Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 195203
Tin tức sự kiện
Thị trấn Đông Thành thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, chính sách xã hội
Thứ 4, Ngày 08/04/2020, 08:00 | NHƯ HUỲNH

Trong nhiệm kỳ qua 2015-2020, thị trấn Đông Thành luôn thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng cho trẻ em với chỉ tiêu đạt 100%, tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng theo chiều cao giảm từ 18,09 % năm 2015 xuống còn 9,64 % năm 2019; công tác phòng chống dịch được duy trì thường xuyên, không xảy ra dịch bệnh. Công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 5,68% năm 2015 giảm còn 0% năm 2019, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm là 0,75%.

Về chính sách xã hội, đảm bảo thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp, cho các đối tượng chính sách, trợ giúp gia đình neo đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật; vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa bình quân qua các năm đạt 356,52 % kế hoạch; xây tặng 06 căn nhà tình nghĩa, xây dựng 08 nhà Đại đoàn kết, sữa chữa 07 căn nhà cho đối tượng chính sách, xây dựng 08 nhà tình thương, 01 nhà đồng đội, vận động quỹ "Ngày vì người nghèo" hàng năm đạt trên 400% kế hoạch; vận động người dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện đến năm 2019 đạt 96,6%.

Như Huỳnh

 


Lượt người xem:   49
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​