Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 210014
Tin tức sự kiện
Đức Huệ tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị
Thứ 3, Ngày 16/04/2019, 16:00 | Tấn Hữu
Ngày 16/4/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội". UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An - ông Trương Văn Nọ dự và phát biểu chỉ đạo. Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - ông Phạm Văn Trấn chủ trì hội nghị.
QUAN CANH HOI NGHI.JPG 

Ảnh: Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị

Qua 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị, nhìn chung hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tổ chức triển khai nghiêm túc, tạo bước chuyển trong nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong thời kỳ mới và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với MTTQ và các đoàn thể xã hội. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã có những chuyển biến tích cực, hướng về cơ sở, lấy hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động làm thước đo đánh giá hàng năm, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đức Huệ không ngừng chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như việc chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, các cuộc vận động và các phong trào như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; lao động giỏi, lao động sáng tạo; giỏi việc nước, đảm việc nhà; phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc,… đã được đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời điểm, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và đem lại nhiều kết quả khả quan. Điển hình như, thực hiện Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", trong 10 năm qua, MTTQ huyện đã huy động được gần 04 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, huyện cũng xây tặng 312 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 8,5 tỷ đồng. Nhờ thực hiện tốt các chương trình xóa đói, giảm nghèo và các cuộc vận động đã thiết thực góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 8,24% vào cuối năm 2018.

 ONG TRUONG VAN NO PHAT BIEU CHI DAO HOI NGHI.JPG

Ảnh: UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An - ông Trương Văn Nọ phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trương Văn Nọ đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Đức Huệ trong 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW. Đồng thời yêu cầu huyện cần tập trung thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao vai trò vị thế của tổ chức mặt trận; tăng cường công tác dân vận, chủ động thực hiện kế hoạch liên tịch giữa MTTQ và các đoàn thể trong việc thực hiện công tác vận động quần chúng; thực hiện nghiêm túc Đề án 02 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM",…

Tấn Hữu

Lượt người xem:   295
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​