnh thì cũng được đánh giá là bảo đảm tính khái quát, khoa học, hợp lý, cân đối giữa đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, nhất là xác định chương trình trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2030. Việc xây dựng các văn kiện trình đại hội bảo đảm đúng quy trình lấy ý kiến đóng góp, phát huy tính dân chủ, trí tuệ, sáng tạo của tập thể, cá nhân, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Căn cứ quy hoạch cán bộ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 đã được BTV Tỉnh ủy phê duyệt, Huyện ủy Đức Huệ cũng đã tiến hành xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, Ủy ban kiểm tra của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và dự kiến các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa mới theo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Trong đó, Đề án nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Công tác rà soát chính trị nội bộ phục vụ đại hội Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện đúng quy định,… Bên cạnh đó, Ban thường vụ Huyện ủy cũng tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội. Đến nay, địa phương không xảy ra những vấn đề bức xúc, đơn thư liên quan đến công tác nhân sự đại hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công, Huyện ủy đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Huyện cũng đang tập trung các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho đại hội. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể phát động phong trào thi đua, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân hướng đến đại hội.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển; xây dựng huyện biên giới Đức Huệ ngày càng văn minh, phát triển.

Hồng Luyn


24/06/2020 12:00 SAĐã ban hành
Đảng bộ cơ sở Khối Vận tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025Đảng bộ cơ sở Khối Vận tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng ngày 20/6/2020, Đảng bộ cơ sở Khối Vận tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Văn Hy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Phạm Văn Trấn - Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Đức Huệ.

FB_IMG_1592658182168.jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Vận khóa III ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt. Thực hiện nghị quyết Đại hội, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã quán triệt, triển khai các văn bản của Huyện ủy, Tỉnh ủy và Trung ương về công tác dân vận; tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng phát huy vai trò làm chủ của nhân dân ngày càng được đổi mới, phù hợp tình hình thực tế. Công tác dân vận chính quyền được cải thiện đã kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng phát huy hiệu quả, đặc biệt là sự phối hợp giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát các công trình xây dựng nông thôn mới và những vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên theo quy định.

Thông qua thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả tốt, như: mô hình "Gia đình giáo dân không tội phạm và tệ nạn xã hội", "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi", "Đường quê an toàn", "5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc", "5 không 3 sạch", "Xây dựng mái ấm công đoàn", v.v... Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội vận động xây tặng 355 căn nhà với số tiền 11,3 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Võ Văn Hy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu. Mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhằm phát huy năng lực, trí tuệ, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Song song đó, lựa chọn các đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào những quyết định quan trọng của huyện để bầu vào đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Với khẩu hiệu hành động "dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển", nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối Vận phấn đấu tuyên truyền đến 100% các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chương trình, dự án của địa phương; tuyên truyền vận động 100% nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần hoàn thành xã nông thôn mới ở Bình Hòa Nam và thị trấn Đông Thành đạt chuẩn văn minh đô thị; hàng năm hỗ trợ xây dựng 35 căn nhà, 100% chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ...

 FB_IMG_1592658239271.jpg

Đòan đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III gồm 07 đồng chí. Đồng chí Võ Văn Á tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Khối Vận nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 05 đồng chí.

Như Huỳnh

 


21/06/2020 12:00 SAĐã ban hành
Đồng chí Hồ Minh Phương đắc cử Bí thư Đảng bộ cơ sở khối Đảng nhiệm kỳ 2020-2025Đồng chí Hồ Minh Phương đắc cử Bí thư Đảng bộ cơ sở khối Đảng nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 19/06/2020, Đảng bộ cơ sở khối Đảng long trọng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có 39/39 Đảng viên được triệu tập. Đồng chí Trần Thanh Phong - Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Toan canh Dai hoi.jpg 

Đại hội đảng viên Khối Đảng lần thứ III

Đảng bộ cơ sở khối Đảng huyện Đức Huệ gồm có 04 chi bộ trực thuộc với tổng số 39 Đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ luôn quan tâm thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đảng bộ thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, thực hiện ghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình… Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn tích cực lãnh, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Huyện ủy hàng năm.

Đặc biệt, Đảng ủy còn tham mưu xây dựng Kế hoạch số 39-KH/HU, ngày 05/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Đề án 02-ĐA/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị huyện. Đồng thời, triển khai, quán triệt trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng và của Đảng bộ cấp trên, thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, nghe thời sự,…

Thực hiện nghiêm nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các qui định của Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy thực hiện xây dựng kế hoạch của tập thể và bản cam kết của cá nhân rèn luyện, tu dưỡng hàng năm, qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh những đảng viên có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Với khẩu hiệu hành động "Dân chủ - kỷ cương – Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo" Đại hội Đảng viên Đảng bộ cơ sở khối Đảng khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu 100% đảng viên đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm…

 Ra mat BCH Dang bo khoi Dang khoa moi.jpg

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

 Ra mat doan dai bieu du Dai hoi cap tren (2).jpg

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện

Qua một ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khối Đảng khóa mới, đồng chí Hồ minh Phương đắc cử Bí thư Đảng bộ cơ sở khối Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đại biểu, trong đó có 01 đại biểu dự khuyết.

Tấn Hữu


19/06/2020 10:00 CHĐã ban hành
Đại hội đảng viên Đảng bộ khối Kinh tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025Đại hội đảng viên Đảng bộ khối Kinh tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 17/06/2020, Đảng bộ cơ sở Khối Kinh tế tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy cùng 64/68 Đảng viên được triệu tập tham dự Đại hội.

Bieu quyet thong qua danh sach BCH khoa moi.jpg 

Biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ sở Khối Kinh tế đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Theo đó, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc tham mưu Huyện ủy, UBND huyện các lĩnh vực công tác quản lý Nhà nước về kinh tế – xã hội, góp phần giúp kinh tế huyện nhà tăng trưởng và chuyển dịch đúng hướng. Công nghiệp – xây dựng, thương mại dịch vụ có bước phát triển khá. Chỉ tiêu sản lượng lương thực đạt và vượt hàng năm. Thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán tỉnh giao, tăng bình quân 27,90%/năm, chi ngân sách được quản lý chặc chẽ, đúng qui định, ưu tiên chi đầu tư phát triển.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đựơc tập trung thực hiện đúng danh mục, nguồn vốn phân bổ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả tạo động lực phát triển kinh tế xã hội gắn với phát huy các nguồn lực đóng góp.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được tập trung thực hiện theo hướng thực chất, bền vững của từng tiêu chí, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hoàn thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính được quan tâm, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 06 đảng viên, đạt 120% kế hoạch. Đồng thời, Đảng ủy Khối luôn tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên hướng dẫn thực hiện tốt các qui định của Trung ương về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng của Đảng viên.

Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên cuối năm được tiến hành đúng qui định. Qua đánh giá xếp loại hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Ngoài ra, Đảng ủy Khối còn thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên toàn diện về mọi mặt, trong đó chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cũng được thực hiện nghiêm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã kịp thời triển khai quán triệt các quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương đến 100% tổ chức Đảng và Đảng viên; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy và của Ủy ban Kiểm tra cùng cấp…

Với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – năng động – phát triển", Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều chỉ tiêu quan trọng như: thực hiện đạt các chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế theo Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên,…

 Ra mat BCh khoa moi.jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II ra mắt Đại hội

 Ra mat doan dai bieu du Dai hoi cap tren (1).jpg

Đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Kinh tế khóa mới, đồng chí Phạm Văn Liên đựơc tín nhiệm tái cử Bí thư Đảng bộ cơ sở Khối Kinh tế lần thứ II. Đồng thời, Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, trong đó có 01 đại biểu dự khuyết.

Tấn Hữu

 

 


17/06/2020 11:00 CHĐã ban hành
Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Mỹ Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 -2025Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Mỹ Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 -2025
Trong 02 ngày 15 và 16/6/2020, Đảng bộ xã Mỹ Bình tổ chức thành cộng Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Võ Văn Hy dự và chỉ đạo Đại hội.

16-6-2020 Quang canh Dai hoi xa My Binh lan thu 4.jpg 

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Bình luôn đoàn kết, nổ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra, đưa bộ mặt nông thôn của xã nhà từng bước thay da đổi thịt.

Qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đến nay xã Mỹ Bình đã đạt 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Cụ thể, về sản xuất nông nghiệp, bình quân hàng năm diện tích sản xuất đạt hơn 4.000 ha, năng suất đạt gần 58,3 tạ/ha, tổng sản lượng đạt 23.395 tấn/năm đạt 129, 97% so với Nghị quyết. Nhân dân còn mạnh dạn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chuyên canh, áp dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất được đẩy mạnh. Cơ cấu giống các loại cây trồng từng bước được cải thiện, giống xác nhận được đưa vào sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng nông sản, tăng lợi nhuận từ sản xuất.

Hiện trên địa bàn xã đã xây dựng vùng sản xuất chuyên canh cây lúa chất lượng cao được 356 ha, năng suất bình quân đạt 73 tạ/ha, lợi nhuận cao hơn so với diện tích bên ngoài từ 5 - 7 triệu đồng/ ha. Thực hiện chương trình xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt tập trung ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017-2020 đã từng bước làm thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân địa phương trong chăn nuôi. Đến nay, xã đã đạt được 11/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Công tác xã hội hóa được huy động nguồn lực xã hội đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân với tổng số tiền hơn 3 tỷ 700 triệu đồng, xây dựng 17 công trình.

Công tác quản lý, điều hành thu - chi ngân sách nhà nước được tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các nguồn thu. Tổng nguồn thu ngân sách nhà nước của xã trong nhiệm kỳ qua là trên 9 tỷ 400 triệu đồng, đạt 217,02% Nghị quyết. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 22,67% năm 2015 giảm xuống hiện còn 9,99%. Công tác quân sự  - quốc phòng, đối ngoại được duy trì thực hiện tốt.

16-6-2020 Ra mat BCH Dang bo xa My Binh nhiem ky 2020 - 2025.jpg 

Ban Chấp hành Đảng bộ ra mắt Đại hội

 16-6-2020 Ra mat Doan Dai bieu di du cap tren.jpg

Đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Qua 2 ngày làm việc tích cực, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 15 đồng chí chính thức vào Đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Nguyễn Văn Suôn tiếp tục được tín nhiệm bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Bình lần thứ thứ IV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tiến Anh

 


16/06/2020 11:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ sử dụng phần mềm kiểm phiếu bầu cử trong Đại hội cấp cơ sởĐức Huệ sử dụng phần mềm kiểm phiếu bầu cử trong Đại hội cấp cơ sở
Ngày 16/6/2020, Đại hội đảng viên Đảng bộ xã Mỹ Bình lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công tốt đẹp, đây là đơn vị cuối cùng của 11 Đảng ủy xã- thị trấn trực thuộc Đảng bộ huyện Đức Huệ tổ chức xong Đại hội đảng viên cấp cơ sở.

16-6-2020 Phieu bau cu duoc phat cho Dai bieu Dang vien tham gia Dai hoi.jpg 

Phát phiếu bầu cử tại Đại hội Đảng bộ xã Bình Hòa Bắc

Năm nay, các Đảng ủy xã- thị trấn tổ chức Đại hội có điểm khác hơn so với các Đại hội trước đó là sử dụng phần mềm kiểm phiếu bầu cử bằng máy vi tính phục vụ Đại hội đảng cấp cơ sở theo sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Phần mềm sử dụng kiểm phiếu bầu cử do Ban Tổ chức Trung ương chuyển giao.

Ưu điểm của việc sử dụng phần mềm kiểm phiếu trong Đại hội nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực kết quả bầu cử, đáp ứng được việc tổng hợp, phân loại phiếu gồm hợp lệ và không hợp lệ, số phiếu bầu đủ, bầu thiếu...

Với những chức năng này, phần mềm sẽ giúp việc kiểm phiếu đảm bảo khoa học, khách quan, tiết kiệm thời gian và có độ chính xác cao. Chỉ cần các đại biểu đảng viên không thống nhất bầu ai thì gạch ngang họ và tên của người đó. Tờ phiếu sẽ được cán bộ kỹ thuật hỗ trợ bỏ vào máy cho chạy, chỉ trong vòng 01 phút phần mềm cho ra kết quả của 70 tờ phiếu bầu.

Tuy nhiên, phần mềm này có khuyết điểm là phiếu bầu cử không được gấp, xếp vì vậy các tờ phiếu bầu cử phải được thẳng và ngay để khi đưa vào máy chạy dễ dàng hơn.

 16-6-2020 Can bo ky thuat ho tro sap xep so phieu.jpg

Cán bộ kỹ thuật của Văn phòng Huyện ủy hỗ trợ sắp xếp, kiểm đếm kết quả bằng phần mềm kiểm phiếu

Qua thực tế, việc sử dụng công nghệ thông tin phục vụ vào công tác kiểm phiếu bầu cử đã góp một phần làm cho công tác bầu cử ở Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp.

Tiến Hữu


16/06/2020 11:00 CHĐã ban hành
Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Bình Thành lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Bình Thành lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025
Trong 02 ngày 14 và 15/6/2020, Đảng bộ xã Bình Thành long trọng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Thanh Phong – Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng huyện Đức Huệ cùng 108/111 Đảng viên được triệu tập tham dự đại hội.

Dai Bieu tham du Dai Hoi.jpg 

Quang cảnh đại hội

Qua 05 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Thành lần thứ XI đạt được những kết quả quan trọng như: kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến; văn hóa -xã hội được quan tâm, nhất là chính sách giảm nghèo,... Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Quốc phòng An ninh luôn được giữ vững. Hệ thống chính trị thường xuyên củng cố và kiện toàn. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Toàn xã hiện có 92,4% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,99%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,45%...

Đối với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tính dến năm 2019 xã đã thực hiện đạt 13/19 tiêu chí. Về xây dựng cơ bản, xã đã tập trung mọi nguốn lực giải phóng mặt bằng và thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Qua 5 năm thực hiện công tác xây dựng cơ bản của xã luôn đạt 100% so với chỉ tiêu. Thu ngân sách nhà nước luôn đảm bảo theo qui định và vượt thu hàng năm huyện giao. Chi ngân sách cơ bản kịp thời, đáp ứng yêu cầu hoạt động thường xuyên và một số chương trình, dự án phát triển KT-XH. Công tác quản lý ngân sách đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, mạng lưới trường lớp được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn Quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập, 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn… Đặc biệt, trong năm 2019, thông qua sự vận động của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xã đã được ngân hàng Agribank Việt Nam tài trợ xây dựng và đưa vào sử dụng trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Thành với số tiền 49 tỷ đồng…

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy - Trần Thanh Phong biểu dương những kết quả đạt dược của Ban chấp hành Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, ông yêu cầu trong thời gian tới Ban chấp hành Đảng bộ xã cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân; tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng xã nông thôn mới; tập trung thực hiện có hiệu quả, đảm bảo về diện tích vùng sản xuất chuyên canh, thành lập các tổ liên kết sản xuất, tập trung phát triển thương mại dịch vụ; cần tập trung phát triển việc chăn nuôi bò tập trung ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết TW4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 Ra mat BCH Dang Bo xa Binh Thanh NK 2020-2025.jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 Ra mat doan dai bieu du Dai hoi cap tren.jpg

Đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Qua 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thành khóa mới gồm 13 đồng chí, đồng chí Nguyễn Minh Nhựt đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 13 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Tấn Hữu

 


15/06/2020 11:00 CHĐã ban hành
Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Mỹ Quý Đông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Mỹ Quý Đông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025
Trong 2 ngày 11 và 12/06/2020, Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Quý Đông long trọng tổ chức đại hội Đảng viên Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Thanh Phong – Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy Đức Huệ cùng 122 Đảng viên được triệu tập tham dự đại hội.

IMG20200612074218.jpg 

Bí thư Huyện ủy – Trần Thanh Phong (trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Quý Đông đã nổ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, tình hình KT-XH-AN-QP và hệ thống chính trị có bước chuyển biến quan trọng. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển tương đối toàn diện, lĩnh vực nông – Lâm ngày càng giảm, thương mại  dịch vụ ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,71 triệu đồng/người/năm, tăng 12,3 triệu đồng so nhiệm kỳ trước. Thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt 123,29% so với chỉ tiêu huyện giao, chi ngân sách được quản lý chặc chẽ, đúng mục đích và yêu cầu phát triển KT-XH, ưu tiên chi đầu tư phát triển. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện tại xã đã thực hiện đạt 10/19 tiêu chí.

Công tác giải quyết việc làm – giảm nghèo đạt kết quả cao với nhiều biện pháp hỗ trợ các nguồn vốn từ ngân hàng CSXH huyện, ngân hàng nông nghiệp và huy dộng các nguồn lực XH. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo xã giảm từ 17,84% trong năm 2015 xuống còn 12,05% trong năm 2020.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội có bước phát triển khá; an ninh - quốc phòng được giữ vững, hệ thống chính trị hoạt động ngày càng hiệu quả. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã còn đặc biệt quan tâm lãnh chỉ đạo trong thực hiện công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, các ấp đều có tổ dân vận. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước đi vào nền nếp, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức và Đảng viên góp phần xây dựng Đảng, chính quyền xã trong sạch vững mạnh qua từng năm.

IMG20200612090002.jpg 

Bí thư Huyện ủy Trần Thannh Phong phát biểu tại Đại hội

Với khẩu hiệu hành động của Đại hội "Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới - Phát triển", nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Mỹ Quý Đông đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị xã tinh gọn, trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy mọi nguồn lực trong việc xây dựng xã Nông thôn mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; đảm bảo quốc phòng an ninh; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát huy các tiểm năng trên lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng vật nuôi phù hợp, thích ứng biến đổi khí hậu; giải quyết có hiệu quả các vấn đề nhân dân quan tâm; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 IMG20200612131253.jpg

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025

Qua 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Quý Đông khóa mới gồm 12 đồng chí, đồng chí Đặng Văn Sinh tái cử Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Quý Đông nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 13 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Tấn Hữu – Lê Hành


13/06/2020 8:00 SAĐã ban hành
Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Bình Hòa Bắc lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Bình Hòa Bắc lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025
Trong 02 ngày 10 và 11/6/2020, Đảng bộ xã Bình Hòa Bắc tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

11-6-2020 Dai hoi Dang vien Dang bo xa BHB.jpg 

Đai hội Đảng viên xã Bình Hòa Bắc lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Hòa Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyến. Đồng chí Võ Minh Trọng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Hòa Bắc, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 05 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 03 đồng chí. Đồng chí Võ Thị Hồng Gấm được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Nhiệm kỳ qua, ngoài sự lãnh chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của cấp trên còn có sự đoàn kết, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân trong xã phấn đấu, cho nên tình hình kinh tế- xã hội của xã nhà có những chuyển biến tích cực. Đời sống của nhân dân trên địa bàn không ngừng được nâng lên. Kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được quan tâm đầu tư xây dựng; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; trình độ cán bộ, công chức không ngừng được đào tạo nâng cao...

Về kinh tế của xã tiếp tục phát triển. Trong đó, diện tích gieo sạ bình quân hàng năm trên 6.000 ha, năng suất đạt 5,5 tấn/ha/năm. Hiện nay, cây chanh là cây chủ lực thứ hai bên cạnh cây lúa được nông dân duy trì sản xuất với diện tích cây chanh hiện tại là hơn 252 ha. Ngoài ra, mô hình trồng nấm rơm, trồng cây lấy củ, các loại cây hoa màu khác cũng góp phần tăng thu nhập cho người dân. Tính đến cuối năm 2019 thu nhập bình quân đầu người của xã là 45 triệu đồng/người/năm, tăng 20 triệu đồng/người/năm so với năm 2014. Hoạt động thương mại, dịch vụ từng bước phát triển, ngày càng mở rộng và đa dạng.

Cuối năm 2019, xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, dự kiến hoàn thành xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới vào năm 2023. Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm thực hiện, an ninh quốc phòng luôn ổn định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được tăng cường.

11-6-2020 ra mat BCH Dang bo xa BHB lan thu 12.jpg 

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hòa Bắc lần thứ XII

11-6-2020 Doan Dai bieu di du cap tren.jpg 

Ra mắt Đoàn Đại biểu đi dự cấp trên.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đồng chí Võ Minh Trọng – Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Bắc nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho biết: "Sau Đại hội, các cấp ủy, chi ủy, các ban ngành đoàn thể xã phải tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết của Đảng bộ xã khóa XII đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã để tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ cũng như tạo đồng thuận trong nhân dân; Phải lãnh đạo chặt chẽ quá trình thực hiện Nghị quyết; Tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những vấn đề Đại hội quan tâm; Phải xây dựng các Nghị quyết, chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; Tổ chức thực hiện tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực; Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Hòa Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra".

Với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", tin rằng Đảng bộ xã Bình Hòa Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, sớm xây dựng xã Bình Hòa Bắc đạt chuẩn xã văn hóa, nông thông mới trong thời gian tới.

Tiến Anh


11/06/2020 10:00 CHĐã ban hành
Điểm mới trong hướng dẫn về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong ĐảngĐiểm mới trong hướng dẫn về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
Để bám sát và tuân thủ đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, các nghị quyết Đại hội Đảng, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác xây dựng Đảng và yêu cầu, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, ngày 20/3/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 04-HD/TW, ngày 06/10/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, có một số nội dung mới chủ yếu sau:

Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh: Khi chuẩn bị nhân sự là cấp ủy viên, đảng viên để giới thiệu ứng cử, bầu vào các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ Trung ương đến cơ sở thì thực hiện theo Điều 13, Quy chế bầu cử trong Đảng và các quy định, hướng dẫn có liên quan.

Về số lượng và danh sách đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội: Cấp ủy triệu tập đại hội dự kiến số lượng và danh sách đoàn chủ tịch (chủ tịch) đại hội, trình đại hội biểu quyết thông qua.

Về cơ quan tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử của đảng viên: Cấp ủy triệu tập đại hội giao ban tổ chức của cấp ủy tiếp nhận, hướng dẫn đảng viên hoàn thiện thủ tục, hồ sơ ứng cử, đề cử.

Về thủ tục hồ sơ ứng cử, đề cử:

Việc ứng cử, đề cử ở đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở: Đảng viên chính thức không phải là đại biểu đại hội nếu ứng cử cấp ủy thì làm đơn ứng cử nộp đảng ủy cơ sở. Đại biểu chính thức của đại hội đề cử đảng viên chính thức phải là đại biểu của đại hội để bầu vào cấp ủy thì chuẩn bị phiếu đề cử nộp cho đoàn chủ tịch đại hội; phiếu đề cử phải có ý kiến đồng ý của người được đề cử.

Việc ứng cử, đề cử ở đại hội đảng bộ từ cấp huyện và tương đương trở lên: Đại biểu chính thức ở đại hội ứng cử để bầu vào cấp ủy thì làm đơn ứng cử nộp đoàn chủ tịch đại hội. Đảng viên chính thức không phải đại biểu đại hội nếu ứng cử để bầu cấp ủy thì nộp đơn ứng cử cho cơ quan tổ chức của cấp ủy triệu tập đại hội chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc đại hội.

Nếu việc ứng cử, đề cử được tiến hành ở các đoàn đại biểu thì trưởng đoàn đại biểu tổng hợp danh sách ứng cử, được đề cử nộp đoàn chủ tịch đại hội.

Việc ứng cử, đề cử cấp ủy viên từ chi bộ đến Ban Chấp hành Trung ương thực hiện theo Điều 13, Quy chế bầu cử trong Đảng.

Về trách nhiệm của người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội: Người đề cử nhân sự tham gia cấp ủy tại đại hội phải chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của người mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người mình đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng.

Việc cho rút và không cho rút khỏi danh sách bầu cử: Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử tại đại hội và những người xin rút khỏi danh sách bầu cử; đề xuất cho rút khỏi danh sách bầu cử những người vi phạm Điều 13, Quy chế bầu cử trong Đảng, những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định bằng hình thức bỏ phiếu hoặc giơ tay.

Việc lấy phiếu xin ý kiến đối với những người ứng cử, được đề cử tại đại hội: Đoàn chủ tịch lập tổ giúp việc kiểm phiếu xin ý kiến là những thành viên đoàn thư ký. Trường hợp cần thiết có thể chọn một số đại biểu chính thức (ở đại hội đại biểu) hoặc một số đảng viên chính thức (ở đại hội đảng viên) không có tên trong danh sách ứng cử, đề cử tham gia tổ giúp việc kiểm phiếu.

Về số dư và danh sách bầu cử

Trường hợp cần bầu 01 người thì danh sách bầu cử là 02 người. Trong trường hợp này thì cấp ủy triệu tập đại hội chỉ nên chuẩn bị và giới thiệu 01 người. Trường hợp cấp ủy giới thiệu 01 người và tại đại hội không có người ứng cử, được đề cử thêm thì đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử là 01 người.

Trường hợp cấp ủy giới thiệu 01 người và tại đại hội có người ứng cử, được đề cử thêm vượt quá 02 người thì đoàn chủ tịch lấy phiếu xin ý kiến đại hội về những người ứng cử, được đề cử thêm tại đại hội để lựa chọn nhân sự lập danh sách bầu cử tối đa là 02 người.

Việc bầu ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện có số dư như bầu cấp ủy.

Về lấy phiếu giới thiệu Bí thư cấp ủy

Sau khi đại hội bầu được cấp ủy khóa mới, đoàn chủ tịch đại hội chủ trì việc lấy phiếu giới thiệu của đại hội đối với nhân sự bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử cấp ủy viên. Ban kiểm phiếu của đại hội tổ chức kiểm phiếu, báo cáo kết quả với Đoàn chủ tịch đại hội và cấp ủy cấp trên; bàn giao biên bản kiểm phiếu, phiếu giới thiệu cho cấp ủy khóa mới để công bố kết quả giới thiệu của đại hội về nhân sự bí thư tại phiên họp đầu tiên của cấp ủy khóa mới và thực hiện quy trình bầu cử bí thư theo quy định. Nếu kết quả giới thiệu của Đại hội khác với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý kiến chỉ đạo trước khi bầu bí thư cấp ủy. Đối với những nơi trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội thì thực hiện theo Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW, ngày 08/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương.

Những trường hợp không triệu tập dự đại hội và việc thay thế đại biểu

Những trường hợp không triệu tập dự đại hội gồm: Những đảng viên ở đại hội đảng viên, những cấp ủy viên và đại biểu ở đại hội đại biểu mà trước thời điểm đại hội bị đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy, bị khởi tố bị can, bị truy tố; những đại biểu được bầu nhưng không đúng nguyên tắc, thủ tục bầu cử. Những cấp ủy viên cấp triệu tập đại hội đã có quyết định nghỉ hưu hoặc thông báo nghỉ hưu mà thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm khai mạc đại hội; hoặc đã chuyển công tác ra ngoài đảng bộ trước thời điểm khai mạc đại hội.

Về việc thay thế đại biểu: Đại biểu chính thức do đại hội cấp dưới bầu mà không thể tham dự suốt thời gian đại hội thì cấp ủy cử đại biểu dự khuyết thay thế, nhưng thời gian cuối đại hội có điều kiện tham dự đại hội, nếu được đoàn chủ tịch đại hội đồng ý thì mời dự theo tư cách đại biểu mời.

Ngọc Thuận

Nguồn: Bản tin Thông tin nội bộ - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An, số 05/2020.


10/06/2020 11:00 CHĐã ban hành
Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Tây lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Tây lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Mỹ Thạnh Tây là 01 trong 05 xã biên giới của huyện Đức Huệ, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Chính vì thế, Đảng bộ xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nhận thức cũng như trong hành động, huy động sức mạnh của huệ thống chính trị tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đề ra. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của cấp trên, các mạnh thường quân và người con quê hương quan tâm đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, từng bước thay đổi diện mạo bộ mặt xã nông thôn.

 10-6-2020 Dai hoi bieu quyet thong qua cac chi tieu NQ lan thu XII.jpg

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Hiện toàn xã có 74 cơ sở làm kinh doanh dịch vụ và trên 50 tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ, góp phần giải quyết được nhu cầu tiêu thụ hàng hóa nông sản đồng thời cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Hoạt động dịch vụ viễn thông phát triển nhanh, 100% địa bàn dân cư được phủ sóng điện thoại và 50% nối mạng internet. Trên địa bàn hiện có xí nghiệp gạch, cơ sở sản xuất nước đóng chai, hàn, tiện trại cưa, xay xát, máy gặt đập liên hợp quy mô vừa và nhỏ... có chiều hướng tăng nhanh và đa dạng.

Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội trong 05 năm qua với tổng nguồn vốn trên 7 tỷ 500 triệu đồng, thực hiện 27 công trình đạt 100% so với Nghị quyết. Công tác thu ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ là 10 tỷ 872 triệu đồng, đạt 145, 68% chỉ tiêu huyện giao. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến nay xã Mỹ Thạnh Tây đã đạt 14/19 tiêu chí. Toàn xã hiện có trên 90% đường giao thông nông thôn  được trải đá 0x4, có 99,98% hộ dân sử dụng điện, 94,2% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Tây còn xây dựng chương trình cánh đồng lúa chất lượng cao Rộc Thác Lác A và B tại ấp Mỹ Lợi và ấp Voi với tổng diện tích 149 ha; Ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt tập trung ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn, chuyên đề này đã được triển khai thực hiện và bước đầu đem lại hiệu quả; thực hiện công trình trọng điểm xã đã hoàn thành bê tông hóa một công trình giao thông từ tỉnh lộ 838B đến trường THCS Mỹ Thạnh Tây và đã đưa vào sử dụng. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện giảm còn 5,6%, không có trường hợp tái nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,26 triệu đồng/người/năm, tăng 13,21 triệu đồng/người/ năm so với năm 2015.... Đó là những thành tựu nổi bật đạt được trong giai đoạn 2015 -2020, được nêu tại Đại hội đảng viên Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Tây lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 -2025. Đại hội được diễn ra trong 2 ngày 09 và 10/6/2020.

 10-6-2020 Dai bieu tien hanh bo phieu bau.jpg

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu

 10-6-2020 Ra mat BCH Dang bo xa My Thanh Tay.jpg

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Tây nhiệm kỳ 2020-2025

Qua 02 ngày làm việc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Tây lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Văn Son tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí chính thức và 02 đồng chí dự khuyết.

Tiến Anh


10/06/2020 7:00 CHĐã ban hành
Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Mỹ Quý Tây lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Mỹ Quý Tây lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025
Trong 02 ngày 08 và 09/6/2020, Đại hội đảng viên Đảng bộ xã Mỹ Quý Tây lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức thành công. Đồng chí Võ Văn Hy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Huệ đến dự và chỉ đạo Đại hội.

9-6-2020 Cac don vi tang hoa cho dai hoi (2).jpg 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

 9-6-2020  Vo Van Hy phat bieu chi dao (2).jpg

Đồng chí Võ Văn Hy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Qua 05 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Quý Tây lần thứ XII đạt được những kết quả quan trọng như: kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến; văn hóa -xã hội được quan tâm, nhất là chính sách giảm nghèo, xóa nhà tạm...

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Quốc phòng An ninh luôn được giữ vững. Hệ thống chính trị thường xuyên củng cố và kiện toàn. Quan hệ đối ngoại luôn được tăng cường. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.Toàn xã hiện có 90% các trục đường liên ấp, liên xóm được trải đá; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99%, tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh trên 90%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,18%...

Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Quý Tây khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đồng Chí Huỳnh Văn Cảnh tái đắc cử tiếp tục giữ chức danh Bí thư Đảng bộ xã.Đại hội cũng đã bầu ra 17 đồng chí chính thức và 02 đại biểu dự khuyết vào đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên.

 FB_IMG_1591779901653.jpg

Ra mắt BCH Đảng bộ xã Mỹ Quý Tây khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

FB_IMG_1591779904872.jpg 

Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Mỹ Quý Tây đề ra mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức manh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã ổn định và phát triển bền vững; cương quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chuyển dịch kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, nâng cao tỷ trọng thương mại – dịch vụ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bảo đảm quốc phòng an ninh;tăng cường công tác đối ngoại.

Cụ thể, sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 45.000 tấn; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 63 triệu đồng, thu ngân sách hàng năm đạt và vượt dự toán trên giao từ 5-10%, hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ còn dưới 4%, hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%, xây dựng đạt chuẩn xã văn hóa trong giai đoạn 2020 – 2025; phấn đấu đến cuối năm 2025 đạt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới...Ngoài ra, công trình trọng điểm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 là cứng hóa, bê tông hóa các tuyến đường liên xóm, ấp 5km, 100% các trục đường chính liên ấp có đèn chiếu sáng; chương trình đột phá là 100% hộ dân có nhà ở ổn định, không còn nhà tạm.

Tiến Hữu


09/06/2020 7:00 CHĐã ban hành
Đồng chí Lê Thị Kim Ngân đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025Đồng chí Lê Thị Kim Ngân đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong 02 ngày 07 và 8/6/2020, Đảng bộ xã Bình Hòa Nam đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: "Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển". Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Võ Văn Hy cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng huyện ủy đến dự.

bieu quyet.jpg

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Bình Hòa Nam đã tập trung lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được những thành quả quan trọng. Kinh tế phát triển, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Đảng bộ có 119 đảng viên đang sinh hoạt tại 08 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào kết quả, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã thảo luận, nhất trí thông qua: Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành trình Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy – Trần Thanh Phong đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ xã Bình Hòa Nam. Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí tin tưởng Đảng bộ và nhân dân trong xã sẽ phát huy tốt những lợi thế của địa phương, sớm đưa Bình Hòa Nam trở thành xã NTM theo lộ trình kế hoạch. Đồng chí cũng lưu ý, sau Đại hội, Ban chấp hành khóa mới có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình thực hiện nghị quyết; có biện pháp tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã.

BCH.jpg 

Ban Chấp hành khóa XIII nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 Doan DB.jpg

Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên

Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã tín nhiệm bầu 13 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã, đồng chí Lê Thị Kim Ngân đã được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BT luu niem.jpg

Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ Quân sự

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Hồng Luyn


08/06/2020 4:00 CHĐã ban hành
Đảng bộ xã Bình Hòa Hưng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025Đảng bộ xã Bình Hòa Hưng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Trong 02 ngày 04 và 05/6/2020, Đảng bộ xã Bình Hòa Hưng tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị thứ 04/11 xã – thị trấn của huyện Đức Huệ tổ chức xong Đại hội. Đến dự Đại hội có đồng chí Võ Văn Hy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy và 85 đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

AT_20200606_073204.jpg 

Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Hòa Hưng nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Bình Hòa Hưng đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và hệ thống chính trị trên địa bàn xã có bước chuyển biến quan trọng, một số chỉ tiêu thực hiện vượt và đạt khá nổi bật so với Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ đề ra. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển đổi theo hướng tích cực nông – lâm – dịch vụ từng bước phát triển.

Về nông nghiệp thực hiện luôn vượt chỉ đề ra. Bình quân diện tích trồng lúa của xã hàng năm hơn 8.800 ha, đạt 110% chỉ tiêu, sản lượng bình 52.110 tấn đạt 108,56% so Nghị quyết. Các cây trồng khác phát triển ổn định. Hiện tại, xã đã thành lập được 01 tổ kinh tế hợp tác trồng rau má, xây dựng được 05 tổ nghề nghiệp sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Về lâm nghiệp tổng diện tích rừng hiện có 1.455,34 ha, tăng hơn 268 ha so với nhiệm kỳ trước. Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương. Trong nhiệm kỳ, xã đã tiếp nhận đầu tư xây dựng 31 hạng mục công trình  với tổng kinh phí 33 tỷ 491 triệu đồng. Vì thế, bộ mặt nông thôn của xã nhà ngày càng thay đổi diện mạo, đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao hơn.

 IMG_20200608_102230.jpg

Đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã triển khai thực hiện đạt 11/19 tiêu chí, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới. Hiện thu thập bình quân đầu người của xã đạt 40 triệu đồng/người/năm. Công tác giải quyết việc làm giảm nghèo của xã luôn được chú trọng, đã giới thiệu cho trên 480 người dân đi làm tạo các công ty, xí nghiệp. Tỷ lệ sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện trong nhân dân đạt 96,42%. Nhiệm kỳ qua, xã đã vận động xây dựng được 03 căn nhà tình nghĩa, 13 căn nhà tình thương. Các phong trào an sinh xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 11,9%...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Hy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Huệ yêu cầu Đảng bộ xã Bình Hòa Hưng trong thời gian tới cần tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, liên kết sản xuất mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân; quan tâm xây dựng nông thôn mới; tập trung mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; tăng cường quản lý đất đai, xây dựng và bảo vệ tài nguyên môi trường, quan tâm giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; trong đó đồng chí Bí thư đặc biệt nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng....

Với khẩu hiệu hành động đó là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển", qua 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội thống nhất đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hòa Hưng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020–2025, trong đó đồng chí Huỳnh Thị Thái Lan tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí chính thức và 02 dự khuyết.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bình Hòa Hưng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chương trình trọng tâm trọng điểm, 2 chương trình đột phá vùng sản xuất chuyên canh cây chanh và 2 lúa 1 dưa; 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực.

Phạm Văn Tài


06/06/2020 9:00 CHĐã ban hành
Các sở ngành tỉnh Long An đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025Các sở ngành tỉnh Long An đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chiều ngày 04/6/2020, ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An cùng với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở, ngành tỉnh đã đến đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Trần Thanh Phong – Bí thư Huyện ủy Đức Huệ tiếp và làm việc với đoàn.

 5-6-2020 Quang canh buoi lam viec.jpg

Quang cảnh buổi làm việc.

Sau xin ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn huyện và hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị. Huyện Đức Huệ tiếp tục xin ý kiến góp ý của các Sở, ban ngành của tỉnh đóng góp vào văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để văn kiện dự thảo của huyện hoàn chỉnh tốt hơn.

Tại buổi làm việc, đại diện huyện Đức Huệ còn đề nghị các sở, ngành tỉnh xem xét, hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng 10 công trình hiện đang vướng mắc trên địa bàn huyện, qua đó giúp huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển của huyện trong thời gian tới.

Các Sở, ngành tỉnh đã tập trung thảo luận góp ý vào các nội dung như: Bố cục của báo cáo; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, sở ngành tỉnh đã yêu cầu Huyện ủy Đức Huệ nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh, công tác nội chính, công trình trọng điểm, công trình đột phá….

5-6-2020 ong Nguyen Thanh Hai phat bieu chi dao.jpg 

Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, thay mặt đoàn, ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện cho huyện Đức Huệ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải và có định hướng giúp huyện Đức Huệ phát tiển vượt bậc trong thời gian tới.

Đối với huyện Đức Huệ cần xem xét lại câu từ và tóm gọn báo cáo cho thật cô động; xem lại một số chỉ tiêu về giải quyết việc làm, nông thôn mới, xã văn hóa; về công trình trọng điểm và công trình đột phá không nên đưa quá nhiều công trình mà chỉ cần chọn 01 công trình mang tính chất có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ông cũng mong muốn huyện phải hết sức quan tâm và lãnh đạo đến công tác tổ chức Đại hội trên địa bàn, trong đó chú trọng đến công tác chuẩn bị nhân sự, thực hiện quy trình đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định…

Ông Trần Thanh Phong – Bí thư Huyện ủy Đức Huệ đã tiếp thu các ý kiến đóng góp. Sau buổi làm việc, huyện Đức Huệ bắt tay thực hiện chỉnh sửa, điều chỉnh lại dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thật hoàn chỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và thông qua.

Tiến Anh


05/06/2020 8:00 SAĐã ban hành
MTTQ huyện Đức Huệ lấy ý kiến đóng góp văn thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025MTTQ huyện Đức Huệ lấy ý kiến đóng góp văn thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Thực hiện công văn của Ban Dân vận Huyện ủy về việc đóng góp ý kiến của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 04/6/2020, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện Đức Huệ tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các ủy viên Ủy ban MTTQ huyện đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự hội nghị, có đồng chí Võ Văn Hy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Huệ.

4-6-2020 Cac dai bieu dong gop y kien van kien Dai hoi Dang bo huyen (1).jpg 

 4-6-2020 Cac dai bieu dong gop y kien van kien Dai hoi Dang bo huyen (2).jpg

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Đức Huệ khóa XII

Trên cơ sở các gợi ý thảo luận của Huyện ủy đưa ra, Hội nghị đã đề nghị đại biểu cho ý kiến về những nội dung được nêu trong Báo cáo chính trị, chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đức Huệ khóa XII thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các nội dung được lấy ý kiến đóng góp chủ yếu tập trung về đánh giá thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Dự báo tình hình những cơ hội và thuận lợi cơ bản, khó khăn cũng như thách thức của huyện trong 05 năm tới; Bổ sung mục tiêu, các chỉ tiêu, các công trình trọng điểm, công trình đột phát thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ mới; Đóng góp cho công tác xây dựng hệ thống chính trị; Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII.

Dựa vào tình hình và điều kiện phát triển thực tế của huyện nhà, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào văn kiện đại hội. Ông Võ Văn Hy – Phó Bí thư Huyện ủy Đức Huệ đã tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời xem xét điều chỉnh, bổ sung để hoàn chỉnh văn kiện trình Đại hội sắp tới.

Tiến Anh


04/06/2020 2:00 CHĐã ban hành
Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Bắc tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Bắc tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025
Trong 02 ngày 02 và 03/6/2020, Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Bắc tổ chức thành công Đại hội đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị thứ 03/11 xã – thị trấn của huyện Đức Huệ tổ chức xong Đại hội. Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Thanh Phong - Bí thư Huyện ủy Đức Huệ cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của huyện và 157 đảng viên thuộc Đảng bộ xã.

3-6-2020 Bi thu huyen uy Duc Hue - Tran Thanh Phong tang qua chuc mung dai hoi.jpg

Bí thư Huyện ủy – Trần Thanh Phong (trái) tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Qua 02 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội thống nhất đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó đồng chí Nguyễn Hữu Tình đắc cử giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 16 đồng chí chính thức và 01 dự khuyết.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Bắc đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và hệ thống chính trị trên địa bàn xã có bước chuyển biến quan trọng, một số chỉ tiêu thực hiện vượt và đạt khá nổi bật so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ đề ra. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển đổi theo hướng tích cực, thương mại dịch vụ từng bước phát triển.

Về nông nghiệp thực hiện luôn vượt chỉ đề ra. Bình quân diện tích trồng lúa của xã hàng năm đạt 5.424ha, đạt 102,3% chỉ tiêu, sản lượng bình đạt 30.603 tấn/năm. Hiện tại, xã đã thành lập được 03 tổ trồng rau, xây dựng được 06 mô hình tổ hợp tác phát triển kinh tế và chuyển đổi được 45 ha chanh. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quan giai đoạn 2015 – 2020 đạt 7%. Toàn xã hiện có 01 nhà máy gạch sản xuất ổn định và 02 nhà máy điện năng lượng mặt trời giải quyết việc làm cho gần 200 lao động tại địa phương. Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản xã đã tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương. Trong nhiệm kỳ, xã đã tiếp nhận đầu tư xây dựng 147 hạng mục công trình  với tổng kinh phí 131 tỷ 510 triệu đồng. Vì thế, bộ mặt nông thôn của xã nhà ngày càng thay đổi diện mạo, đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao hơn.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay xã đã triển khai thực hiện đạt 11/19 tiêu chí, phấn đấu đến năm 2023 đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới. Hiện thu thập bình quân đầu người của xã đạt 41,6 triệu đồng/người/năm, tăng 19 triệu đồng so với nhiệm kỳ trước. Có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục, đạt 100% Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Tỷ lệ sử dụng thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện trong nhân dân đạt 97, 91%. Nhiệm kỳ qua, xã đã vận động xây dựng được 09 căn nhà tình nghĩa, 32 căn nhà tình thương, 08 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 1 tỷ 960 triệu đồng, qua đó kịp thời giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 7,79%...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thanh Phong - Bí thư Huyện ủy Đức Huệ đã chỉ đạo Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Bắc trong thời gian tới cần tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, liên kết sản xuất mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân; quan tâm xây dựng nông thôn mới; tập trung mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội; tăng cường quản lý đất đai, xây dựng và bảo vệ tài nguyên môi trường, trong đó đồng chí Bí thư đặc biệt nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng....

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Bắc lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 03 chương trình trọng tâm, đột phá; 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, 04 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Bắc lần thứ XII với khẩu hiệu hành động đó là "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển".

Một số hình ảnh ghi nhận tại Đại hội:

 3-6-2020 Bi thu huyen uy phat bieu chi dao.jpg

Bí thư huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong phát biểu chỉ đạo.

 3-6-2020 Ra mat BCH Dang bo xa My Thanh Bac lan thu XII.jpg

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Thạnh Bắc lần thứ XII.

 3-6-2020 Ra mat doan Dai bieu di du cap tren.jpg

Ra mắt đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

3-6-2020 Dai hoi bieu quyet thong qua cac chi tieu Nghi quyet de ra.jpg 

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tiến Anh


03/06/2020 9:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​