Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksBanDo : 2019-06

  
  
  
  
Bac Ho.jpg
  
13/06/2019 11:58 SASystem Account
bac-ho_mezh.jpg
  
08/06/2019 9:26 CHSystem Account
bac-ho-1.jpg
  
20/06/2019 10:43 CHSystem Account
bac-ho-voi-bc.jpg
  
20/06/2019 10:51 CHSystem Account
hanh khach len may bay.jpg
  
03/06/2019 7:29 CHSystem Account
HCm voi thieu nhi.jpg
  
08/06/2019 9:20 CHSystem Account
HCM.jpg
  
20/06/2019 10:36 CHSystem Account
Hoạt-động-Hoa-phượng-đỏ---sân-chơi-bổ-ích-cho-thiếu-niên,-nhi-đồng-trong-dịp-hè.jpg
  
03/06/2019 7:42 CHSystem Account
kiem tra thuoc BVTV.jpg
  
11/06/2019 10:42 CHSystem Account
khen thuong HCM.jpg
  
20/06/2019 10:32 CHSystem Account
MTB trien khai VB QPPL moi.jpg
  
13/06/2019 10:09 CHSystem Account
MTT hop HDND.jpg
  
20/06/2019 10:56 CHSystem Account
tuyen truyen cua Hoi LHPN.jpg
  
11/06/2019 10:37 CHSystem Account
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang