Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 218353
Tin tức sự kiện
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tổng kết hoạt động năm 2019
Chủ Nhật, Ngày 19/01/2020, 01:00 | HUỲNH HỮU
Ngày 14/01/2020, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Đức Huệ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019. Đồng chí Lê Văn Nên - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

IMG20200114143047.jpg 

Ảnh: Đại biểu dự hội nghị

Trong năm 2019, hoạt động tín dụng của NHCSXH huyện tiếp tục phát huy hiệu quả với tổng nguồn vốn trên 277 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương 271,955 tỉ đồng, tăng 29,769 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn địa phương 5,148 tỉ đồng, tăng gần 2 tỉ đồng so đầu năm 2019.

Từ nguồn vốn trên, trong năm, NHCSXH huyện đã tạo điều kiện cho hơn 8.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay, với tổng số tiền 102,542 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ 15 chương trình cho vay đến cuối năm đạt 265,435 tỷ đồng, đạt 99,99% kế hoạch.

Nhìn chung, nhờ nguồn vốn tín dụng cung ứng kịp thời cho các hộ nghèo có điều kiện sản xuất kinh nên, nên đã có 216 hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo, hoàn trả vốn đúng hạn.

Bên cạnh đó, Ngân hàng CSXH huyện cho vay lại 302 hộ nghèo, 220 hộ cận nghèo, cho vay lần đầu 68 HSSV. Thu hút việc làm cho 159 lao động, hỗ trợ 916 hộ gia đình xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần nâng mức sống cho người dân nông thôn;…

Trong năm 2020, ngân hàng CSXH huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành 100% chi tiêu vốn tăng trưởng và 100% chỉ tiêu huy động vốn tỉnh giao; kiểm tra 100% món vay mới trong vòng 30 ngày giải ngân; tỷ lệ nợ quá hạn không tăng so năm 2019, trong đó Hội đoàn thể xã, thị trấn không có nợ quá hạn từ 1% trở lên,... Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phân tích nợ xấu, phân loại từng đối tượng để có biện pháp thu hồi nợ, nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là những địa bàn có chất lượng tín dụng thấp, phấn đấu giảm nợ quá hạn theo mục tiêu đề ra...

 IMG20200114142236.jpg

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND huyện – Lê Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện – Lê Văn Nên yêu cầu Ban đại diện, Hội đồng quản trị các cấp, các ngành, hội, đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc còn hạn chế để đề ra các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, nhất là tại các xã có chất lượng tín dụng thấp, thiếu ổn định, phấn đấu giảm nợ quá hạn theo mục tiêu đề ra. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội các cấp, hội viên, người vay vốn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng CSXH trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, đối chiếu tại cơ sở về dư nợ, tiền gửi, lãi tồn, sử dụng biên lai để phát hiện, chấn chỉnh sai sót. Rà soát các chỉ tiêu tín dụng, phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành có liên quan tập trung giải ngân hoàn thành 100% các chỉ tiêu tín dụng được giao,…

Huỳnh Hữu

Lượt người xem:   149
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​