Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 218358
Tin tức sự kiện
Đức Huệ tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý thiết thực và hiệu quả
Thứ 2, Ngày 06/01/2020, 21:00 | KIM TIẾN
Huyện ủy Đức Huệ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyên kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý.

6-1-2019 To chuc chuong trinh van nghe  (1).jpg 

Ảnh: Tổ chức chương trình văn nghệ.

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của nhân dân huyện Đức Huệ đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện nhà quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Đại hội XII của Đảng.

 6-1-2020 DVTN tham me Viet nam anh hung.jpg

Ảnh:  Đoàn viên thanh niên thăm mẹ Việt Nam anh hùng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ yêu cầu các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện cũng như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền được tập trung vào những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường Cách mạng 90 năm qua của Đảng. Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ Đại hội ở các cấp, các tổ chức Đảng, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay. Tuyên truyền kết quả thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đảng bộ cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020; phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của quê hương Long An nói chung và huyện Đức Huệ nói riêng khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, người dân ở vùng sâu vùng xã,, biên giới của huyện Đức Huệ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; nhất là các âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trên địa bàn huyện.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm được diễn ra trên địa bàn huyện bao gồm: Tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cấp huyện. Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên có công lao đóng góp tiêu biểu đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh… trong 5 năm qua ( giai đoạn 2015 – 2020); kết hợp với các hoạt động tổ chức trao huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với chủ đề "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh". Ngoài các hoạt động nêu trên, theo tình hình cụ thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp như: phát động phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao mừng Đảng – mừng Xuân v.v...

Kim Tiến

Lượt người xem:   136
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​