Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksDisplay Templates : Content Web Parts
Use the master page gallery to store master pages. The master pages in this gallery are available to this site and any sites underneath it.

Type
  
  
  
  
Compatible UI Version(s)
  
  
  
Associated Content TypeFilter
Control_List.html
Control_List.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Control_List.js
Control_List.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Control_ListWithPaging.html
Control_ListWithPaging.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Control_ListWithPaging.js
Control_ListWithPaging.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Control_Slideshow.html
Control_Slideshow.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Control_Slideshow.js
Control_Slideshow.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Group_Content.html
Group_Content.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Group_Content.js
Group_Content.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_Diagnostic.html
Item_Diagnostic.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_Diagnostic.js
Item_Diagnostic.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_LargePicture.html
Item_LargePicture.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_LargePicture.js
Item_LargePicture.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_Picture3Lines.html
Item_Picture3Lines.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_Picture3Lines.js
Item_Picture3Lines.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_PictureOnTop.html
Item_PictureOnTop.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_PictureOnTop.js
Item_PictureOnTop.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_RecommendationsClickLogging.html
Item_RecommendationsClickLogging.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_RecommendationsClickLogging.js
Item_RecommendationsClickLogging.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
Item_TwoLines.html
Item_TwoLines.html
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Item_TwoLines.js
Item_TwoLines.js
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account15
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang