Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksBanDo : 2019-07

  
  
  
  
50-nam-thuc-hien-di-chuc-cua-chu-tich-ho-chi-minh-nghi-ve-5-loi-the-1.jpg
  
09/07/2019 12:39 CHSystem Account
Bac voi TBLS.jpg
  
17/07/2019 1:18 CHSystem Account
di chuc.jpg
  
03/07/2019 8:56 CHSystem Account
nhung-loi-day-a.jpg
  
27/07/2019 9:03 CHSystem Account
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang