Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksBanDo : 2020-04

  
  
  
  
10-4 Lap bien ban xu phat VPHC truong hop vi pham.jpg
  
10/04/2020 8:25 CHSystem Account
20200401_143441.jpg
  
03/04/2020 8:46 CHSystem Account
20200413_182904.jpg
  
15/04/2020 4:10 CHSystem Account
24-4-2020 Cong ty Khanh Hung trao qua cho 04 doan the huyen Duc Hue.jpg
  
26/04/2020 8:23 SASystem Account
24-4-2020 Tang qua cho cac don vi (3).jpg
  
26/04/2020 8:09 SASystem Account
25-3-2020 Cac bien chi dan duoc ngay cong vao n.jpg
  
01/04/2020 9:29 CHSystem Account
29-4-2020 Dai Ta Nguyen Tuan Bao tang qua cho Ban CHQS huyen Duc Hue.jpg
  
29/04/2020 8:07 CHSystem Account
29-4-2020 Tang qua cho ho gia dinh thanh nien ngheo.jpg
  
29/04/2020 7:48 CHSystem Account
9-4-2020 Tang khau trang va tang qua cho Doan BPCK My Quy Tay.jpg
  
09/04/2020 9:01 CHSystem Account
anh_bieu_do_1_kuvd.jpg
  
27/04/2020 9:37 CHSystem Account
Ba Nhanh.jpg
  
23/04/2020 11:51 SASystem Account
BT luu dong.jpg
  
20/04/2020 10:16 SASystem Account
gia-tri-tu-tuong-ho-chi-minh-la-khong-the-phu-nhan.png
  
15/04/2020 9:11 CHSystem Account
h2-.jpg
  
05/04/2020 9:29 CHSystem Account
IMG_20200401_204300.jpg
  
01/04/2020 8:56 CHSystem Account
IMG_20200401_205856.jpg
  
01/04/2020 9:06 CHSystem Account
IMG_20200401_205939.jpg
  
01/04/2020 9:19 CHSystem Account
IMG_20200402_110711.jpg
  
03/04/2020 9:04 CHSystem Account
IMG_20200406_144657.jpg
  
07/04/2020 9:02 CHSystem Account
IMG_20200407_211212.jpg
  
07/04/2020 9:32 CHSystem Account
IMG_20200413_202707.jpg
  
13/04/2020 8:43 CHSystem Account
IMG_20200417_220351.jpg
  
17/04/2020 10:07 CHSystem Account
IMG20200422151518.jpg
  
26/04/2020 8:31 SASystem Account
MTT tang qua.jpg
  
23/04/2020 11:33 SASystem Account
rua tay.jpg
  
20/04/2020 8:52 SASystem Account
sua Tram.jpg
  
20/04/2020 9:46 SASystem Account
tang qua BHH.jpg
  
23/04/2020 11:45 SASystem Account
tang qua MQT.jpg
  
23/04/2020 11:59 SASystem Account
to roi 1.jpg
  
20/04/2020 9:18 SASystem Account
vna_potal_cach_ly_xa_hoi_khong_phai_phong_toa_dat_nuoc_082013878.jpg
  
06/04/2020 9:28 CHSystem Account
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang