Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 172229
 
Tin tức sự kiện - Chính trị
 
Chiều ngày 19/11/2019, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh Tây chọn ấp Vinh là ấp điểm để tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện.  
 
Sáng ngày 18/11/2019, tại nhà ông Văn Tôn Liệt, ấp 2 xã Bình Hòa Hưng, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ 13. Đến dự có tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị số 9 (Bình Thành, Mỹ Bình, Bình Hòa Hưng) do ông Nguyễn Văn Nghiêm làm tổ trưởng.  
 
Đến tháng 11/2019, Sản xuất nông nghiệp có bước phát triển theo hướng chất lượng cao, các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi đều phát triển, có hiệu quả, nông dân có lãi. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Thương mại dịch vụ ổn định và phát triển khá, việc kết nối cung cầu để tiêu thụ các mặt hàng nông sản được thực hiện khá tốt.  
 
Sáng ngày 18/11/2019, tại nhà ông Văn Tôn Liệt, ấp 2 xã Bình Hòa Hưng, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ 13. Đến dự có tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị số 9 (Bình Thành, Mỹ Bình, Bình Hòa Hưng) do ông Nguyễn Văn Nghiêm làm tổ trưởng.  
 
Sáng ngày 14/11/2019, HĐND xã Bình Hòa Hưng tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp và kỳ họp bất thường của HĐND khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021). HĐND xã chất vấn và giải trình những việc còn tồn tại và phản ánh của cử tri trên địa bàn xã trong thời gian qua. Đến dự có ông Nguyễn Văn Nghiêm tổ trưởng tổ đại biểu số 9 gồm 3 xã Mỹ Bình, Bình Thành, Bình Hòa Hưng.  
 
Trưa ngày 14/11/2019, Thường trực HĐND xã Mỹ Thạnh Đông với ủy ban MTTQ VN xã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện, trước kỳ họp thứ 13 HĐND xã Mỹ Thạnh Đông (khoá XI) tại ấp 1. Đến tham dự có các vị đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Mỹ Thạnh Đông, đại biểu HĐND xã đơn vị ấp1, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND cùng các ngành đoàn thể và đông đảo bà con cử tri trong ấp.  
 
Ngày 13/11/2019, Chi bộ ấp 1 xã Mỹ Thạnh Bắc tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2023. Đến tham dự Đại hội có bà Dương Thị Hồng Nhi - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng 18/20 đảng viên được triệu tập.  
 
Ngày 11/11/2019, Chi bộ ấp 3 xã Mỹ Thạnh Bắc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đồng chí Phạm Hồng Hưng - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng 25/25 đảng viên chi bộ dự Đại hội.  
 
Ngày 12/11/2019, Ban chỉ đạo 35 của huyện Đức Huệ về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch" tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng thông tin tuyên truyền đấu tranh trên mạng xã hội cho các thành viên Ban chỉ đạo 35 huyện, lãnh đạo các Đảng ủy cơ sở và cộng tác viên.  
 
Ngày 12/11/2019, Hội đồng nhân dân xã Bình Hòa Bắc khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND xã. Dự phiên giải trình có Thường trực Đảng ủy, các đại biểu HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và đại diện các ngành thuộc UBND xã.  
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộcNewXây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Qua thực tiễn xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được củng cố; quyền con người, quyền công dân được bảo đảm tốt hơn; tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả.

daibieubieuquyet-21_30_55_753.png 

Ảnh minh họa

Để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Theo đó, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Đảng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và chủ trương: "Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc"(1).

Bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp phải được nâng cao; không dao động trong bất cứ tình huống nào. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phải được giữ vững.

Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách của Đảng phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm của Việt Nam, tạo bước đột phá để phát triển.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với từng giai đoạn, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội;

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; coi đó là công việc thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các địa phương, đơn vị và cần gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về công tác xây dựng Đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng.

Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, "lợi ích nhóm", nói không đi đôi với làm. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tăng cường thực hiện tổ chức trao đổi, đối thoại với nhân dân theo Quy định 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò, hiệu lực của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, có hiệu lực và hiệu quả.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội vừa là công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực nhà nước. Quản lý đất nước theo pháp luật, đồng thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. Bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, ngang tầm yêu cầu của giai đoạn mới. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm trong các cơ quan nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Thứ ba, tiếp tục củng cố, tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW về giám sát và phản biện xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW về tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cần "tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước; bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân"(2).

Khắc phục những hạn chế, bảo đảm tác dụng, hiệu quả thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Để tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, cần hoàn thiện cơ chế, quy chế và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tự phê bình, phê bình, chất vấn trong các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng.

Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, nhất là nội dung Nhân dân làm chủ và phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Để Nhà nước thực sự là của dân, do dân, vì dân, đoàn kết được toàn dân, cần đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội, vừa là công cụ để nhân dân làm chủ, kiểm tra, giám sát quyền lực nhà nước. Quản lý đất nước theo pháp luật, đồng thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội.

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao, nhất là đối với việc quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước Hoàn thiện thể chế hành chính dân chủ - pháp quyền, quy định trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước; giảm mạnh, bãi bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức; đẩy nhanh việc áp dụng mô hình chính phủ điện tử. 

Gia Khánh

Nguồn tuyengiao.vn

14/12/2019 11:00 CHĐã ban hành
Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trịNewXây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị
Hiện nay, "tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn".

279.jpg

Ảnh minh họa

Trong tình hình đó, các thế lực thù địch tiếp tục không ngừng thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta, với một trong các thủ đoạn là đòi hỏi "quân đội trung lập", "đứng ngoài chính trị". Để làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị phải tiếp tục được coi trọng đặc biệt, xứng đáng với vị trí là nguyên tắc cơ bản hàng đầu trong xây dựng quân đội cách mạng, cụ thể là:

Một là, giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội trong sạch, vững mạnh.

Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức và đạo đức; đấu tranh chống mọi tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; miễn dịch trước sự tấn công, xâm nhập của những khuynh hướng, quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch. Ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn nhằm hạ thấp và xóa bỏ vai trò lãnh của Đảng đối với quân đội. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy, gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam" và các Nghị quyết Trung ương khóa XII của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Chú trọng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; trong đó, cần quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về "Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo". Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ chính ủy, chính trị viên gương mẫu về mọi mặt, thực sự là hạt nhân đoàn kết, tổ chức lãnh đạo đơn vị chấp hành nghiêm đường lối của Đảng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, chiến sĩ về bản chất giai cấp công nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định con đường cách mạng - độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên trì hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, phải tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước, bồi dưỡng tình cảm đối với quê hương, đất nước, con người Việt Nam cho mỗi người quân nhân trong quân đội. Thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hình thành, phát triển ở mỗi cán bộ, chiến sĩ ý chí quyết tâm cao, nhạy bén, sắc sảo về chính trị, có năng lực hoạt động thực tiễn và phương pháp tác phong công tác tốt, lối sống trung thực, giản dị, không bị cám dỗ bởi lối sống cá nhân chủ nghĩa, thực dụng, chạy theo lợi ích vật chất tầm thường. Không ngại khó, ngại khổ, ngại học, ngại rèn, thường xuyên nâng cao trình độ năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phải làm cho bản chất cách mạng của quân đội tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong tư tưởng, tình cảm, ý chí và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Ba là, coi trọng xây dựng môi trường văn hóa ở các cơ quan, đơn vị quân đội trong sạch, lành mạnh, xây dựng đạo đức, lối sống, nhân cách người quân nhân cách mạng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội", kết hợp chặt chẽ với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi trọng gắn kết giữa thực hiện các chuẩn mực con người Việt Nam mới, "Đơn vị văn hóa" với đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt". Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, nhất là đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm thiểu vụ việc vi phạm kỷ luật. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước và quân đội về công tác quản lý, kiểm tra, thẩm định biên tập, in ấn, phát hành, lưu hành, sử dụng các phương tiện nghe nhìn, thiết bị điện tử kết nối internet,… Phát huy dân chủ cơ sở gắn với tích cực đấu tranh với mọi biểu hiện ứng xử thiếu văn hóa, tạo môi trường và điều kiện tốt nhất cho bộ đội tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn tới các giá trị chân, thiện, mỹ.

Bốn là, tăng cường đấu tranh trên mặt trận lý luận - tư tưởng, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch muốn làm cho quân đội ta "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo khuynh hướng "phi chính trị hóa".

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới". Chủ động bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới, về bản chất cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội. Đấu tranh trực diện, vạch trần bản chất chính trị phản động, phản khoa học của âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội. Nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực xây dựng nội bộ đơn vị, tổ chức vững mạnh toàn diện, tạo khả năng "miễn dịch" trước những thủ đoạn tấn công bằng chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò của hệ thống báo chí và các đơn vị văn hóa nghệ thuật quân đội, kết hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với hệ thống truyền thông, văn hóa nghệ thuật của cả nước để làm thất bại mọi thủ đoạn phá hoại của kẻ thù. Chú trọng và thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lý luận có đủ phẩm chất và năng lực, nhanh nhạy, sắc bén trong đấu tranh và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng này tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng.

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, chống "quân đội trung lập", "đứng ngoài chính trị" là một nguyên tắc cơ bản, quan trọng hàng đầu trong xây dựng quân đội cách mạng. Đó là một quá trình liên tục, xuyên suốt sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội cách mạng, đòi hỏi phải thực hiện tổng hợp các biện pháp về chính trị, tư tưởng, tổ chức và chính sách… trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định rõ nguyên tắc căn bản đó và hiện nay vẫn đang tiếp tục được coi trọng làm nền tảng để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Gia Khánh

Nguồn tuyengiao.vn

14/12/2019 11:00 CHĐã ban hành
Mỹ Thạnh Tây tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Nông dân ấp Vinh nhiệm kỳ 2019 – 2022NewMỹ Thạnh Tây tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội Nông dân ấp Vinh nhiệm kỳ 2019 – 2022
Sáng ngày 13/12/2019, tại nhà bà Võ Thị Vĩ, ấp Vinh, Hội nông dân huyện Đức Huệ chọn làm ấp điểm để tổ chức Đại hội Đại biểu Chi hội nông dân ấp Vinh nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đến dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Nhiều – Chủ tịch Hội Nông dân huyện cùng với các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội nông dân 11 xã, thị trấn và hội viên nông dân ấp Vinh.

20191213_093601.jpg 

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội

Ấp Vinh là ấp biên giới, có diện tích tự nhiên khoản 1.224 ha; trong đó đất sản xuất nông nghiệp 560 ha; phần còn lại là rừng tràm, bạch đàn…toàn ấp có 425 hộ với 1.620 nhân khẩu, trong đó có 414 hội viên nông dân đạt 97,41% so với hộ sản xuất nông nghiệp.

Hội viên nông dân ấp Vinh ngày càng phát huy vai trò nồng cốt trong công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, chi hội phối hợp tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, Điều lệ hội nông dân các cấp cho hội viên nông dân được 76 cuộc, có 1.763 lượt hội viên nông dân tham dự.

Về công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội, chi hội kết nạp được 41 hội viên, nâng tổng số hội viên chi hội hiện nay lên 414 hội viên. Trong đó, có 05 tổ vững mạnh, 04 tổ hội khá. Hằng năm Chi hội tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có trên 75% hội viên đăng ký, qua bình xét có trên 50% hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (năm 2017 là 144 hộ, 2018 là 152 hộ, 2019 là 162 hộ).

Các phong trào của Chi hội từng bước đi vào cuộc sống, được đông đảo hội viên nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, điển hình như phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ chi hội đã phát huy được vai trò nồng cốt tích cực vận động nông dân trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Kết quả hội viên nông dân ấp Vinh đã đóng góp xây dựng 03 cây cầu, 04 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài hơn 4km và 01 công trình nước sạch. Tổng giá trị các công trình nông dân đóng góp hơn 500 triệu đồng quy đổi từ việc nông dân hiến đất. Bên cạnh đó, Chi hội tham gia cùng ấp và các ban ngành, đoàn thể ấp hòa giải những vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân, kết quả hòa giải 7 cuộc, trong đó hòa giải thành 5 cuộc, chuyển về trên 02 cuộc.

Ngoài ra, Chi hội phối hợp với ngành công an thực hiện mô hình "Đường quê an toàn giao thông", mô hình "Tổ hội không có tệ nạn xã hội", mô hình "Gia đình hội viên nông dân không có bạo hành và không tảo hôn"….

20191213_103628.jpg 

Ảnh: UVBCH nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Tại hội nghị, đã bầu ra 05 đồng chí UVBCH Chi hội; trong đó đồng chí Nguyễn Văn Triều – được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội nông dân ấp Vinh nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Cẩm Yến

14/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
Giao lưu văn hóa, thể thao giữa huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và huyện Chan T`ria, tỉnh SvayRiengNewGiao lưu văn hóa, thể thao giữa huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và huyện Chan T`ria, tỉnh SvayRieng

Nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, sáng ngày 13/12/2019, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Huệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Đức Huệ tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao hữu nghị giữa các huyện biên giới của 02 tỉnh Long An (Việt Nam) và tỉnh Svayrieng (Campuchia).

LANH DAO TINH TANG HOA LUU NIEM.jpg 

Ảnh: Đại diện lãnh đạo tỉnh Long An (giữa) tặng hoa cho lãnh đạo huyện Chan Tria và Thành phố Ba Vet

Đến dự có trên 120 đại biểu là lãnh đạo các cấp, các ngành đến từ huyện Chanh Tria, thành phố BaVet của tỉnh Svayrieng và tỉnh Long An. Hoạt động được diễn ra với 02 nội dung gồm giao lưu bóng chuyền và văn hóa nghệ thuật.

 TIET MUC VAN NGHE MO MAN CUA DOI VAN NGHE TINH LONG AN.jpg

Ảnh: Tiết mục giao lưu văn nghệ của tỉnh Long An

Trong chương trình giao lưu văn nghệ, các đại biểu được thưởng thức nhiều tiết mục ca, múa, xiếc-ảo thuật mang đậm nét văn hóa của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

 TIET MUC MUA CUA NUOC BAN CPC.jpg

Ảnh: Tiết mục giao lưu văn nghệ của nước bạn Campuchia

Những bài hát ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, tình láng giềng, hữu nghị của quân và dân hai bên biên giới đã mang lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc.

aaa.jpg 

Ảnh: Giao lưu bóng chuyền

Thông qua hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 tỉnh Long An – Svay Rieng nói riêng cũng như giữa Việt Nam - Campuchia nói chung ngày thêm bền chặt.

Huỳnh Anh

 

14/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
Bộ tư lệnh Quân khu 7 hành quân về nguồn tại xã Bình Hòa NamBộ tư lệnh Quân khu 7 hành quân về nguồn tại xã Bình Hòa Nam
Sáng ngày 12/12/2019, Bộ Tư lệnh Quân khu 7  tổ chức hoạt động "Về nguồn" tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng – Phó Chính ủy Quân khu 7, Đại tá Nguyễn Như Trúc – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 7, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Đức Huệ.

12-12-2019 Thieu tuong Pham Minh Hoang dang huong tai bia truyen thong.jpg

Ảnh: Lãnh đạo Quân khu 7 và huyện Đức Huệ cùng đại biểu dâng hương tại Bia truyền thông LLVT Quân khu 7

 Chương trình về nguồn tại xã Bình Hòa Nam có chủ đề là "Hành trình Quân đội chung tay vì người nghèo" diễn ra với nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần đối với gia đình chính sách và người dân trên địa bàn xã Bình Hòa Nam, nơi thành lập LLVT Quân khu 7 trong kháng chiến. "Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019); kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và kỷ niệm 74 năm Ngày tuyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2019). Và điều này hết sức ý nghĩa khi chúng tôi trở về đây, trở về với các mẹ, các bác, cô chú anh chị và các cháu thiếu niên nhi đồng. Xưa nay nơi đây đã sinh ra lực lượng nằm gai nếm mật và tiếp tục truyền thống này cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giữa nước. Hành trình về nguồn của LLVT Quân khu 7 được thực hiện trên khắp 9 tỉnh, thành phố không chỉ riêng địa bàn xã Bình Hòa Nam. Chúng tôi làm nhiều điểm, nhiều nơi cùng với chung hoạt động của Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Do vậy, đây là hoạt động rất sâu rộng và có ý nghĩa hết sức nhân văn để thể hiện phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ" - Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng khẳng định.

Mở đầu chương trình là hoạt động Lễ dâng hương tưởng niệm tại bia truyền thống LLVT Quân Khu 7 nhằm tri ân và ghi nhớ sự hy sinh của thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7, nhân dân trên địa bàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hoạt động tiếp theo thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cũng như việc thực hiện "Đền ơn đáp nghĩa" đối với những người có công với cách mạng, làm cho mối quan hệ giữa quân với dân ngày càng thắt chặt hơn. Thông qua việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giao lưu văn hóa văn nghệ và tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 còn trao tặng 5.000 quyển tập cho Trường THCS Bình Hòa và Trường Tiểu học Bình Hòa Nam, tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS Bình Hòa và Trường Tiểu học Bình Hòa Nam. Dịp này, Thanh niên LLVT Quân khu trao tặng "Ngôi nhà 100 đồng" cho gia đình ông Lê Văn Dùm ngụ ấp 1, xã Bình Hòa Nam. Gia đình ông Dùm là đối tượng gia đình chính sách hiện đang khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà của ông được tài trợ 80 triệu đồng, đây là số tiền do lực lượng đoàn viên thanh niên của Quân khu đóng góp.

Diễn ra cũng với thời điểm các hoạt động trên, tại Trạm y tế xã Bình Hòa Nam các y – bác sĩ của Bệnh viên Quân y 7 A tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương. Có 300 người dân đến khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà. Chia sẻ cảm xúc khi tham gia thực hiện hoạt động về nguồn tại xã Bình Hòa Nam Trung uý Nguyễn Trọng Đồng – Khoa nội tâm thần kinh Bệnh viện Quân y 7A nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đến quê hương xã Bình Hòa Nam. Tôi cảm thấy rất là vui khi được giúp đỡ bà con nơi đây trong việc tư vấn sức khỏe cũng như cấp phát thuốc. Mặt khác, tôi cũng cảm thấy rất tự nào khi vừa khoắc bộ quân phục của quân đội vừa mặc bộ Blouse trên mình để thực hiện nhiệm vụ của Quân khu trong việc dân vận mang sức khỏe cho người dân ở vùng sâu vùng xa".

Mảnh đất anh hùng Bình Hòa Nam đang từng ngày thay đổi diện mạo nông thôn. Nhiều công trình phục vụ dân sinh được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp trên địa bàn xã. Đời sống của người dân ngày càng nâng lên. Bình Hòa Nam có được kết quả như ngày hôm nay, đó là nhờ vào một phần đóng góp của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã thực hiện nhiều công trình mang thiết thực. Nói về vấn đề này ông Phạm Minh Vũ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Nam cho biết: "Với truyền thống của quê hương anh hùng, là nơi khai sinh ra LLVT Quân khu 7 vào năm 1944. Trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã xây dựng kế hoạch, chương trình "LLVT Quân khu 7 chung sức xây dựng nông thôn mới" đối với xã Bình Hòa Nam. Từ năm 2010 đến nay, được Đảng ủy cũng như các cơ quan của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 quan tâm, giúp đỡ cho Bình Hòa Nam trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã đạt được 17/19 tiêu chí. Quân khu đã xây tặng cho Bình Hòa Nam các công trình như: Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng, Bia Truyền thống, đường giao thông nông thôn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội, ngôi nhà 100 đồng…đã giúp xã nhà hoàn thành một số tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Từ đây đến năm 2020, ngoài sự nổ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân Bình Hòa Nam trong việc chương trình nông thôn mới và cũng mong rằng xã sẽ được tiếp tục nhận sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo các cấp trong đó có Đảng ủy và các cơ quan của Bộ Tư lệnh Quân khu".

 12-12-2019 Thieu tuong Pham Minh Hoang phat bieu.jpg

Ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng – Phó Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi lễ

Về nguồn không chỉ giúp LLVT Quân khu 7 nhớ lại nguồn cội mà còn thể hiện niềm tự hào với truyền thống cách mạng trải qua hơn 70 năm. Qua đó, phát huy bản chất của người chiến lính Cụ Hồ trong việc chung tay góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Hòa Nam làm cho xã nhà ngày càng "thay da đổi thịt" và trở thành xã đạt chuẩn về nông thôn mới trong thời gian ngắn có như vậy mới xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình:

12-12-2019 Tang qua cho gia dinh chinh sach.jpg 

 12-12-2019 Tang qua cho gia dinh chinh sach 1.jpg

Ảnh: Tặng quà cho gia đình chính sách

 12-12-2019 Tang xe dap cho hoc sinh.jpg

Ảnh: Tặng xe đạp cho học sinh

 12-12-2019 Benh vien quan y 7A kham benh cho nguoi dan.jpg

Ảnh: Bệnh viên Quân y 7A khám bệnh cho người dân.

 12-12-2019 trao 5000 quyen tap cho 2 truong hoc.jpg

Ảnh: Tặng 5000 quyển tập cho 2 trường học.

 12-12-2019 Trao nha 100 dong cho gia dinh ong Le Van Dum.jpg

Ảnh: Trao bảng tượng trưng ngôi nhà 100 đồng cho gia đình ông Lê Văn Dùm.

Tiến Hữu

 

 

13/12/2019 12:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ chi trả tiền thờ cúng liệt sĩ năm 2019Đức Huệ chi trả tiền thờ cúng liệt sĩ năm 2019
Ngày 13/12/2019, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đức Huệ tổ chức chi trả tiền chăm lo thờ cúng liệt sĩ 01 lần cho thân thân liệt sĩ năm 2019.

13-12-2019 Duc Hue chi tra tien tho cung liet si.jpg

Ảnh: Đức Huệ chi trả tiền thờ cúng liệt sĩ.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đức Huệ đã chi trả cho 1.128 trường hợp là người thờ cúng liệt sĩ với tổng số tiền 564 triệu đồng được trích từ ngân sách Nhà nước.

Mỗi người thờ cúng liệt sĩ được nhận trợ cấp 500 ngàn đồng để mua hương hoa dâng cho người đã khuất nhân dịp lễ tết. Đây là sự tri ân của Đảng và Nhà nước nhằm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đối với những người đã cống hiến và hy sinh trong các cuộc kháng chiến để giành lại nền độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước.

 chi tra.jpg

Ảnh: Đức Huệ quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Ngoài chi trả tiền thờ cúng hàng năm, trong những năm qua huyện Đức Huệ đã làm tốt và thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Qua đó, giúp các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân ổn định hơn trong cuộc sống.

Tiến Anh

13/12/2019 12:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 30Đức Huệ tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 30
Ngày 11/12/2019, Huyện ủy Đức Huệ tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 30 khóa XI nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có ông Lê Văn Chính – TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy.

12-12-2019 Ong Le Van Chinh phat bieu tai hoi nghi.jpg 

Ảnh: Ông Lê Văn Chính – TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của Huyện ủy Đức Huệ nhận xét năm 2019 trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như sự nổ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện nên tình hình kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của huyện nhà tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cuối năm 2019, huyện Đức Huệ có 22/25 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra, trong đó 03 chỉ tiêu chưa đánh giá. Theo đó, nổi bật là tổng giá trị sản xuất tăng 12,17% so với năm 2018. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục có sự chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với xây dựng vùng sản xuất chuyên canh và chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Các hợp tác xã, mô hình điểm ứng dụng công nghệ cao được tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc đầu tư, xây dựng nông thôn mới hướng vào tính bền vững, thực chất của từng tiêu chí, nâng cao đời sống nhân dân. Sản lượng lương thực ước đạt 260.519 tấn, đạt 102,16% so với Nghị quyết, trong đó lúa chất lượng cao đạt 110.000 tấn, đạt 100%. Về công tác thu ngân sách vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 118 tỷ 200 triệu đồng đạt 157,60% so với dự toán tỉnh giao và đạt 138,08% so dự toán huyện.

Trên lĩnh vực văn hóa- xã hội phát triển ổn định, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Công tác xã hội hóa được quan tâm thực hiện thường xuyên. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn tiếp tục được cải thiện, nâng lên. Công tác quốc phòng an ninh nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác đối ngoại được tăng cường, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 được lãnh đạo, thực hiện chặt chẽ. Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị được quan tâm, đảm bảo lộ trình, tình hình hoạt động cơ bản ổn định.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết năm 2019 Huyện ủy Đức Huệ vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới: công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chương trình phát triển nông thôn ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; công tác quản lý ​Nhà nước, phòng chống buôn lậu; dân vận chính quyền ở cơ sở, sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở....

 12-12-2019 Huyen uy Duc Hue trao quyet dinh cho ong Tien Van Lon.jpg

Ảnh: Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Phạm Văn Trấn (trái) trao Quyết định cho ông Tiên Văn Lon

Tại hội nghị lần thứ 30, Huyện ủy Đức Huệ đã trao quyết định của Tỉnh ủy chỉ định ông Tiên Văn Lon - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy tham gia Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đức Huệ nhiệm kỳ năm 2015 - 2020. Tại đây, Hội nghị đã thông qua 25 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đức Huệ thực hiện trong năm 2020.

Ông Lê Văn Chính – TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả đạt được của huyện Đức Huệ trong thực hiện Nghị quyết năm 2019. Đồng thời, ông yêu cầu huyện Đức Huệ cần chủ động rà soát lại các chỉ tiêu, qua đó phấn đấu nỗ lực hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020, chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tiến Anh

12/12/2019 2:00 CHĐã ban hành
Mỹ Thạnh Bắc tiếp nhận 31 con bò giốngNewMỹ Thạnh Bắc tiếp nhận 31 con bò giống
Chiều ngày 10/12/2019, UBND xã Mỹ Thạnh Bắc tổ chức lễ trao tặng bò giống do đồng chí Trương Tấn Sang – Nguyên Chủ tịch Nước vận động Ngân hàng Sacombank trao tặng cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã.

IMG_20191214_221510.jpg 

Ảnh: Toàn cảnh lễ trao tặng bò

Trong đợt trao tặng bò lần này, xã Mỹ Thạnh Bắc có tổng cộng 31 gia đình được nhận bò sinh sản. Theo chương trình thì mỗi hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được nhận 01 con bò sinh sản để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, mỗi con bò giống trị giá 13 triệu đồng, tổng giá trị bò giống trao tặng lần này là hơn 400 triệu đồng.

 IMG_20191214_221500.jpg

Ảnh: Số bò được trao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Mỹ Thạnh Bắc

 Tại buổi lễ, anh Lê Minh Trí đại diện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ bò giống đã vui mừng phấn khởi và gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước và đơn vị tài trợ đã dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, và đây còn là động lực, niềm an ủi lớn lao về tinh thần để giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển kinh tế thoát nghèo.

 IMG_20191214_221520.jpg

Ảnh: Anh Lê Minh Trí đại diện các hộ được trao tặng bò phát biểu

Lãnh đạo UBND xã mong muốn các hộ gia đình nhận được bò giống cần chăm sóc, nuôi dưỡng bò giống thật tốt để bò phát triển khỏe mạnh, sinh sản tốt, tạo nguồn thu nhập trong phát triển kinh tế hộ gia đình./.

Nguyễn Tấn Phát

 

11/12/2019 11:00 CHĐã ban hành
Nguyên Chủ tịch Nước – Trương Tấn Sang trao tặng 116 con bò giống cho hộ nghèo Đức HuệNguyên Chủ tịch Nước – Trương Tấn Sang trao tặng 116 con bò giống cho hộ nghèo Đức Huệ
Chiều ngày 10/12/2019, UBND huyện Đức Huệ tổ chức lễ trao tặng bò giống do Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.

10-12-2019 nguyen chu tich nuoc truong tan sang trao bo cho ho ngheo o huyen Duc hue.jpg 

Ảnh: Nguyên Chủ tịch Nước – Trương Tấn Sang trao tặng bò giống cho hộ nghèo Đức Huệ

Đợt này, huyện Đức Huệ có 116 hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã: Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Thạnh Bắc, Mỹ Quý Đông, Mỹ Quý Tây, Bình Hòa Nam và Thị trấn Đông Thành được nhận 116 con bò giống, với tổng số tiền 1,5 tỉ đồng, do Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và Tạp chí Nông thôn Việt vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt tài trợ. Qua đó, giúp hộ nghèo của huyện có điều kiện chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời cũng giúp huyện thực hiện có hiệu quả hơn công tác giảm nghèo.

 10-12-2019 don vi ngan hang buu dien Lien Viet trao bang tuong trung cho huyen Due Duc Hue.jpg

Ảnh: Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (bên phải) trao bảng tượng trưng cho lãnh đạo huyện Đức Huệ

10-12-2019 ong Le van Nen trao bang tuong trung  cho cac xa.jpg

Ảnh: Lãnh đạo huyện Đức Huệ trao bảng tượng trưng cho lãnh đạo các xã

"Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt của chúng tôi được thành lập vào năm 2008. Qua gần12 năm hoạt động Hội đồng quản trị của Ngân hàng đã quyết định mỗi năm trích 5% lợi nhuận của Ngân hàng để làm công tác từ thiện. Từ ngày thành lập đến nay chúng tôi đã trích và làm từ thiện hơn 3.000 tỷ đồng trong phạm vi cảm nước, trong đó làm nhiều ở các tỉnh phía Nam. Riêng tỉnh Long An, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt làm công tác từ thiện cũng tương đối nhiều. Lần trao bò ở huyện Đức Huệ là lần thứ 05 Ngân hàng thực hiện và trong thời gian tới Ngân hàng sẽ tiếp tục làm công tác từ thiện ở các địa phương trong đó có tỉnh Long An" - ông Nguyễn Văn Huynh – Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt cho biết.

Nhận được bò giống ông Nguyễn Văn Triều - ấp vinh, xã Mỹ Thạnh Tây vui mừng nói, "Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhà tài trợ, đặc biệt là sự quan tâm của Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang, hôm nay chúng tôi được hỗ trợ mỗi người 1 con bò để phát triển kinh tế hộ gia đình. Tôi xin thay mặt  tất cả những người được nhận bò xin chân thành gửi lời cảm ơn và xin hứa làm tốt việc chăm sóc, nuôi nấng bò để phát triển đàn bò nhanh, góp phần ổn định cuộc sống".

Phát biểu tại buổi lễ trao bò, ông Lê Văn Nên – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ cho biết, "Địa phương xác định đây là loài vật nuôi chính trong cơ cấu kinh tế, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế gắn liền với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, UBND huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để theo dõi, quản lý nguồn bò giống được hỗ trợ. Đồng thời, chỉ đạo các ngành có liên quan tích cực chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND các xã chú trọng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, hướng dẫn cho người dân kỹ thuật chăm sóc, lập danh sách theo dõi sức khỏe đàn bò; cử cán bộ thú y theo dõi, đánh giá kết quả quá trình chăn nuôi, hỗ trợ thuốc, vắc xin tiêm phòng cho đàn bò".

10-12-2019 lanh dao huyen Duc Hue tang qua cho nguyen chu tich nuoc va cac don vi tai tro.jpg 

Ảnh: Lãnh đạo huyện Đức Huệ tặng hoa cho Nguyên Chủ tịch nước và đơn vị tài trợ

Đảng và Nhà nước luôn có những chính sách trợ giúp cho hộ nghèo ở các xã vùng sâu vùng sa nhưng do điều kiện của huyện Đức Huệ rất khó phát triển sản xuất nên cuộc sống của hộ nghèo trên địa bàn huyện còn nhiều khó khăn. Từ đó, được sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đã thực hiện nhiều dự án trên địa bàn huyện Đức Huệ như xây cầu, đường, trường học,… nhằm giúp bà con địa phương có cuộc sống tốt hơn cũng như giúp cho huyện nhà ngày càng phát triển. Riêng dự án bò, trước đó đồng chí nguyên Chủ tịch nước đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 600 con bò giống cho các đối tượng trên địa bàn huyện Đức Huệ. Hiện tại, số bò này được các hộ chăm sóc thật tốt và đang phát triển khỏe mạnh.

Dịp này, UBND tỉnh Long An đã trao bằng khen cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt vì đã đóng góp tích cực trong công tác chăm lo hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tiến Anh

 

11/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Đức Huệ sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIVĐại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Đức Huệ sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV
Sáng ngày 10/12/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An gồm ông Trương Văn Nọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An và ông Đặng Hoàng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã có buổi tiếp xúc với đông đảo cử tri xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ. Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Đức Huệ và các ban ngành huyện.

10-12-2019 Dai bieu quoc hoi ghi nhan cac y kien cua cu tri kien nghi.jpg 

Ảnh: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An, ông Đặng Hoàng Tuấn đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và các hoạt động của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Long An. Qua đó, cử tri rất vui mừng và phấn khởi với những kết quả đạt được của kỳ họp thứ 8,Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của người dân địa phương như: nhà nước cần xem xét và có biện pháp bình ổn giá nông sản cũng như hỗ trợ cho nông dân địa phương việc tiêu thụ sản phẩm, nhà máy sản xuất tại chỗ; quan tâm đầu tư kinh phí hơn nữa cho xã Bình Hòa Nam trong việc xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn giúp xã nhà sớm hoàn thành tiêu chí về giao thông xây dựng nông thôn mới; ngành chức năng nên xem xét đẩy nhanh tiến độ thi công lưới điện và công trình đường Thanh Hải; nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống ngăn mặn trên địa bàn xã; cần có chế độ ưu đãi hỗ trợ nguồn vốn vay cho người dân trực tiếp sản xuất bị thua lỗ; truy xuất nguồn gốc nông sản sạch; người dân địa phương gặp khó khăn khi đi tách thửa đất cho con vì không đủ diện tích theo quy đinh. Ngoài ra, cử tri còn kiến nghị đến Đại biểu Quốc hội về chế độ chính sách của cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở, …

10-12-2019 ong Dang Hoang Tuan thong bao ket qua ky hop thu 8 quoc hoi khoa XIV cho cu tri nam.jpg 

Ảnh: Đại biểu Đặng Hoàng Tuấn phát biểu tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Long An cũng như các sở ngành tỉnh và lãnh đạo địa phương đã giải trình thỏa đáng các ý kiến thắc mắc của cử tri theo thẩm quyền của mình. Đồng thời, Đoàn Đại biểu quốc hội cũng ghi nhận, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tiến Hữu

11/12/2019 8:00 SAĐã ban hành
"Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần""Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"

Rác thải nhựa đang là hiểm họa môi trường toàn cầu, số lượng rác thải nhựa, túi nylon thải ra tăng dần theo từng năm. Nếu trung bình 10% số lượng chất thải nhựa và túi nylon không được tái sử dụng mà thải bỏ hoàn toàn, lượng chất thải nhựa và túi nylon thải bỏ ở Việt Nam sẽ xấp xỉ 2,5 triệu tấn/năm. Đây đã, đang và sẽ là một gánh nặng cho môi trường.

Tại Long An, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom khoảng 570-590 tấn/ngày, trong đó, sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nylon chiếm tỷ trọng khá lớn.

Dự báo đến năm 2025, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình trên 1.132 tấn/ngày. Lượng rác thải này đang và sẽ là "gánh nặng" đối với cơ sở vật chất hiện có liên quan đến vấn đề quản lý và xử lý rác thải. Trong khi đó, thói quen sử dụng túi nylon, đồ dùng nhựa một lần của người dân ngày càng gia tăng. Đáng lo ngại là người dân vẫn chưa có thói quen phân loại rác sinh hoạt hàng ngày, việc xả thải ra môi trường, không phân loại chất thải nhựa, đặc biệt là nylon với các loại chất thải khác, càng khiến việc xử lý rác thải nhựa thêm khó khăn.

Là quốc gia đang phát triển, Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề về suy thoái, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đặc biệt là ô nhiễm do rác thải nhựa (còn gọi là "ô nhiễm trắng"). Lượng rác thải nhựa đang ngày càng gia tăng nếu chúng ta không có các giải pháp hữu hiệu, kịp thời thì những tác động tiêu cực từ rác thải nhựa sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Nhận thức rõ vấn đề này, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chính sách, chiến lược để kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nylon, sản phẩm nhựa trong sinh hoạt, quản lý chất thải rắn; thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, trong đó chú trọng giảm thiểu, tăng cường tái chế, tái sử dụng, tận dụng tối đa giá trị của rác thải nhựa cho các hoạt động phát triển KT-XH.

Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân chung tay chống rác thải nhựa và túi nylon" của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức và các cá nhân về bảo vệ môi trường, ngày 04/12/2019, UBND tỉnh tổ chức lễ míttinh phát động phong trào bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Qua đây, nhằm tập hợp và tạo sức mạnh đoàn kết của cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, tạo được hiệu ứng sâu, rộng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức cộng đồng doanh nghiệp trong vấn đề tiêu dùng và thải bỏ chất thải, trong đó có rác thải nhựa.

Để phong trào "Chống rác thải nhựa" thành công và thật sự lan tỏa trong cộng đồng, các cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực môi trường cần tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải, rác thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị có hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải và phế liệu, quản lý chất thải nguy hại. Các cấp chính quyền tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh, mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước,... nhằm khuyến khích người tiêu dùng cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nylon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng.

Từng bước xây dựng quy trình phân loại và thu gom phế thải nhựa có thể tái chế của người tiêu dùng; khuyến khích sử dụng các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại và siêu thị cắt giảm sử dụng nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và nylon, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi nylon, sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng,...

Hãy "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"!

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online

10/12/2019 10:00 CHĐã ban hành
Mãi xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"Mãi xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"
Là quân đội của nhân dân, với sự nỗ lực đoàn kết của toàn quân, đoàn kết quân dân và đoàn kết quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam - công cụ bạo lực vũ trang chủ yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân đã góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc. Đối lập về bản chất với quân đội của giai cấp bóc lột và quân đội xâm lược của các nước đế quốc, thực dân, Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức và xây dựng theo quan điểm của Hồ Chí Minh: "Đối với nhân dân, nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội", "quân đội nhân dân, từ nhân dân tổ chức ra, được nhân dân nuôi nấng, giúp đỡ, vì nhân dân mà chiến đấu".

Hoi PN tham LLVT (1).jpg 

Ảnh: Thắt chặt tình cảm quân - dân

Lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo đã chứng minh rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam "mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và kỷ luật nghiêm" và "quân đội ta có sức mạnh vô địch vì nó là quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục". Đó cũng chính là quá trình trang bị và giáo dục cho những người quân nhân cách mạng về lý tưởng, mục tiêu, đường lối của Đảng, về nhiệm vụ cách mạng, thể hiện từ nhận thức trở thành bản lĩnh chính trị, thành niềm tin, thành ý chí và quyết tâm hành động. Quân đội nhân dân Việt Nam là tập hợp đông đảo những người công nhân, nông dân, trí thức dũng cảm vốn xuất thân "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu" đã luôn dựa vào nhân dân như "cá với nước"; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ dù ở cấp bậc nào cũng luôn rèn luyện và gương mẫu về đạo đức, lối sống trong chiến đấu cũng như trong cuộc sống đời thường; luôn nỗ lực học tập để nâng cao năng lực toàn diện, sẵn sàng tác chiến trong thời chiến cũng như thời bình; đều sẵn sàng vượt qua cực khổ, khó khăn, chống lại những vinh hoa, phú quý không chính đáng; luôn thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, đồng cam cộng khổ cùng nhau trên cơ sở thực sự phát huy dân chủ.

8.LLVT huyen Duc Hue chung suc xay dung nong thon moi.jpg 

Ảnh: LLVT huyện Đức Huệ chung tay xây dựng nông thôn mới

Là quân đội của nhân dân, gắn bó và yêu thương, kính trọng nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, đó là bản chất của quân đội cách mạng, đó cũng chính là nhân tố quan trọng góp phần làm nên sức mạnh tổng hợp về chính trị, tinh thần, ý chí quyết chiến, quyết thắng, tài thao lược của quân đội ta trước mọi kẻ thù, trong mọi hoàn cảnh. Là quân đội của nhân dân, những người lính "bộ đội Cụ Hồ" không chỉ đánh giặc giỏi mà còn là những người sẵn sàng giúp dân về mọi mặt, tham gia chống thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, nhưng quyết "không động đến cái kim và sợi chỉ của nhân dân", để "làm cho dân mến, khi sắp tới dân mong, khi đi dân tiếc".

75 năm xây dựng, rèn luyện và ngày một trưởng thành, là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, của chế độ, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, trước cả thuận lợi và khó khăn, thách thức của thời kỳ mới, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, không để bị động bất ngờ… càng đặt ra cho Quân đội nhân dân Việt Nam trọng trách lớn lao.

 9.DVTN goi banh tet cung can bo chien si LLVT.jpg

Ảnh: "Quân với dân như cá với nước"

Để phát huy truyền thống "bộ đội Cụ Hồ" và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam phát triển vững mạnh, toàn diện, cần tập trung thực hiện một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Đảng đối với quân đội: trong công tác Đảng, công tác chính trị, xác định nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đường lối xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân gắn với xây dựng, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng, phát triển nền khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng cơ sở vật chất, khí tài… Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại"; trong đó, chú trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng. Cụ thể, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; nâng cao ý chí, quyết tâm bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân trong tình hình mới; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc gắn với truyền thống lịch sử của quân đội, đơn vị...​

 LLVT DUc HUe tich cuc ren luyen SSCĐ.jpg

Ảnh: Tích cực rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Hai là, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm cho bản chất cách mạng, truyền thống "bộ đội Cụ Hồ" thấm sâu vào mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội. Đồng thời, tăng cường đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với quân đội, thúc đẩy "phi chính trị hóa" quân đội, chia rẽ quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xây dựng và củng cố mối quan hệ trong quân đội và giữa quân đội với các thành tố trong hệ thống chính trị, với nhân dân, với bạn bè quốc tế gắn với không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng môi trường văn hoá quân sự lành mạnh. Qua đó, tạo sự "miễn dịch", tăng sức "đề kháng" phòng ngừa sự tác động, xâm nhập từ mặt trái xã hội vào môi trường quân đội, góp phần phòng, chống, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục về bản chất, truyền thống vẻ vang của quân đội, bản chất, truyền thống mối quan hệ đoàn kết quân dân gắn bó như "cá với nước" cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân gắn với tăng cường giáo dục, quán triệt trong toàn lực lượng đường lối, quan điểm của Đảng về công tác dân vận, Quy chế dân chủ cơ sở, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Bồi đắp, xây dựng lòng tự hào, ý thức trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ để tiếp tục vun đắp, củng cố, phát huy, phát triển mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân trong giai đoạn hiện nay trên tinh thần: Gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân để được nhân dân chăm lo, giáo dục và cùng nhân dân phối hợp chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng là đội quân công tác, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi cán bộ, chiễn sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ thường xuyên tuyên truyền, vận động, giúp đỡ và bảo vệ nhân dân mà còn thiết thực tiết kiệm của cải cho nhân dân, kết hợp với tăng gia sản xuất để giảm việc đóng góp của nhân dân, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Bốn là, mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức người quân nhân cách mạng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, tác chiến, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và sức mạnh chiến đấu toàn diện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quân đội; đồng thời, thực hiện đoàn kết chặt chẽ trong nội bộ, đoàn kết trong nước và quốc tế. Trong mọi thời điểm, phải giữ nghiêm kỷ luật, chân thành giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng, lợi ích của nhân dân và chức năng, nhiệm vụ của quân đội; trên cơ sở kỷ luật quân đội, tình thương yêu giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa cấp trên và cấp dưới để kết thành một khối thống nhất, vững chắc. Trong bất luận hoàn cảnh nào, thực hiện nhiệm vụ gì "cán bộ và chiến sĩ thương yêu nhau như ruột thịt, chia ngọt sẻ bùi. Quân và dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau", cũng luôn dũng cảm, tận tụy, mưu trí và sáng tạo, đem hết tinh thần, sức lực, trí tuệ, tài năng, kiên quyết hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong chiến đấu và mọi mặt công tác như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn./.

Gia Khánh

Nguồn Tuyengiao.vn

10/12/2019 10:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ hop HĐND huyệnĐức Huệ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ hop HĐND huyện
Chiều ngày 09/12/2019, Thường trực HĐND huyện Đức Huệ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND huyện năm 2019. Ông Lê Văn Nam - Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên chất vấn. Đến dự phiên chất vấn có ông Võ Văn Hy- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Ông Nguyễn Thanh Nguyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

10-12-2019 ong Nguyen Thanh Nguyen tra loi chat van cua dai bieu HĐND huyen.jpg

Ảnh: Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Nguyễn Thanh Nguyên trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND huyện

Tại phiên chất vấn, đại biểu HĐND đã đặt câu hỏi chất vấn đối với Chủ tịch UBND huyện về các vấn đề còn tồn động trên địa bàn huyện qua các đợt giám sát, khảo sát của Thường trực và các ban HĐND, đại biểu HĐND; các ý kiến, kiến nghị của cử tri mang tính bức xúc, kéo dài.

Cụ thể các đại biểu đã đặt câu hỏi chất vấn về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý giếng nước theo Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/05/2013 của Bộ Tài Chính; giải quyết khiếu nại tố cáo trên lĩnh vực đất đai ở xã Mỹ Bình và Bình Thành; vấn đề đóng hầm đất đã khai thác xong và các vấn đề về Chợ Giồng Ông Bạn ở xã Bình Thành. Qua đó, đề ra các biện pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế đồng thời nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

Tại phiên chất vấn, ông Nguyễn Thanh Nguyên - Chủ tịch UNND huyện và lãnh đạo các ban ngành huyện đã giải trình thỏa đáng các nội dung mà đại biểu đặt ra.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra đúng luật, dân chủ, công khai, mang tính xây dựng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao giữa chủ thể chất vấn và trả lời chất vấn.

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ông Lê Văn Nam – Chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu Chủ tịch UBND huyện và các đơn vị thành viên UBND huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp xử lý các vấn đề đã cam kết với đại biểu tại phiên chất vấn trong thời gian tới.

Tiến Hữu

10/12/2019 1:00 CHĐã ban hành
Khai trương Cổng Dịch vụ công quốc giaKhai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia
Chiều 09/12/2019, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử - Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) và được tường thuật trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước.

cong thong tin.jpg 

Ảnh: Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố và 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ

Tại điểm cầu Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa cùng thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo UBND 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh dự.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ - Mai Tiến Dũng, Cổng DVCQG cung cấp 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố (đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại, cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế do mất, hỏng; Dịch vụ cấp điện hạ áp, Dịch vụ cấp điện trung áp và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện) và 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ (cấp giấy phép lái xe quốc tế; đăng ký khuyến mãi; nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp).

Ngoài ra, đối với 4 địa phương đã tích hợp trong năm 2019 như TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải phòng, Cổng DVCQG sẽ cung cấp thêm một số dịch vụ công: Đăng ký hộ kinh doanh,  đăng ký thuế; đăng ký khai sinh,…

Với phương châm "Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ", Cổng DVCQG là đầu mối giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.

Chỉ cần truy cập địa chỉ dichvucong.gov.vn, người dân, doanh nghiệp có thể đăng nhập được đến tất cả các Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; theo dõi tình trạng giải quyết, đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh, kiến nghị không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng và ủng hộ việc vận hành Cổng DVCQG.

Đặc biệt, với các nền tảng, dữ liệu dùng chung, Cổng DVCQG góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính; hướng đến việc số hóa hồ sơ, giấy tờ giấy, chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Qua đây, tăng cường trách nhiệm giải trình và năng lực phản ứng chính sách, thúc đẩy quá trình cải cách hành chính; cải thiện vị trí của Việt Nam về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo xếp hạng hàng năm của Liên hiệp quốc./.

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online

09/12/2019 10:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ trao tặng nhà đồng đội cho ông Lại Văn DễĐức Huệ trao tặng nhà đồng đội cho ông Lại Văn Dễ
Ngày 08/12/2019, ông Lê Văn Nên – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ cùng đơn vị tài trợ là gia đình ông Nguyễn Văn Khởi (TP.HCM) và những đồng đội cùng đơn vị tại Patambon Campuchia đã đến thăm và làm lễ trao tặng căn nhà đồng đội cho ông Lại Văn Dễ, hiện ngụ ấp 1 xã Mỹ Thạnh Bắc huyện Đức Huệ.

ANH NHA DONG DOI.bmp 

Ảnh: Trao tặng nhà đồng đội cho ông Lại Văn Dễ

Ông Lại Văn Dễ sinh năm 1960, là hội viên Hội cựu chiến binh và thuộc diện hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở của xã Mỹ Thạnh Bắc. Được biết, ông Dễ đã từng cùng những đồng đội chiến đấu tại Patambon Campuchia.

Trước hoàn cảnh khó khăn của ông Dễ, các đồng đội của ông và gia đình ông Nguyễn Văn Khởi đã hỗ trợ kinh phí xây dựng cho ông căn nhà đồng đội có diện tích sử dụng 90m2, với tổng số tiền đầu tư xây dựng là 130 triệu đồng. Trong đó những đồng đội cùng đơn vị tại Patambon Campuchia tài trợ 60 triệu đồng, gia đình ông Nguyễn Văn Khởi tài trợ 50 triệu đồng, số còn lại do gia đình góp thêm.

Tại buổi lễ trao tặng, nhiều đồng chí, đồng đội của ông Lại Văn Dễ đã trao tặng cho gia đình nhiều phần quà, động viên ông Dễ cố gắng làm ăn vươn lên trong cuộc sống.

Hoàng Anh

09/12/2019 10:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ phát huy hiệu quả các mô hình tự quản xanh - sạch đẹpĐức Huệ phát huy hiệu quả các mô hình tự quản xanh - sạch đẹp
Hưởng ứng thực hiện các phong trào cách mạng của đoàn viên, hội viên góp phần xây dựng nông thôn mới và tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong thời gian qua, các tổ chức đoàn thể huyện Đức Huệ đã có nhiều cách làm hay và sáng tạo để góp phần tham gia xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.

IMG_20190930_093556 (1).jpg 

Ảnh: Thực hiện tuyến đường kiểu mẫu ở Bình Hòa Hưng

Một trong những mô hình đã được triển khai hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực trên địa bàn huyện đó là mô hình "Tuyến đường kiểu mẫu" được Đoàn cơ sở xã, thị trấn thực hiện. Đây là mô hình "Tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp" là tổng hợp của sự đóng góp về vật chất, công sức, sự nhiệt tình và cả trí tuệ của các đoàn viên, hội viên thuộc các đoàn thể và nhân dân huyện nhà. Để góp phần duy trì đảm bảo giữ gìn vệ sinh trên tuyến đường và việc lưu thông thông được thuận lợi, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các đoàn thể ở cơ sở đã tổ chức các hoạt động thiết thực và thường xuyên như: dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường, trồng hoa, cây xanh ven đường, thu dọn các vật liệu, rác thải, sửa chữa các bóng đèn hỏng và phát quang 2 bên đường,…

 FB_IMG_1567689552986.jpg

Ảnh: Tuyến đường kiểu mẫu xanh sạch đẹp ở Bình Hòa Nam

Bên cạnh đó, các hội đoàn thể còn tích cực tuyên truyền cho các hộ dân sống ven các tuyến đường nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn người dân đổ rác đúng nơi quy định, tránh xả rác ra đường, gây mất vệ sinh. Qua tuyên truyền cũng như những việc làm thiết thực đã tác động nâng cao ý thức của người dân, nhiều hộ dân đã tự giác cùng tham gia, vệ sinh, phát quang ven tuyến đường xung quanh khu vực m​ình sinh sống.

 IMG_20190723_121943 (1).jpg

Ảnh: Trồng cây xanh bảo vệ môi trường của đoàn viên thanh niên

Những việc làm này được chính quyền đánh giá cao, nhân dân ủng hộ, đã góp phần quan trọng về đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương. Đồng thời còn tạo một môi trường xanh, sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông, góp phần quan trọng vào thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Gia Khánh

08/12/2019 11:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ trao tặng nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèoĐức Huệ trao tặng nhà Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo
Ngày 04/12/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An đến thăm và tổ chức lễ trao tặng nhà Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo của huyện Đức Huệ. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh Long An - Đỗ Thị Kim Thắm cùng lãnh đạo Hội LHPN huyện Đức Huệ, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Mỹ Quý Tây cùng các ban ngành đoàn thể xã đến dự.

5-12-2019 PHU NU TINH TRAO NHA TAI DUC HUE.jpg

Ảnh: Trao nhà Mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Kim Anh

Căn nhà Mái ấm tình thương được trao cho chị Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1980, thuộc diện hộ nghèo, là Hội viên chi hội phụ nữ Ấp 1 xã Mỹ Quý Tây huyện Đức Huệ.

Căn nhà có diện tích sử dụng 55m2, được xây vách tường, mái tole, cột bê tông cốt thép, nền tráng xi măng với tổng số tiền đầu tư xây dựng là 70 triệu đồng. Trong đó Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An tài trợ 50 triệu đồng, số còn lại do gia đình góp thêm.

Tại buổi lễ trao tặng, bà Đỗ Thị Kim Thắm - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh đã thay mặt cho chị em hội viên phụ nữ tỉnh động viên chị Nguyễn Thị Kim Anh hãy cố gắng làm ăn vươn lên thoát nghèo, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Hội trong thời gian tới.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện Đức Huệ và chính quyền địa phương xã Mỹ Quý Tây đã tặng một số phần quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Kim Anh chúc mừng gia đình có căn nhà mới ấm áp.

Hoàng Anh

07/12/2019 9:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ tổ chức khám đa khoa nhi miễn phí cho trẻ emĐức Huệ tổ chức khám đa khoa nhi miễn phí cho trẻ em
Thông qua sự vận động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, ngày 07/12/2019, Đoàn y bác sỹ Hội Thiện nguyện – Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khám đa khoa nhi, các dạng khuyết tật và phát thuốc miễn phí cho 600 trẻ em dưới 16 tuổi của xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ.

 IMG_2216.jpg

Ảnh: Khám bệnh cho các em thiếu nhi xã Bình Hòa Nam

Tại đây, các em đã được các y bác sĩ khám các chuyên khoa nội, ngoại, tai mũi họng, răng hàm mặt… Qua thăm khám, tất cả những trường hợp bệnh lý được phát hiện đều được các bác sĩ của đoàn tư vấn, định hướng điều trị và cấp thuốc miễn phí để điều trị cho các cháu. Ngoài việc khám bệnh, phát thuốc, đoàn còn tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em.

 IMG_2220.jpg

Ảnh: Cấp phát thuốc miễn phí cho các cháu thiếu nhi

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương nhằm giúp cho các em thiếu nhi có thêm sức khỏe, vui bước đến trường, đồng thời, cùng huyện Đức Huệ thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tấn Hữu

 

07/12/2019 9:00 CHĐã ban hành
Hội Cựu Chiến binh xã Mỹ Thạnh Tây tổ chức tổng kết Công tác Hội năm 2019Hội Cựu Chiến binh xã Mỹ Thạnh Tây tổ chức tổng kết Công tác Hội năm 2019
Sáng ngày 06/12/2019, Hội cựu chiến binh xã Mỹ Thạnh Tây tổ chức tổng kết Công tác Hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ 2020. Đến dự có ông Lê Văn Chài – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đức Huệ.

20191206_102902.jpg

Ảnh: Khen thưởng cho các hội viên tiêu biểu trong công tác Hội năm 2019

Trong năm 2019, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Mỹ Thạnh Tây tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tiêu cực. Đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh.

  Hội CCB xã luôn phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau trong cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện để hội viên nâng cao cuộc sống; Tạo điều kiện cho 166 hội viên vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ 5,7 tỷ đồng.

 Hưởng ứng cuộc vận động góp quỹ nghĩa tình đồng đội, trong năm 03 chi hội vận động được 8 triệu đồng. Ngoài ra cán bộ hội viên còn quan tâm thăm hỏi gia đình hội viên có hòan cảnh khó khăn, đau ốm, tổ chức tang lễ cho người thân gia đình hội viên qua đời,…

Vận động Hội cấp trên và các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho hội viên đang gặp khó khăn về nhà ở trị giá 170 triệu đồng; Vận động hội viên và nhân dân trải đá, hiến đất làm đường giao thông nông thôn; Duy trì tổ chăn nuôi bò có 14 thành viên, tổ hoạt động luôn có hiệu quả, tổng đàn bò của tổ đến nay được 58 con, tăng 10 con so cùng kỳ; Duy trì tốt 03 tổ đa dạng; Vận động tặng quà tết cho hội viên và gia đình chính sách 178 phần quà với tổng số tiền 89.000.000 đồng.

Trong năm tổ chức cho hội viên tham quan du khảo về nguồn ở Địa đạo Củ Chi và Bảo tàng Quân đoàn 4 có 100 hội viên tham gia nhằm ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc cho cán bộ hội viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến và đề ra nhiệm vụ công tác Hội trong năm 2020. Theo đó, Hội tiếp tục phấn đấu đạt 100% hội viên tư tưởng vững vàng về chính trị; Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động 03 tổ đa dạng của 03 chi hội; Tổ chức cho 100% hội viên đăng ký gia đình Văn hóa; Gia đình hội viên gương mẫu cuối năm bình xét đạt 100%; Vận động hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi cuối năm bình xét đạt 75% trở lên trong tổng số đăng ký; Phấn đấu đạt 100% các tổ tiết kiệm vay vốn không có nợ quá hạn và lãi tồn.

Dịp này, Hội cũng tặng giấy khen của UBND xã cho 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích trong công tác hội tại địa phương.

Cẩm Yến

07/12/2019 8:00 CHĐã ban hành
Hội cựu giáo chức xã Mỹ Thạnh Bắc tổng kết hoạt động năm 2019 Hội cựu giáo chức xã Mỹ Thạnh Bắc tổng kết hoạt động năm 2019
Sáng ngày 05/12/2019, Hội cựu giáo chức xã Mỹ Thạnh Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

IMG_20191205_230422.jpg 

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Trong năm qua, Hội Cựu giáo chức xã Mỹ Thạnh Bắc không ngừng phát triển và hoạt động có nền nếp, hiệu quả, vận động giáo viên nghỉ hưu vào hội. Với nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực, phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, năm 2019, Hội Cựu giáo chức xã tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lực vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo của địa phương; tham gia nhiều hoạt động từ thiện - xã hội; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ dụng cụ học tập tặng các học sinh nghèo trên địa bàn; Thực hiện duy trì tốt hoạt động khuyến học của địa phương.

Ngoài ra hội viên còn đóng góp kinh phí thăm hỏi hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, hội viên bệnh tật, khó khăn, qua đời,…

Bên cạnh những kết quả đã làm được, trong thời gian qua hội cũng còn gặp một số khó khăn trong quá trình hoạt động như: Còn vài hội viên chưa tích cực sinh hoạt do thường tạm trú nơi khác, các điều kiện cần thiết để hội hoạt động còn hạn chế… nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến công tác hội.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp để tổ chức thực hiện trong thời gian tới được tốt hơn, nhất là đẩy mạnh phong trào thi đua "xây dựng Hội Cựu giáo chức vững mạnh, hội viên cựu giáo chức gương mẫu" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Khánh – Chủ tịch Hội Cựu giáo chức huyện Đức Huệ đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ, hội viên Cựu giáo chức vào nền giáo dục xã nhà, đồng thời mong muốn đội ngũ thầy cô giáo trong Hội Cựu giáo chức xã Mỹ Thạnh Bắc tiếp tục cống hiến những kinh nghiệm và trí tuệ của mình cùng với chính quyền địa phương xây dựng nền giáo dục xã Mỹ Thạnh Bắc nói riêng, các phong trào khác nói chung ngày càng phát triển.

Nguyễn Tấn Phát.

 

 

06/12/2019 10:00 CHĐã ban hành
Mỹ Thạnh Đông tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2019Mỹ Thạnh Đông tổng kết công tác Hội người cao tuổi năm 2019
Sáng ngày 05/12/2019, tại hội trường UBND xã Mỹ Thạnh Đông, Hội Người cao tuổi xã đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

mtd.jpg 

Ảnh: Trao tặng Kỷ niệm chương cho cụ Đỗ Văn Phòng

Trong năm 2019, công tác chăm sóc sức khỏe, phát huy vai trò người cao tuổi, hoạt động của Hội và công tác tổ chức, xây dựng Hội được quan tâm thực hiện tốt. Trong năm 2019, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Mỹ Thạnh Đông kết nạp được 09 hội viên; tham mưu UBND xã tổ chức chúc thọ - mừng thọ cho các cụ 70-75-80-85-90-95 và trên 100 tuổi được 114 cụ với tổng số tiền 42.700.000 đồng, thăm hỏi ốm đau 59 cụ với số tiền 3.490.000 đồng, phúng viếng 26 cụ với số tiền 8.400.000 đồng.

Bên cạnh đó, Hội NCT xã phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin xã vận động trao tặng 07 chiếc xe lăn, 02 chiếc xe lắc cho người khuyết tật và Hội  viên NCT bị tai biến đi lại khó khăn; xét tặng quà cho 07 cụ hội viên và NCT nghèo cô đơn với tổng kinh phí 2.100.000 đồng; phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm được 150 cụ NCT có độ tuổi từ 60 trở lên…

Ngoài ra, Hội NCT hưởng ứng phong trào trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Hội viên NCT trong toàn xã trồng được 1.232 cây xanh tạo bóng mát và cây ăn trái các loại. Người cao tuổi trong xã luôn gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương. Đặc biệt là thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, hội viên NCT đã tham gia hiến đất làm đường với tổng diện tích 3.500m2, tu sửa lại một số cây cầu giao thông nông thôn, trải đá xanh đường liên xóm ấp,…. Trong năm 2019, Hội Người cao tuổi xã đã triển khai đầy đủ các mặt hoạt động của Hội và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Thạnh Đông đã phát biểu chúc mừng, ghi nhận những nỗ lực của Ban Chấp hành Hội và hội viên hội NCT xã đã đạt được trong năm 2019. Nhân dịp này ông Trần Văn Đức – Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Đức Huệ đã trao tặng Kỷ niệm chương cho cụ Đỗ Văn Phòng – Chi hội trưởng NCT ấp 2./.

Trúc Linh

 

06/12/2019 8:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ tổ chức Hội thảo liên kết trồng chuối công nghệ caoĐức Huệ tổ chức Hội thảo liên kết trồng chuối công nghệ cao

ANH HOI THAO TRONG CHUOI.bmp 

Ảnh: Đại biểu tham dự hội thảo

Ngày 05/12/2019, UBND huyện Đức Huệ đã tổ chức hội thảo về liên kết trồng chuối công nghệ cao giữa Công ty TNHH Huy Long An bà con nông dân trên địa bàn các xã, thị trấn. Phạm Văn Liên - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ; ông Võ Quan Huy - Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An và hơn 50 nông dân huyện Đức Huệ tham dự hội thảo.

Tại hội nghị, bà con nông dân được Công ty TNHH Huy - Long An trình bày phương thức liên kết sản xuất đến khâu tiêu thụ, nguồn vốn đầu tư ban đầu và lợi nhuận sau khi thu hoạch giữa Công ty và nông dân, từ đó hai bên đi đến thống nhất và liên kết thực hiện.

Hội thảo này là dịp để nông dân Đức Huệ được tiếp cận kỹ thuật trồng chuối cũng như có thêm cơ hội liên kết với Công ty TNHH Huy Long An trong việc sản xuất chuối công nghệ cao để xuất khẩu. Từ đó vừa tạo liên kết 4 nhà trong sản xuất, vừa giúp nông dân có thể sản xuất nông sản sạch, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình có nguồn thu nhập ổn định, góp phần vực dậy tiềm năng phát triển kinh tế của địa phương.

Hoàng Anh

06/12/2019 8:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ đã tiêm phòng được 1.900 liều bệnh dạiĐức Huệ đã tiêm phòng được 1.900 liều bệnh dại
Hiện nay, nhiều người vẫn chủ quan không tiêm phòng vắc-xin dại sau khi bị chó, mèo cắn. Vì vậy, không ít người phải trả giá đắt, thậm chí bằng cả mạng sống của mình.

bệnh-dại.jpg 

Ảnh: Sơ đồ vị trí dịch dại xảy ra tại xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ

Thói quen nuôi chó, mèo thả rông của nhiều gia đình, nhất là tại các khu dân cư hay vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh vẫn khá phổ biến. Trong khi đó, việc tiêm phòng vắc-xin chưa được quan tâm nên không ít người bị chó, mèo cắn, mắc bệnh dại dẫn đến tử vong. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Long An xảy ra 3 trường hợp bị chó, mèo cắn, trong đó có 2 trường hợp tử vong do vi-rút dại.

Giữa tháng 6/2019, ông Lê Văn H., ngụ ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, bị con mèo nuôi trong nhà cắn, vết cắn trên ngón tay và chảy máu nhiều. Do nghĩ mèo ở nhà nuôi nên ông H. không tiêm phòng vắc-xin dại. Sau khi cắn ông H. khoảng 2 ngày thì con mèo chết. Đến ngày 28-9-2019, ông H. có chiệu chứng mệt mỏi, sợ nước, ánh sáng và được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán ông H. lên cơn dại và lấy mẫu nước bọt xét nghiệm có vi-rút dại. Đến ngày 29/9/2019, ông H. tử vong tại bệnh viện.

Còn ông Trần Văn Chiêu (ấp 5, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ), nhờ tiêm phòng kịp thời khi bị mèo cắn nên hiện tại sức khỏe đã ổn định. Ông Chiêu cho biết: "Gia đình nuôi 3 con chó và 2 con mèo. Đầu tháng 11/2019, tôi vô tình bị con mèo cắn ở tay. Thấy vết cắn khá sâu nên tôi đi tiêm ngừa, đến nay tiêm được 2 mũi, hiện tại sức khỏe tốt".

 "Từ trước đến nay, người dân chủ quan, không tiêm vắc-xin và huyết thanh khi bị chó, mèo cắn và việc tiêm phòng cho chó, mèo chưa đầy đủ là nguyên nhân phổ biến của bệnh dịch này. Đa số ca tử vong đều do không hiểu biết về bệnh nên không tiêm huyết thanh kháng dại và vắc-xin phòng dại. Trường hợp ông Chiêu là ca đầu tiên trên địa bàn xã. Hiện toàn xã có khoảng 300 hộ dân nuôi chó, mèo. Đến nay, địa phương tiêm phòng vắc-xin dại trên vật nuôi được 218 liều, chiếm khoảng 87%. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, địa phương tiếp tục xin hỗ trợ kinh phí, thuốc và tiêm phòng dứt điểm; tìm giải pháp để xử lý những con mèo, chó hoang" - ông Phan Văn Mận - Cán bộ Thú y xã Mỹ Bình cho biết.

 mèo-cánw.jpg

Ảnh: Ông Trần Văn Chiêu với vết cắn trên tay do con mèo gây ra

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Huệ - ông Phạm Văn Luốc, việc quản lý đàn chó, mèo ở địa phương chưa được quan tâm đúng mức; tiêm phòng cho chó, mèo vẫn chưa triệt để; chưa xử lý đối với chủ vật nuôi không chấp hành tiêm phòng cho chó, mèo cùng tình trạng nuôi chó thả rông khá phổ biến là những nguy cơ lớn phát sinh bệnh dại ở động vật, kéo theo khả năng lây lan trên diện rộng là rất lớn. Bên cạnh đó, lực lượng thú y xã, thị trấn không đáp ứng để thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, địa phương đã tiêm phòng được 1.900 liều, đạt 54,1% kế hoạch. Thời gian tới, ngành phối hợp các địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc tiêm phòng bệnh dại trên chó, mèo.

Trước những diễn biến và mức độ nguy hiểm của bệnh dại, Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản tỉnh phối hợp các địa phương và đơn vị liên quan siết chặt công tác phòng, chống. Theo đó, ngành chức năng sẽ hỗ trợ vắc-xin dại miễn phí; tăng cường hoạt động tập huấn, truyền thông phòng, chống bệnh dại và xử lý các ổ dịch dại ở người và động vật. Các điểm tiêm vắc-xin phòng dại được tiếp tục mở rộng và tăng cường để bảo đảm ít nhất một địa phương có một điểm tiêm.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản tỉnh - Dương Minh Phí đề nghị: "Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức khử trùng, tiêu độc ở những nơi đã xảy ra dịch và các địa phương có nguy cơ xảy ra; xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh dại trên địa bàn quản lý và phối hợp giữa y tế và cơ quan thú y triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh dại trên người và động vật,... Đối với trường hợp, người bị chó, mèo dại, nghi dại cắn hoặc tiếp xúc, phải rửa vết thương bằng nước xà phòng đặc, nước muối pha đặc, các chất sát khuẩn, sau đó đến các điểm tiêm phòng dại để được tư vấn và tiêm phòng. Đặc biệt, cần lưu ý đến vết thương hở, sâu trong trường hợp cần thiết phải cắt lọc nhưng không được khâu ngay, trừ trường hợp vết cắn đã quá 5 ngày để đề phòng vi-rút dại tản phát. Người dân nên chủ động phòng ngừa bằng các biện pháp: Hạn chế nuôi chó thả rông, xích nhốt, rọ mõm để đề phòng chó cắn người; tiêm phòng dại cho chó, mèo theo hướng dẫn của ngành thú y; diệt chó chạy rông, chó vô chủ, nếu xuất hiện phải diệt hết chó dại và nghi dại trong vùng. Đặc biệt, những người thường xuyên giết mổ, sơ chế, chế biến thực phẩm từ chó, mèo nên tiêm dự phòng bằng vắc-xin phòng bệnh dại"./.

Gia Khánh

Nguồn Báo Long An online

05/12/2019 11:00 CHĐã ban hành
Hội Cựu Chiến binh xã Mỹ Bình tổng kết công tác Hội năm 2019Hội Cựu Chiến binh xã Mỹ Bình tổng kết công tác Hội năm 2019
Ngày 05/12/2019, tại hội trường TTVH TT&HTCĐ xã Mỹ Bình, Hội Cựu Chiến binh xã Mỹ Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội Cựu Chiến binh (CCB) năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

78671741_2557129487855272_6343069854651645952_n.jpg 

Ảnh: Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Trong năm 2019, Hội CBB xã Mỹ Bình thường xuyên phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; phát huy và giữ vững truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các cuộc vận động tại địa phương. Tham gia phối hợp giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp tại địa bàn dân cư, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong năm, Hội CCB xã Mỹ Bình phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đức Huệ quản lý tổ vay vốn đảm bảo nguồn vay sử dụng đúng mục đích và luôn trả lãi đúng hạn. Thực hiện tốt việc quản lý quỹ "Nghĩa tình đồng đội" do hội viên tự đóng góp giúp đỡ hội viên ốm đau, bệnh tật. Luôn tạo điều kiện cho cán bộ hội viên yên tâm công tác và tích cực tham gia sinh hoạt hội.

Hiện nay trên toàn xã có 86 hội viên, sinh hoạt đảm bảo theo định kỳ, số lượng tham gia sinh hoạt đạt 75-85%. Ngoài ra, hội đã phối hợp cùng chi bộ, ban quản lý ấp thực hiện trồng và chăm sóc hoa, cây xanh tại tuyến đường kiểu mẫu, vận động nhân dân thường xuyên dọn vệ sinh, thu gom rác thải, phát hoang thông thoáng tạo vẽ mỹ quang môi trường xanh, sạch, đẹp, sáng trên các tuyến đường.

Trong năm 2020, Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Bình tiếp tục tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội phấn đấu duy trì thực hiện 100% gia đình hội viên Hội CCB treo ảnh Bác, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 100% cán bộ hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng, không vi phạm pháp luật. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Dịp này, Hội Cựu chiến binh xã đã trao giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019./.

Minh Luận

05/12/2019 11:00 CHĐã ban hành
Mọi trẻ em phải được sống trong yêu thươngMọi trẻ em phải được sống trong yêu thương
Trẻ em không chỉ cần được nuôi dưỡng đầy đủ về dinh dưỡng, được học tập, chăm sóc sức khoẻ, vui chơi mà phải được sống trong một môi trường hoà bình, trong sạch, đầy tình yêu thương.

DDN_9528.jpg 

Ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các trưởng đoàn

đại biểu quốc gia, tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định trong phát biểu khai mạc Hội nghị Phát triển toàn diện trẻ thơ khu vực châu Á- Thái Bình Dương năm 2019, sáng 4/12.

Hội nghị có sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn, đại biểu, chuyên gia, nhà hoạt động xã hội đến từ các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cùng đại diện của các tổ chức Liên Hợp Quốc, các tổ chức khu vực và quốc tế…

Hầu hết các vấn đề liên quan đến chính sách phát triển toàn diện của trẻ em sẽ được đề cập trong các hội thảo, phiên chuyên đề, thảo luận nhóm của hội nghị như: Chăm sóc trẻ em của những lao động di cư; ô nhiễm môi trường đe doạ sức khoẻ và sự phát triển của trẻ em; vai trò của chính sách trong xây dựng môi trường nuôi dưỡng và bền vững; các sáng kiến và chính sách về phát triển trẻ thơ…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, là khu vực phát triển năng động, một trong những trung tâm tăng cường sự liên kết toàn cầu, những năm qua, nhiều quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đã thảo luận về phát triển bền vững, phát triển nguồn nhân lực. Một nhận thức chung được đưa ra là để nắm bắt được thời cơ, vượt qua thách thức cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra, các nước phải tiếp tục chú trọng hơn nữa tới phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là tới thế hệ tương lai của mỗi đất nước, những chủ nhân tương lai của thế giới.

Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đã nỗ lực để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, luật hoá và thực hiện để bảo đảm trên thực tế đầy đủ các quyền của trẻ em đã được nêu trong Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Pháp luật và những chính sách của rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đều nhằm dành sự quan tâm và đầu tư tốt nhất cho trẻ em, trong những điều kiện còn rất khó khăn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh để trẻ em có thể phát triển toàn diện, quyền trẻ em được tôn trọng, bảo vệ đầy đủ cần sự nỗ lực của không chỉ những cơ quan, tổ chức trực tiếp liên quan tới trẻ em; thu hẹp khoảng cách giữa những vùng kém phát triển với khu vực phát triển; trang bị đầy đủ thể chất, kiến thức, tâm lý cho các ông bố, bà mẹ… "Trẻ em không chỉ cần được nuôi dưỡng đầy đủ về dinh dưỡng, được học tập, chăm sóc sức khoẻ, vui chơi mà phải được sống trong một môi trường hoà bình, trong sạch, đầy tình yêu thương".

Tuy nhiên, trên thế giới hiện cứ 6 trẻ em thì có 1 trẻ em sống trong khu vực có xung đột, cứ 7 phút qua đi thì có 1 trẻ em bị tước đi cuộc sống của mình vì bạo hành, ¾ số trẻ em bị người thân có những hành vi, hoặc bằng hành động, lời nói, thái độ xâm hại, ảnh hưởng tới thể chất, tinh thần của các em... Vì vậy, Phó Thủ tướng nên rõ sự cần thiết phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức quốc tế; các tổ chức, chương trình hoạt động nhân đạo; cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự tham gia của từng người dân, từng gia đình trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Các quốc gia đang phát triển, ở những vùng kém phát triển phải tăng cường phổ biến tri thức tới tất cả mọi người, trực tiếp nhất là các ông bố, bà mẹ và những người sẽ làm cha mẹ về trách nhiệm và những kỹ năng cần thiết để sinh, nuôi dưỡng, để tạo cho con cháu mình có thời cơ phát triển toàn diện.

Thông tin tới các đại biểu quốc tế, Phó Thủ tướng cho biết trong suốt những năm vừa qua các cơ quan của Liên Hợp Quốc, đặc biệt của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, các quốc gia bè bạn và của cộng đồng doanh nghiệp cùng các tổ chức, cá nhân đã luôn đồng hành với Chính phủ, dành cho trẻ em sự ưu tiên chăm sóc trong những điều kiện còn rất nhiều khó khăn. Nhờ vậy Việt Nam đã đạt được nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trước thời hạn, đặc biệt là những mục tiêu liên quan tới trẻ em, tới bà mẹ trẻ em. Việt Nam đã và đang cam kết mạnh mẽ để thực hiện Chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc tới năm 2030, trước hết và đặc biệt với các mục tiêu liên quan đến phát triển trẻ em.

Gần đây nhất, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua một đề án đặc biệt để tập trung phát triển kinh tế-xã hội các vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn trong đó các mục tiêu về trẻ em được tập trung hết sức cụ thể.

Phó Thủ tướng hy vọng trong hội nghị lần này, các đại biểu sẽ trao đổi những kinh nghiệm, bài học quý báu từ thực tiễn hoạt động, đưa ra những khuyến nghị, hành động thiết thực để trẻ em bảo vệ, chăm sóc, phát triển toàn diện bằng tất cả những gì tốt nhất, đặc biệt là bằng tình yêu thương. Nhất là trong bối cảnh trên thế giới có rất nhiều sự diễn biến ngày càng khó lường, trong đó phải kể đến các nguy cơ xung đột, bạo lực, ô nhiễm môi trường và cả những vấn đề an ninh phi truyền thống, sự phát triển như vũ bão của mạng Internet, ngoài cơ hội to lớn cho tất cả mọi người, cho trẻ em thì cũng tiềm ẩn rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực.

Phó Thủ tướng khẳng định: Điều quan trọng hàng đầu đối với một đất nước đang phát triển như Việt Nam đấy là nhận thức. Từ nhận thức biến thành hành động để các cấp chính quyền, nhất là ở những vùng còn chưa phát triển, không vì sức ép của tăng trưởng kinh tế, của những vấn đề trước mắt mà không dành sự quan tâm chỉ đạo và cả nguồn lực, nhân lực, kể cả nhân lực và vật lực, cho công tác trẻ em.

Công tác chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho trẻ em được phát triển chính là đầu tư cho tương lai, chính là sự phát triển bền vững. Không ai bị bỏ lại phía sau là khẩu hiệu với tất cả chúng ta, đặc biệt là với trẻ em, nhất là trẻ em ở những vùng còn nhiều khó khăn, trẻ em bị thiệt thòi do khuyết tật, do gia cảnh. Không để trẻ em nào không có nụ cười, không có tuổi thơ trong sáng và không có tương lai phát triển./.

 Gia Khánh

Theo Chinhphu.vn

 

04/12/2019 10:00 CHĐã ban hành
Việt Nam đạt nhiều thành tựu về bình đẳng giớiViệt Nam đạt nhiều thành tựu về bình đẳng giới
Thời gian qua, khoảng cách giới trong lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Nam đã được rút ngắn đáng kể, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ Việt Nam.

​ vna_potal_viet_nam_dat_nhieu_thanh_tuu_ve_binh_dang_gioi.jpg

Gia Khánh

Nguồn tuyengiao.vn

04/12/2019 10:00 CHĐã ban hành
Bí thư Huyện ủy Đức Huệ kiểm tra tiến độ thi công các Chốt dân quân biên giớiBí thư Huyện ủy Đức Huệ kiểm tra tiến độ thi công các Chốt dân quân biên giới
Ngày 04/12/2019,  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - ông Phạm Văn Trấn đã đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công các Chốt dân quân trên tuyến biên giới của huyện. Cùng đi có Chủ tịch UBND huyện – Nguyễn Thanh Nguyên, Thượng tá Bùi Quang Ngọc – Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ.

4-12-2019 Bi thu HU Duc Hue kiem tra tien do thi cong cho dan quan xa Binh Hoa Hung.jpg 

Ảnh: Bí thư huyện ủy Đức Huệ kiểm tra tiến độ thi công Chốt dân quân xã Bình Hòa Hưng

Đoàn đã đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công công trình của 04 chốt dân quân xã Bình Hòa Hưng, Mỹ Bình, Mỹ Thạnh Tây và Mỹ Quý Tây. Trụ sở làm việc của 04 chốt này được xây dựng từ rất lâu và đang xuống cấp. Vì vậy, để đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ tại các chốt dân quân, năm 2019, Quân khu 7 và tỉnh Long An hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng 04 công trình chốt dân quân trên tuyến biên của huyện Đức Huệ.

Trong 04 chốt được xây dựng thì có 03 chốt được xây dựng mới đó là Bình Hòa Hưng, Mỹ Bình và Mỹ Thạnh Tây. Mỗi chốt có tổng kinh phí xây dựng trên 04 tỷ đồng. Các chốt được thiết kế xây dựng bảo đảm các thành phần cơ bản của chốt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng dân quân sinh hoạt, học tập, huấn luyện và làm nhiệm vụ. Hiện tại, tiến độ thi công của 04 chốt đều đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

4-12-2019 Tham cac chien si chot dan quan My Thanh Tay (2).jpg 

Ảnh: Thăm hỏi lực lượng dân quân tại các chốt

Sau khi nghe các chốt báo cáo tình hình hoạt động, nêu những khó khăn trong quá trình thi công, tình hình các hộ dân tham gia vào ở trong điểm dân cư liền kề chốt dân quân, Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Phạm Văn Trấn yêu cầu đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để công trình xây dựng các chốt sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

 4-12-2019 Tham cac chien si chot dan quan My Thanh Tay (1).jpg

Ảnh: Chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ chốt dân quân xã Mỹ Thạnh Tây

Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị UBND các xã cần quan tâm chỉ đạo cho Ban chỉ huy quân sự xã quy hoạch các vị trí như: khu tăng gia sản xuất, trồng cây bóng mát, cây tre... để khi tiếp nhận chốt có sẵn màu xanh, tạo cảnh quan môi trường đơn vị xanh – sạch – đẹp.

Tiến Hữu

 

 

 

 

 

 

04/12/2019 10:00 CHĐã ban hành
Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Long An diễn ra ngày 05 và 06/12Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Long An diễn ra ngày 05 và 06/12
Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp lệ cuối năm 2019), HĐND tỉnh khóa IX, sẽ được tổ chức trong 2 ngày 05 và 06/12/2019 tại Hội trường Tỉnh ủy, để quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Thường-trực-HĐND-tỉnh-họp-thống-nhất-nội-dung-chương-trình-kỳ-họp-thứ-17,-HĐND-tỉnh-khóa-IX.jpg 

Ảnh: Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX

Trong ngày làm việc đầu tiên (05/12), Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc chấp hành chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; phân bổ ngân sách tỉnh hỗ trợ hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và giảm nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; quy định chính sách hỗ trợ vay vốn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2020-2025; phê duyệt biên chế công chức năm 2020; phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020;…

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề của đại biểu HĐND tỉnh đặt ra qua thảo luận, đóng góp ý kiến tại các tổ trước kỳ họp và các ý kiến thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh. Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận trên hội trường về các nội dung quan trọng, còn có ý kiến khác nhau và các nội dung chưa được thảo luận tại tổ.

Trong ngày làm việc thứ hai (06/12), Thường trực HĐND tỉnh sẽ trình tóm tắt kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau kỳ họp thứ 15 (kỳ họp lệ giữa năm 2019). Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn (chất vấn tập trung theo nhóm vấn đề) tại hội trường.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ một số vấn đề về điều hành phát triển KT-XH năm 2020 và các vấn đề đại biểu HĐND tỉnh đặt ra trong phiên thảo luận của buổi chiều ngày 05/12/2019. Sau đó, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận về các vấn đề liên quan đến nội dung kỳ họp. Kết thúc ngày làm việc thứ 2, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng sẽ quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền: Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh đối với các đồng chí vừa được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc sở. Chương trình kỳ họp sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online

03/12/2019 11:00 CHĐã ban hành
Mỹ Thạnh Tây tập huấn tuyên truyền phổ biến Luật Thủy sản 2017 lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sảnMỹ Thạnh Tây tập huấn tuyên truyền phổ biến Luật Thủy sản 2017 lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Sáng ngày 03/12/2019, Chi cục chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Long An phối hợp với UBND xã Mỹ Thạnh Tây tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 về lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho cán bộ, bà con nhân dân trên địa bàn.

20191203_094701.jpg 

Ảnh: Quang cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Lý Ngọc Hải -  cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh Long An tuyên truyền những nội dung mới trong Luật Thủy sản 2017; Nghị định số 42/2019/NĐ – CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Thông tư số 35/2018/TT –BTNMT quy định tiêu chí xác định và ban hành mục loài ngoại lai xâm phạm.

Qua hội nghị đã góp phần tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động khai thác thủy sản gắn liền với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đồng thời, giúp cho bà con nắm bắt được những quy định của pháp luật, cũng như các chính sách về hỗ trợ trong hoạt động khai thác thủy sản, từ đó hiểu và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia khai thác thủy sản tại địa phương.

Cẩm Yến

03/12/2019 3:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ trao tặng 3 căn nhà tình thương cho hộ nghèoĐức Huệ trao tặng 3 căn nhà tình thương cho hộ nghèo
Chiều ngày 02/12/2019, Bệnh viện Đa khoa Long An – Segaero phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Huệ và chính quyền địa phương các xã tổ chức lễ bàn giao 03 căn nhà tình thương cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện. Đến dự lễ bàn giao nhà có ông Lê Văn Nên – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ.

3-12-2019 Ong Le Van Nen trao giay khen cua Hoi CTD tinh cho don vi tai tro.jpg 

Ảnh: Ông Lê Văn Nên – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ trao giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An cho đơn vị tài trợ

03 căn nhà tình thương lần lượt được trao cho gia đình ông Nguyễn Hoàng Hảo, sinh năm 1982, ngụ ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc; gia đình ông Phạm Anh Phi, sinh năm 1970, ngụ khu phố 3, Thị trấn Đông Thành và gia đình bà Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1972, ngụ ấp 2, xã Bình Hòa Nam.

 3-12-2019 Trao quyet dinh quyen su dung can nha cho gia dinh ong Nguyen Hoang Hao.jpg

Ảnh: Trao quyết định quyền sử dụng căn nhà cho ông Nguyễn Hoàng Hảo

Mỗi căn nhà có diện tích sử dụng 32m­2, trị giá 40 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí xây dựng 03 căn nhà do Bệnh viện Đa khoa Long An - Segaero và các nhà hảo tâm Hàn Quốc tài trợ.

3-12-2019 Doan chup hinh luu niem voi gia dinh ong Pham Anh phi.jpg 

Ảnh: chụp hình lưu niệm với gia đình ông Phạm Anh Phi

Tại lễ bàn giao nhà, Bệnh viện Đa khoa Long An Segaero và các nhà hảo tâm Hàn Quốc còn tặng thêm tiền mặt và một số quà cho các gia đình nhân dịp có căn nhà mới ấm áp.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An đã tặng giấy khen cho mạnh thường quân nhằm ghi nhận sự đóng góp của đơn vị trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Long An.

Tiến Hữu

03/12/2019 9:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​