image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Triển khai công tác thi đua của cụm HĐND các xã biên giới
Anh-tin-bai

Tham dự hội nghị ông Nguyễn Văn Bình - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Huyện; ông Phùng Văn Hải - Phó Chủ tịch HĐND xã; đại diện 2 Ban HĐND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các xã biên giới, đại diện Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội và Văn phòng thống kê các xã.

Anh-tin-bai

 Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Chủ tịch HĐND huyện quán triệt ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua của HĐND các xã cụm I; ông Phùng Văn Hải - Phó chủ tịch HĐND xã - cụm trưởng cụm I, phát biểu về cách thức chấm điểm thi đua và thông qua biểu điểm công tác thi đua năm 2024 theo hướng dẫn số 700/HD-HĐND ngày 21/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về công tác thi đua khen thưởng hàng năm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đại biểu HĐND, tập thể đại biểu HĐND các cấp tỉnh Long An và hướng dẫn số 591/HD-HĐND ngày 28/6/2023 của thường trực HĐND tỉnh về sửa đổi và bổ sung công tác thi đua khen thưởng hằng năm nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đại biểu, tập thể đại biểu HĐND các cấp tỉnh Long An.

Qua quá trình thảo luận của đại biểu các xã biên giới cụm I thống nhất, cụm trưởng thông qua theo phụ lục 2: đánh giá điểm thi đua đối với HĐND cấp xã.

Thanh Tùng - Lệ Thu (MTT)
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh