Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVideos

 
Video mới
Phóng sự phục vụ lễ phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng
Đề tài khoa học: so sánh hiệu quả ra hoa của cây thiên lý khi sử dụng đèn huỳnh quang và đèn dây tóc tại huyện đức huệQua thời gian triển khai thực hiện, Đề tài khoa học "So sánh hiệu quả ra hoa của cây thiên lý khi sử dụng đèn huỳnh quang và đèn dây tóc ở địa bàn huyện Đức Huệ" đã mang lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể là việc sử dụng bóng đèn Compact sẽ giảm lượng điện tiêu thụ, nâng cao giá thành thiên lý, đồng thời năng suất thiên lý cũng tăng hơn so với sử dụng đèn dây tóc. Sản lượng hoa thu hoạch trên nghiệm thức chong đèn bằng 100% bóng đèn compact nhiều hơn từ 2 – 4 kg so với hai nghiệm thức còn lại. Tuy mức chênh lệch không đáng kể nhưng đã cho thấy sử dụng đèn compact để chong cho thiên lý không làm ảnh hưởng đến năng suất của cây khi lượng phân bón và chế độ chăm sóc như nhau. Đối với điện năng tiêu thụ ở bóng đèn compact cũng thấp hơn bóng đèn dây tóc 2 lần. Điều này khẳng định hiệu quả kinh tế do đèn compact mang lại cao hơn so với đèn dây tóc. Đây là vấn đề mấu chốt để tăng hiệu quả kinh tế cho người trồng thiên lý.
Đức Huệ với công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồnVới sự hy sinh của đông đảo quần chúng, của chiến sĩ, anh hùng kế tiếp nhau trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: "Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói" và "Chính họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi, tinh thần của họ luôn sống với non sông Việt Nam"
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​