Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 187922
Tin tức sự kiện
Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp
Thứ 3, Ngày 25/02/2020, 09:00 | Ban biên tập
Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội (ĐH) X Đảng bộ tỉnh; năm tiến hành tổ chức ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, MTTQ Việt Nam, 75 năm Quốc khánh, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều sự kiện chính trị quan trọng đại khác. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần nỗ lực, phấn đấu, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết ĐH X của Đảng bộ tỉnh, lập thành tích chào mừng ĐH Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 

ĐH đảng bộ các cấp trong tỉnh, tiến tới ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm kiểm điểm, đánh giá những kết quả đã đạt của nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đồng thời, ĐH tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Long An giàu đẹp...

Đến nay, chúng ta hết sức vui mừng trước hầu hết chỉ tiêu của Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đạt và vượt. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đang ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết, nhiệm vụ năm 2020 để về đích nghị quyết đề ra một cách vững chắc. Chúng ta hết sức vui mừng, phấn khởi về những kết quả trên bởi ghi đậm dấu ấn của ý Đảng - lòng dân hòa quyện, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên của dân tộc và sự năng động, sáng tạo, quyết liệt của hệ thống chính trị trong tỉnh.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhất là Covid-19, tình hình hạn, mặn xâm nhập gay gắt,... chúng ta có những lo lắng về ảnh hưởng của chúng đến KT-XH. Bên cạnh đó, nỗi lo về "vi-rút trì trệ" sau tết càng đáng quan tâm hơn.

Lúc này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân càng phải phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và ĐH XII của Đảng.

Các ngành, các cấp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm với công việc, thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Ngành ngành, nhà nhà ra sức thi đua lao động, sản xuất, làm việc tạo khí thế thi đua sôi nổi từ hệ thống chính trị ra các tầng lớp nhân dân. Thiết thực tổ chức các phong trào thi đua, công trình, phần việc chào mừng ĐH Đảng các cấp, tiến tới ĐH XI Đảng bộ tỉnh và ĐH XIII của Đảng. Các phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, thiết thực đối với mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; hướng tới khát vọng nâng cao chất lượng cuộc sống, đưa quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, hùng cường./.

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online

Lượt người xem:   29
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​