Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation Linksen-us : Preview Images
Use the master page gallery to store master pages. The master pages in this gallery are available to this site and any sites underneath it.

Type
  
  
  
  
Compatible UI Version(s)
  
  
  
Associated Content TypeFilter
ArticleBodyOnly.png
ArticleBodyOnly.png
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
ArticleLeft.png
ArticleLeft.png
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
ArticleLinks.png
ArticleLinks.png
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
ArticleRight.png
ArticleRight.png
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
BlankWebPartPage.png
BlankWebPartPage.png
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
DefaultMasterPage.png
DefaultMasterPage.png
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account15
DefaultPageLayout.png
DefaultPageLayout.png
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account15
RedirectPage.png
RedirectPage.png
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
WelcomeLinks.png
WelcomeLinks.png
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account15
WelcomeSplash.png
WelcomeSplash.png
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
WelcomeTOC.png
WelcomeTOC.png
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang