image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Đức Huệ tổng kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Anh-tin-bai

Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, 3 năm qua, nhận thức của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương được nâng lên, xem học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng và là việc làm thường xuyên, lâu dài trong toàn Đảng bộ huyện và nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là người đứng đầu trong công tác nêu gương, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên huyện Đức Huệ được gắn theo nội dung của từng chuyên đề hàng năm: từ phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho đến xây dựng đội ngũ cán bộ huyện Đức Huệ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới và quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên với tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt hành động vì lợi ích chung.

Anh-tin-bai

Từ việc học theo Bác, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, như: mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"; "Đảng ủy - Chính quyền lắng nghe ý kiến nhân dân"; "Bữa cơm 0 đồng"; "Mỗi khu dân cư 1 công trình"; "Người có giúp đỡ người khó";... góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Anh-tin-bai

Qua 3 năm (2021-2023), huyện đã kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Có 1 tập thể và 3 cá nhân được biểu dương khen thưởng cấp tỉnh; 20 tập thể và 42 cá nhân được biểu dương khen thưởng cấp huyện; 52 tập thể và 120 cá nhân được biểu dương khen thưởng cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được nghe báo cáo tham luận của 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình trong việc học Bác để phát triển kinh tế gia đình; giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Dịp này, hội nghị tuyên dương khen thưởng 9 tập thể, 21 cá nhân là những bông hoa điển hình trong học tập và làm theo gương Bác giai đoạn 2021-2023.

Như Huỳnh - Hoàng Anh
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh