Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 243482
Tin tức sự kiện
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Huệ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2020
Chủ Nhật, Ngày 24/01/2021, 02:00 | tú thi
Năm 2020 là năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội Đảng cấp cơ sở và trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tình hình hình kinh tế xã hội địa phương có nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, xâm nhập mặn làm ảnh hưởng đến quá trình lãnh đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trong năm 2020 Ủy ban Kiểm tra các cấp trong huyện đã có nhiều cố gắng, nổ lực thực hiện toàn diện, đồng bộ các các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm luôn được chú trọng.

Qua công tác giám sát, khảo sát nắm tình hình, qua công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, xem đơn thư tố cáo (kể cả đơn tố cáo giấu tên, không rõ địa chỉ) là kênh thông tin để tiến hành khảo sát, phát hiện dấu hiệu vi phạm. Qua giám sát, khảo sát phát hiện, Uỷ ban Kiểm tra các cấp trong huyện quyết định kiểm tra 06 tổ chức đảng cấp dưới và 11 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, Ủy ban kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra 03 tổ chức đảng và 07 đảng viên, Uỷ ban kiểm tra cơ sở  kiểm tra 03 tổ chức đảng và 04 đảng viên. Trong tổng số 11 đảng viên được kiểm tra, cấp ủy viên các cấp là 07 đồng chí (Huyện uỷ viên: 2, Đảng uỷ viên 4, Chi ủy viên 01).

Qua kiểm tra kết luận có 03 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; 07 đảng viên có vi phạm. Trong đó vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 04 trường hợp, đã thi hành kỷ luật 04 trường hợp, bằng các hình thức: Khiển trách: 03, cảnh cáo: 01. Những tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc.

Công tác Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong năm 2020 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra đối với 06 Đảng uỷ và Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ cơ sở. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ cơ sở kiểm tra 08 Chi uỷ, Chi bộ. Qua kiểm tra kết luận có 04 đơn vị thực hiện tốt còn lại 02 đơn vị thực hiện chưa tốt. Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ đã hướng dẫn chấn chỉnh những nội dung thiếu sót, rút kinh nghiệm nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới. 

Trong năm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã xem xét thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền: 06 đảng viên, trong đó: Đảng uỷ viên 03; Chi uỷ viên 01 và 02 đảng viên không giữ chức vụ đảng ( tăng 04 đảng viên so năm 2019). Hình thức kỷ luật: Khiển trách 06. Chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật: 01 đảng viên, hình thức kỷ luật: khiển trách 01, Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật: 02 đảng viên, hình thức kỷ luật: khiển trách 01, cảnh cáo 01 ( giảm 05 đảng viên so năm 2019).

Trong năm 2020, Uỷ ban Kiểm tra Huyện  uỷ nhận 01 đơn tố cáo và 01 đơn phản ảnh, kiến nghị UBKT Tỉnh chuyển về. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ giải quyết xong 02 đơn, 01 tố cáo đúng một phần có khuyết điểm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật, 01 đơn qua làm việc người khiếu nại đồng ý theo nội dung làm việc ( so với  năm 2019 giảm 01 đơn).

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành giám sát thường xuyên đối với 05 tổ chức đảng và 07 đảng viên là người đứng đầu cấp uỷ  tăng 01 tổ chức đảng và không tăng đảng viên so năm 2019). Qua giám sát đã chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tiến hành giám sát 01 chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên là người đứng đầu  giảm 08 tổ chức và 08 đảng viên so với năm 2019).

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tiến hành kiểm tra việc thu, chi, đăng nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 04 tổ chức cơ sở đảng (giảm 01 tổ chức đảng so năm 2019). Qua kiểm tra kết luận các tổ chức đảng thực hiện thu, chi ghi chép đầy đủ sổ sách, chứng từ quyết toán theo quy định của Đảng.

Trong năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 01 chuyên đề đối với 19 tổ chức Đảng và 17 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy ( tăng 06 tổ chức đảng và 04 đảng viên so với năm 2019).

Qua kiểm tra kịp thời nhắc nhỡ, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 24 chi bộ và 14 đảng viên (tăng 06 tổ chức đảng và 03 đảng viên so với năm 2019).

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 02 chuyên đề đối với 05 tổ chức Đảng và 05 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy ( tăng 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên so với năm 2019).

Qua giám sát đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót của các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng.

Cuối năm 2020 được Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Long An đến phúc tra, đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có được những kết quả trên, trước hết là do cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong huyện đã nổ lực phấn đấu và nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch trong năm 2021.

Tú Thi


Lượt người xem:   160
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​