Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 210168
Văn hóa - Xã hội
Đức Huệ quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh
Thứ 6, Ngày 15/05/2020, 09:00 | Tấn Hữu
Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đức Huệ luôn xác định việc xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh là một giải pháp quan trọng trong việc phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại.

trung tam VHTTTT.jpg 

Trung tâm VHTT&TT huyện là nơi giao lưu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao thường xuyên của nhân dân

Theo đó, huyện khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi người được tham gia tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và tham gia các sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng chính trị tư tưởng để mọi người nâng cao nhận thức, góp phần giữ gìn, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trước sự thẩm thấu của văn hóa độc hại từ bên ngoài xâm nhập vào.

Bên cạnh đó, huyện luôn quan tâm đầu tư xây mới, nâng cấp hệ thống thiết chế về văn hóa, thể thao để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Trong thời gian qua, huyện đã xây mới Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị cơ bản đảm bảo phục vụ cho nhu cầu phát triển văn hóa, thể thao của huyện.

Đồng thời, khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa gồm: 01 bưu điện trung tâm, 11 bưu điện văn hóa xã – thị trấn, 01 đội thông tin lưu động, 01 thư viện, 01 công viên, 03 sân bóng đá, 04 sân bóng chuyền, 18 sân cầu lông, 09 Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập cộng đồng xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh của huyện với tổng số 11 Đài cấp xã, 60 trạm truyền thanh ấp, khu phố đã cơ bản phủ sóng toàn bộ địa bàn huyện, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Ngoài ra, huyện thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình văn hóa, từ đó được nhân dân tích cực hưởng ứng và trở thành nồng cốt, làm nền tảng trong xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hiện tại, toàn huyện có 96,15% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 49/49 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa. Các giá trị văn hóa truyền thống được huyện bảo tồn, phát huy, các hủ tục lạc hậu được xóa bỏ. Từ đó khơi dậy niềm tin trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng, góp phần quan trọng vào việc phòng chống, ngăn chặn, bài trừ các sản phẩm văn hóa độc hại.

Tấn Hữu


Lượt người xem:   76
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​