Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCải cách hành chính

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 355771
 
Cải cách hành chính
 
419_KH-UBND_03-03-2022_kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022.signed.pdf​UBND huyện Đức Huệ 
 
​4703_QĐ-UBND_07-12-2021_DANH MUC VBQPPL HET HIEU LUC NAM 2021.signed.pdf4703_QĐ-UBND_07-12-2021_QUYET DINH CONG BO DANH MUC VBQPPL HET HIEU LUC NAM 2021.signed.pdfBBT 
 
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (TTCP), tỉnh Long An đã có nhiều nổ lực trong việc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.  
 
Ngày 13/4/2020, Sở Giao thông Vận tải Long An có Công văn số 1548/SGTVT-QLCLHT V/v tài liệu hướng dẫn cải thiện nhóm chỉ số Hạ tầng thuộc bộ chỉ số GCI 4.0 của WEF 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022
04/03/2022 7:00 CHĐã ban hành
Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực năm 2021Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực năm 2021
08/12/2021 9:00 SAĐã ban hành
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công íchTiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (TTCP), tỉnh Long An đã có nhiều nổ lực trong việc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của TTCP về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg), ngành bưu điện và địa phương trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của TTCP về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích để cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân và tổ chức được biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành rà soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, lập 2 danh mục TTHC của 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã): (1) Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; (2) Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên cập nhật, bổ sung danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo các quyết định công bố mới để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kịp thời.

Chủ động rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Từng đơn vị, địa phương cũng thực hiện niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong khi và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, căn cứ quy định của pháp luật, kịp thời xử lý hành vi vi phạm của công chức, viên chức, người lao động: làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; chậm trễ trong việc trả kết quả giải quyết TTHC; cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; không công khai TTHC, công khai không đúng, không đầy đủ TTHC theo quy định.

Hồng Luyn

 


25/07/2020 5:00 CHĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn cải thiện nhóm chỉ số Hạ tầng thuộc bộ chỉ số GCI 4.0 của WEFTài liệu hướng dẫn cải thiện nhóm chỉ số Hạ tầng thuộc bộ chỉ số GCI 4.0 của WEF
Ngày 13/4/2020, Sở Giao thông  Vận tải Long An có Công văn số 1548/SGTVT-QLCLHT V/v tài liệu hướng dẫn cải thiện nhóm chỉ số Hạ tầng thuộc bộ chỉ số GCI 4.0 của WEF

​Xem văn bản

CHI SO GCI.pdf

Ban biên tập

20/04/2020 9:00 SAĐã ban hành
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang