Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 355758
Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 12/05/2022, 08:00
Đức Huệ đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022
12/05/2022 | Tấn Hữu
Năm 2022 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi ảnh hưởng tác động nặng nề của dịch Covid -19 gây khó khăn khôi phục, phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm tạo sự chủ động trong điều hành ngân sách nhà nước kịp thời đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

03-7396.jpg 

Trong bối cảnh còn nhiều thách thức, khó khăn, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện khá cao so với nguồn thu dự kiến năm 2022.

Để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022, đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách địa phương, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng ban, ngành, đoàn thể huyện; các đơn vị sự nghiệp; Chi Cục thuế khu vực Đức Hòa - Đức Huệ và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung quán triệt sâu rộng đến toàn thể các bộ, đảng viên, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, nhất là chính sách thuế đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tự giác chấp hành, thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022. Chi cục thuế khu vực Đức Hòa – Đức Huệ tập trung tăng cường đôn đốc công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu các khoản cân đối ngân sách địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thu nợ thuế đảm bảo đến ngày 31/12/2022 tỷ lệ nợ thuế có khả năng thu dưới 5% trên tổng thu NSNN và phấn đấu giảm nợ đến mức thấp nhất.

Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản khác theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp cho cơ quan thuế thông tin về tình hình thuê đất, sử dụng đất, khai thác tài nguyên, khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn làm cơ sở cho việc đối chiếu, phân tích hồ sơ khai thuế, khai thác nguồn thu; cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý biến động đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện căn cứ kế hoạch giải ngân, thanh toán vốn hàng tháng phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc cung cấp số liệu để phục vụ cho công tác thu nợ thuế trước khi chuyển hồ sơ thanh toán sang Kho bạc Nhà nước.

Tấn Hữu


Lượt người xem:   88
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang