Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksDisplay Templates : System
Use the master page gallery to store master pages. The master pages in this gallery are available to this site and any sites underneath it.

Type
  
  
  
  
Compatible UI Version(s)
  
  
  
Associated Content TypeFilter
Control_CatalogDefault.html
Control_CatalogDefault.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Control_CatalogDefault.js
Control_CatalogDefault.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Control_eDiscoveryExchangeResult.html
Control_eDiscoveryExchangeResult.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Control_eDiscoveryExchangeResult.js
Control_eDiscoveryExchangeResult.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Control_eDiscoverySharePointResult.html
Control_eDiscoverySharePointResult.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Control_eDiscoverySharePointResult.js
Control_eDiscoverySharePointResult.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Control_QueryBuilderPreview.html
Control_QueryBuilderPreview.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Control_QueryBuilderPreview.js
Control_QueryBuilderPreview.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Control_QueryBuilderRefinement.html
Control_QueryBuilderRefinement.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Control_QueryBuilderRefinement.js
Control_QueryBuilderRefinement.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Control_Recommendations.html
Control_Recommendations.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Control_Recommendations.js
Control_Recommendations.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Control_TopReport.html
Control_TopReport.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Control_TopReport.js
Control_TopReport.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Filter_RefinementPreview.html
Filter_RefinementPreview.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Filter_RefinementPreview.js
Filter_RefinementPreview.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Group_QueryBuilderPreview.html
Group_QueryBuilderPreview.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Group_QueryBuilderPreview.js
Group_QueryBuilderPreview.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_CatalogDateTime.html
Item_CatalogDateTime.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_CatalogDateTime.js
Item_CatalogDateTime.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_CatalogDefault.html
Item_CatalogDefault.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_CatalogDefault.js
Item_CatalogDefault.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_CatalogItemPicker.html
Item_CatalogItemPicker.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_CatalogItemPicker.js
Item_CatalogItemPicker.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_CatalogItemPicker_HoverPanel.html
Item_CatalogItemPicker_HoverPanel.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_CatalogItemPicker_HoverPanel.js
Item_CatalogItemPicker_HoverPanel.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_CatalogRich.html
Item_CatalogRich.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_CatalogRich.js
Item_CatalogRich.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_CatalogTitle.html
Item_CatalogTitle.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_CatalogTitle.js
Item_CatalogTitle.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
1 - 30Next
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang