Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksBanDo : 2018-12

  
  
  
  
bac ho voi xay dung llvt.png
  
10/12/2018 11:04 SASystem Account
Khen thuong cho cac ca nhan dien hinh tien tien trong Hoc tap va lam theo Bac.jpg
  
21/12/2018 8:02 CHSystem Account
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang