Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án, hạng mục đầu tư

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 223276
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Tình hình triển khai thực hiện vốn tỉnh hỗ trợ xây dựng cơ bản 2017 (tính đến tháng 8/2017)Tình hình triển khai thực hiện vốn tỉnh hỗ trợ xây dựng cơ bản 2017 (tính đến tháng 8/2017)
26/10/2017 3:00 CHĐã ban hành
Tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 (Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ huyện) Tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 (Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ huyện)
09/10/2014 4:00 CHĐã ban hành
Tình hình triển khai thực hiện dự án vốn Huyện đầu tư xây dựng cơ bản (tính đến tháng 8/2017)Tình hình triển khai thực hiện dự án vốn Huyện đầu tư xây dựng cơ bản (tính đến tháng 8/2017)
26/10/2017 3:00 CHĐã ban hành
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​