Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksMaster Page Gallery : Preview Images
Use the master page gallery to store master pages. The master pages in this gallery are available to this site and any sites underneath it.

Type
  
  
  
  
Compatible UI Version(s)
  
  
  
Associated Content TypeFilter
advancedsearch.gif
advancedsearch.gif
  
18/02/2014 1:44 CHSystem Account
advancedsearch.png
advancedsearch.png
  
18/02/2014 1:44 CHSystem Account
peoplesearchpage.gif
peoplesearchpage.gif
  
18/02/2014 1:44 CHSystem Account
peoplesearchpage.png
peoplesearchpage.png
  
18/02/2014 1:44 CHSystem Account
searchpage.gif
searchpage.gif
  
18/02/2014 1:44 CHSystem Account
searchpage.png
searchpage.png
  
18/02/2014 1:44 CHSystem Account
searchresults.gif
searchresults.gif
  
18/02/2014 1:44 CHSystem Account
searchresults.png
searchresults.png
  
18/02/2014 1:44 CHSystem Account
sitedir_layout.gif
sitedir_layout.gif
  
18/02/2014 1:44 CHSystem Account
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang