Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksBanDo : 2020-01

  
  
  
  
101 baotran.jpg
  
29/01/2020 10:31 SASystem Account
1-1-2020 Hoc bong den Dom Dom den voi hoc sinh ngheo vuot kho.jpg
  
02/01/2020 10:36 CHSystem Account
20190827_085541.jpg
  
01/01/2020 10:42 SASystem Account
21.jpg
  
19/01/2020 12:54 SASystem Account
21-1-2020 Duc Hue cong bo quyet dinh cua UBND tinh ve viec khieu nai  lan 2 dat khu C (1).jpg
  
22/01/2020 8:45 CHSystem Account
9-1-2020 Ong Pham Van Tran phat bieu khai mac hoi nghi.jpg
  
10/01/2020 9:44 CHSystem Account
bac ho.jpg
  
30/01/2020 8:15 SASystem Account
img_20200107100535 bac.jpg
  
29/01/2020 10:24 SASystem Account
nghi-tet-hoc-sinh-2020.jpg
  
06/01/2020 7:56 CHSystem Account
nho-ve-bac-trong-nhung-ngay-tet-co-truyen-cua-dan-toc.jpg
  
22/01/2020 9:39 CHSystem Account
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang