Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksDisplay Templates : Filters
Use the master page gallery to store master pages. The master pages in this gallery are available to this site and any sites underneath it.

Type
  
  
  
  
Compatible UI Version(s)
  
  
  
Associated Content TypeFilter
Control_Refinement.html
Control_Refinement.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Control_Refinement.js
Control_Refinement.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Control_TaxonomyRefinement.html
Control_TaxonomyRefinement.html
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account
Control_TaxonomyRefinement.js
Control_TaxonomyRefinement.js
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account15
Filter_Default.html
Filter_Default.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Filter_Default.js
Filter_Default.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Filter_eDiscoveryExchangeRefinement.html
Filter_eDiscoveryExchangeRefinement.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Filter_eDiscoveryExchangeRefinement.js
Filter_eDiscoveryExchangeRefinement.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Filter_eDiscoveryExchangeTypeRefinement.html
Filter_eDiscoveryExchangeTypeRefinement.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Filter_eDiscoveryExchangeTypeRefinement.js
Filter_eDiscoveryExchangeTypeRefinement.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Filter_eDiscoverySharePointRefinement.html
Filter_eDiscoverySharePointRefinement.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Filter_eDiscoverySharePointRefinement.js
Filter_eDiscoverySharePointRefinement.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Filter_MultiValue.html
Filter_MultiValue.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Filter_MultiValue.js
Filter_MultiValue.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Filter_MultiValue_Body.html
Filter_MultiValue_Body.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Filter_MultiValue_Body.js
Filter_MultiValue_Body.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Filter_Slider.html
Filter_Slider.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Filter_Slider.js
Filter_Slider.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Filter_SliderBarGraph.html
Filter_SliderBarGraph.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Filter_SliderBarGraph.js
Filter_SliderBarGraph.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Filter_TaxonomyRefinement.html
Filter_TaxonomyRefinement.html
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account
Filter_TaxonomyRefinement.js
Filter_TaxonomyRefinement.js
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account15
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang