Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksMaster Page Gallery : Editing Menu
Use the master page gallery to store master pages. The master pages in this gallery are available to this site and any sites underneath it.

Type
  
  
  
  
Compatible UI Version(s)
  
  
  
Associated Content TypeFilter
CustomEditingMenu.xml
CustomEditingMenu.xml
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account15
CustomQuickAccess.xml
CustomQuickAccess.xml
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account15
CustomSiteAction.xml
CustomSiteAction.xml
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account15
RTE2ToolbarExtension.xml
RTE2ToolbarExtension.xml
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account15
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang