Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksDisplay Templates : Search
Use the master page gallery to store master pages. The master pages in this gallery are available to this site and any sites underneath it.

Type
  
  
  
  
Compatible UI Version(s)
  
  
  
Associated Content TypeFilter
Control_Blank.html
Control_Blank.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Control_Blank.js
Control_Blank.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Control_SearchBox.html
Control_SearchBox.html
  
12/05/2014 5:38 CHSystem Account
Control_SearchBox.js
Control_SearchBox.js
  
12/05/2014 5:38 CHSystem Account
Control_SearchBox_Compact.html
Control_SearchBox_Compact.html
  
12/05/2014 5:38 CHSystem Account
Control_SearchBox_Compact.js
Control_SearchBox_Compact.js
  
12/05/2014 5:38 CHSystem Account
Control_SearchResults.html
Control_SearchResults.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Control_SearchResults.js
Control_SearchResults.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Group_Default.html
Group_Default.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Group_Default.js
Group_Default.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_BestBet.html
Item_BestBet.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_BestBet.js
Item_BestBet.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_CommonHoverPanel_Actions.html
Item_CommonHoverPanel_Actions.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_CommonHoverPanel_Actions.js
Item_CommonHoverPanel_Actions.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_CommonHoverPanel_Body.html
Item_CommonHoverPanel_Body.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_CommonHoverPanel_Body.js
Item_CommonHoverPanel_Body.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_CommonHoverPanel_Header.html
Item_CommonHoverPanel_Header.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_CommonHoverPanel_Header.js
Item_CommonHoverPanel_Header.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_CommonItem_Body.html
Item_CommonItem_Body.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_CommonItem_Body.js
Item_CommonItem_Body.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_Community.html
Item_Community.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_Community.js
Item_Community.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_Community_HoverPanel.html
Item_Community_HoverPanel.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_Community_HoverPanel.js
Item_Community_HoverPanel.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_Default.html
Item_Default.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_Default.js
Item_Default.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_Default_HoverPanel.html
Item_Default_HoverPanel.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_Default_HoverPanel.js
Item_Default_HoverPanel.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_Discussion.html
Item_Discussion.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_Discussion.js
Item_Discussion.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
1 - 30Next
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang