Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 218359
Tin tức sự kiện
Đức Huệ xây dựng và ban hành Công văn chấn chỉnh lề lối làm việc và tình trạng uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc
Thứ 4, Ngày 11/09/2019, 09:00 | Anh Kiều
 

Ngày 03/9/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ ban hành Công văn số 1686-CV/HU, về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và tình trạng uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với các nội dung thực hiện như sau:

Thời gian qua, tình trạng một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện chưa nghiêm túc quy định về thời gian làm việc hành chính, thường xuyên đi trễ, về sớm hoặc vắng mặt tại cơ quan không vì lý do công tác; tình trạng uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc và tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vẫn còn xảy ra ở các cơ quan, đơn vị, làm ảnh hưởng đến tác phong, uy tín đối với Nhân dân, giảm hiệu quả công tác và tiềm ẩn nguy hiểm khi điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Một số nơi cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị ít quan tâm đến việc nhắc nhở, giám sát đảng viên, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật; chưa kịp thời xử lý, chấn chỉnh, ngăn chặn những trường hợp vi phạm.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu, kỹ và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 72-CT/TU, ngày 09/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Công văn số 183-CV/TU, ngày 17/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc chấn chỉnh tình trạng uống rượu, bia và tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Chỉ thị số 28-CT/HU, ngày 18/3/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cán bộ lãnh đạo, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện, đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý. Cơ quan, đơn vị nào có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm thì ngoài việc xử lý người vi phạm, phải kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá phân loại, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân hàng năm.

2. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật. Chấp hành nghiêm quy định những điều đảng viên, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; quy định về kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

3. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất trên phạm vi toàn huyện trong việc chấp hành quy định thời gian làm việc, quy định không uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra tham mưu, đề xuất cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Công văn này; kịp thời báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Anh Kiều

 

Lượt người xem:   182
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​