Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 188563
Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 15/01/2019, 23:00
Nhiều kết quả phấn khởi trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
15/01/2019 | Anh Kiều
Năm 2018 tuy còn nhiều khó khăn như nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường, giá cả một số mặt hàng nông sản có nhiều biến động ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của các Sở, Ban, Ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân trong xây dựng, phát triển huyện Đức Huệ; Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, nhân dân đồng thuận cao trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện đạt nhiều kết quả phấn khởi.
​         

dhkq1.jpg

​Ảnh: Vùng lúa chất lượng cao của huyện

Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010) tăng 11% so với năm 2017. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản tăng 6,11%, công nghiệp - xây dựng tăng 18,43%, thương mại - dịch vụ tăng 21,59%; chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp được nâng lên; năng suất, sản lượng lương thực vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và tăng so cùng kỳ, sản lượng lương thực ước đạt 263.481 tấn, đạt 103,33% so Nghị quyết; trong đó, lúa chất lượng cao đạt 105.670 tấn, đạt 528,8% so Nghị quyết. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện và Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

Công nghiệp - xây dựng có chiều hướng tăng trưởng, thực hiện tốt công tác kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư trên địa bàn; hiện nay, trên địa bàn huyện có 01 phân xưởng may giày da, 10 cơ sở và tổ hợp may gia công, 01 Nhà máy sản xuất thức ăn công nghệ cao cho bò sữa, 05 nhà máy sản xuất gạch; 02 dự án Điện năng lượng mặt trời đã khởi công xây dựng. 

dhkq2.jpg

Ảnh: Lễ khởi côn​g xây dựng Nhà máy điện năng lượng mặt trời 

            Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm lãnh, chỉ đạo, tiến độ, giá trị khối lượng, giải ngân đạt và vượt kế hoạch, tăng so cùng kỳ. Huyện tập trung huy động các nguồn lực xây dựng, chỉnh trang thị trấn Đông Thành nhằm xây dựng phát triển thị trấn Đông Thành tương xứng với vị thế trung tâm kinh tế - xã hội, chính trị của huyện; hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng.

 dhkq3.jpg

Ảnh: Hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng

Hoạt động thương mại - dịch vụ có sự khởi sắc; huyện đang thực hiện việc kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và xã hội hóa các chợ trên địa bàn; đã xây dựng chợ Bình Hòa Nam và chợ Giồng Ông Bạn (xã Bình Thành); kêu gọi được các nhà đầu tư như: Công ty TNHH Kiết Tường tiến hành xã hội hóa đầu tư chợ Tho Mo, chợ Sân Bay xã Mỹ Quý Tây, chợ Voi xã Mỹ Thạnh Tây; Công ty Cổ phần Trường phát Investment đang xây dựng phương án xin đầu tư Trung tâm thương mại huyện; Công ty TNHH Nhà nhựa Việt Nam đang xây dựng phương án xin đầu tư khu Logistic xã Mỹ Quý Tây. Công tác thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra, tổng thu trong cân đối ngân sách đạt 173,14% so dự toán tỉnh giao và đạt 164,90% so dự toán của huyện; chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, bám sát dự toán. Công tác xã hội hóa huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng luôn được huyện quan tâm thực hiện và được sự ủng hộ tích cực của các đơn vị tài trợ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ xây dựng Trường THCS Bình Thành với tổng mức đầu tư 46 tỷ đồng; các chương trình do Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động gồm: 30 cây cầu, cống; 02 bia tưởng niệm; 06 phòng học và hệ thống sân đường trường THCS Mỹ Quý; 516 con bò giống với tổng giá trị trên 32 tỷ đồng. Ngoài ra, các xã - thị trấn vận động nhân dân hiến đất làm đường, sửa chữa các tuyến giao thông nông thôn, nạo vét kênh, sửa chữa giếng nước, xây mới nhà văn hóa ấp,... với tổng giá trị trên 2,7 tỷ đồng.

dhkq4.jpg

Ảnh: Nguyên Chủ tịch Nước - Trương Tấn Sang trao tặng bò cho hộ nghèo các xã biên giới

Văn hóa - xã hội phát triển ổn định, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp và công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Hệ thống chính trị trong huyện tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động gắn với thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 39-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện Đức Huệ. Cải cách hành chính có sự chuyển biến tích cực, hướng đến hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là: "Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung huy động mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các Chương trình đột phá, Công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; giữ vững ổn định chính trị, an ninh nông thôn, an ninh biên giới, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và tăng cường phòng, chống tham nhũng".

Anh Kiều

 

Lượt người xem:   137
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​