Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksBanDo : 2019-04

  
  
  
  
BAc Ho.jpg
  
12/04/2019 7:29 CHSystem Account
bac.jpg
  
23/04/2019 9:02 CHSystem Account
BH-vơi-ngay-15-3.jpg
  
30/04/2019 7:28 CHSystem Account
cai cach hanh chinh.jpg
  
10/04/2019 9:28 CHSystem Account
chơi-hụi.jpg
  
30/04/2019 7:52 CHSystem Account
HCM.jpg
  
14/04/2019 9:31 CHSystem Account
Hoa Thanh Nien.jpg
  
23/04/2019 9:52 CHSystem Account
ky uc nguoi linh.jpg
  
23/04/2019 10:09 CHSystem Account
Luat phong chong tham nhung.jpg
  
06/04/2019 6:58 CHSystem Account
th.jpg
  
03/04/2019 10:29 CHSystem Account
thuc an chan nuoi.jpg
  
12/04/2019 10:49 SASystem Account
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang