Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksBanDo : 2019-09

  
  
  
  
29.jpg
  
11/09/2019 8:45 SASystem Account
trien khai PL.jpg
  
13/09/2019 3:40 CHSystem Account
trien lam 2.jpg
  
03/09/2019 12:34 CHSystem Account
xu ly.jpg
  
10/09/2019 2:23 CHSystem Account
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang