Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksMaster Page Gallery : Display Templates
Use the master page gallery to store master pages. The master pages in this gallery are available to this site and any sites underneath it.

Type
  
  
  
  
Compatible UI Version(s)
  
  
  
Associated Content TypeFilter
Folder: Content Web Parts
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Folder: Filters
  
17/02/2014 3:17 CHSystem Account
Folder: Language Files
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Folder: Search
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Folder: Server Style Sheets
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
Folder: System
  
17/02/2014 3:18 CHSystem Account
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang