Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 188589
Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 15/01/2019, 22:00
​ Hội Cựu chiến binh huyện Đức Huệ phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân
15/01/2019 | Anh Kiều
Hội Cựu chiến binh huyện Đức Huệ có 11 cơ sở Hội ở 11 xã thị trấn và 51 Chi hội ấp, khu phố; trong năm 2018, hội đã kết nạp được 50 hội viên, nâng tổng số hội viên là: 1.733/1.760, đạt tỷ lệ 98,4%; có 280 đảng viên là Hội viên đạt 16,1%.
Năm 2018, các cấp Hội tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên hội viên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;  không ngừng củng cố về tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Công tác hội có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò của Hội Cựu chiến binh trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng ngày càng thể hiện rõ hơn tại địa phương, đơn vị; công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên được tập trung; các cấp Hội phối hợp cấp ủy địa phương tổ chức học tập quán triệt cho hội viên về Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII); quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hội đã vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện các phong trào do địa phương phát động; tham gia xây dựng nông thôn mới; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng chống các loại tội phạm; tiếp tục duy trì mô hình kinh tế tập thể do hội viên làm chủ nhiệm; vận động Hội viên đóng góp quỹ nghĩa tình đồng đội, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho hội viên Hội Cựu chiến binh; Hội đã phối hợp với cơ quan quân sự tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự cho thanh niên, tham gia cùng với địa phương vận động thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tham gia các cuộc hòa giải, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

hccb1.png 

Ảnh: Hội viên Hội Cựu chiến binh giúp dân sửa chữa cầu giao thông

 ​hccb2.png

Ảnh: Hội Cựu chiến binh tham gia tuần tra bảo vệ cột mốc

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục đó là: chất lượng, nội dung sinh hoạt ở một số chi hội còn hạn chế, một số cán bộ Hội cơ sở chưa đạt chuẩn theo quy định; công tác vận động quỹ hội còn thấp so với chỉ tiêu tỉnh đề ra.

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Đức Huệ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, hội viên Hội Cựu chiến binh thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục vận động đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo cho hội viên Hội Cựu chiến binh; phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng luật định. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội các cấp, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong năm 2019.

Anh Kiều

 

Lượt người xem:   115
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​