Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksBanDo

  
  
  
  
Folder: 2014-10
  
17/10/2014 4:15 CHSystem Account
Folder: 2016-08
  
08/08/2016 2:30 CHSystem Account
Folder: 2017-05
  
16/05/2017 3:34 CHSystem Account
Folder: 2017-06
  
01/06/2017 1:52 CHSystem Account
Folder: 2017-07
  
21/07/2017 9:49 SASystem Account
Folder: 2017-08
  
09/08/2017 2:00 CHSystem Account
Folder: 2017-09
  
15/09/2017 8:58 SASystem Account
Folder: 2017-10
  
10/10/2017 9:27 SASystem Account
Folder: 2018-01
  
11/01/2018 1:51 CHSystem Account
Folder: 2018-02
  
01/02/2018 3:39 CHSystem Account
Folder: 2018-06
  
11/06/2018 5:05 CHSystem Account
Folder: 2018-07
  
03/07/2018 4:21 CHSystem Account
Folder: 2018-08
  
20/08/2018 11:02 SASystem Account
Folder: 2018-12
  
10/12/2018 11:03 SASystem Account
Folder: 2019-01
  
26/01/2019 2:49 CHSystem Account
Folder: 2019-02
  
01/02/2019 11:06 SASystem Account
Folder: 2019-03
  
05/03/2019 3:36 CHSystem Account
Folder: 2019-04
  
03/04/2019 10:29 CHSystem Account
Folder: 2019-05
  
02/05/2019 12:45 CHSystem Account
Folder: 2019-06
  
03/06/2019 7:29 CHSystem Account
Folder: 2019-07
  
03/07/2019 8:56 CHSystem Account
Folder: 2019-08
  
06/08/2019 5:28 CHSystem Account
Folder: 2019-09
  
03/09/2019 12:34 CHSystem Account
Folder: 2019-10
  
03/10/2019 9:24 SASystem Account
Folder: 2019-11
  
26/11/2019 10:39 CHSystem Account
Folder: 2019-12
  
02/12/2019 11:02 CHSystem Account
Folder: 2020-01
  
01/01/2020 10:42 SASystem Account
Folder: 2020-02
  
01/02/2020 7:30 CHSystem Account
Folder: 2020-03
  
02/03/2020 10:12 CHSystem Account
Folder: 2020-04
  
01/04/2020 8:56 CHSystem Account
1 - 30Next
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang