Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 221768
Kinh tế
Đức Huệ qua 10 năm xây dựng nông thôn mới: Diện mạo khởi sắc, tư duy thay đổi
Thứ 4, Ngày 15/07/2020, 15:00 | Gia Khánh
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đi qua chặng đường 10 năm. 10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Huệ đã chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo; tạo sự đồng thuận, nhất trí trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân để thực hiện tốt những mục tiêu đề ra. Qua đó, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện ngày thêm khởi sắc, phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

1E8A4919.jpg 

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện

Hàng năm, huyện đều tổ chức đánh giá lại hành trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM để nhìn nhận lại quá trình triển khai, thực hiện, những việc đã làm được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và bàn bạc những giải pháp, đề ra mục tiêu phấn đấu, những định hướng chung nhằm đạt kết quả tốt trong xây dựng NTM, làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng tích cực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân khu vực nông thôn đúng như định hướng chung của chương trình xây dựng NTM đề ra.

Nhìn một cách tổng thể, sau 10 năm tiến hành xây dựng NTM, các vùng nông thôn trên địa bàn huyện Đức Huệ đã có những đổi thay căn bản và toàn diện, diện mạo khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được nâng cao, nhận thức về nông thôn mới được tăng cường; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Tính đến tháng 5 năm 2020, toàn huyện Đức Huệ có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Mỹ Thạnh Đông, bên cạnh đó có 01 xã đạt 17 tiêu chí là Bình Hòa Nam phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí vào cuối năm 2020, 03 xã đạt 14 tiêu chí là Mỹ Quý Tây, Mỹ Thạnh Tây và Bình Thành, còn lại các xã khác đạt từ 10 đến 12 tiêu chí. Số tiêu chí đạt trung bình trên một xã là 13,4 tiêu chí. Không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. So với năm 2019, số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 01 xã; số tiêu chí bình quân trên 01 xã tăng 0,1 tiêu chí/xã.

Những năm qua, với nhiều chính sách đầu tư của Trung ương, tỉnh, cùng với nỗ lực của người dân, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm, đến cuối năm 2019, hộ nghèo của huyện còn 1.447 hộ, với 4.398 người, chiếm tỷ lệ 8,25%, hộ cận nghèo là 1.119 hộ, với 4.013 người, chiếm tỷ lệ 6,38%, so với nằm 018 đã giảm được 340 hộ nghèo, và 86 hộ cận nghèo.

Không chỉ thể hiện bằng con số cụ thể mà từ việc thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong những năm gần đây, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn được đẩy mạnh, nhất là triển khai, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn phát triển theo chuỗi liên kết, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Đức Huệ tiếp tục được duy trì phát triển. Sản xuất nông nghiệp ổn định, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát; tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực thực phẩm; tiếp tục tăng cường chương trình xây dựng vùng chăn nuôi bò thịt tập trung ứng dụng công nghệ cao, cánh đồng lớn, vùng sản xuất chuyên canh. Đây là điểm nhấn tạo đột phá trong sản xuất, thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển, đưa các vùng nông thôn trên địa bàn huyện ngày càng đi lên.

Cùng với kinh tế, chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát triển. Môi trường nông thôn có chuyển biến đáng kể, nhiều vùng nông thôn đã xây dựng và hình thành mô hình cảnh quan xanh sạch đẹp, tuyến đường kiểu mẫu,…

Nhưng, điều đặc biệt hơn có lẽ không phải là sự đong đếm bằng những tiêu chí rạch ròi, mà chính là những cái gật đầu hài lòng của người dân khi hỏi về hiệu quả của việc xây dựng NTM ở mỗi địa phương; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nhân lên thấy rõ. Đây mới chính là thành tựu và mục tiêu lớn nhất của quá trình xây dựng NTM mới mà huyện đã và đang làm được.

Những kết quả này không phải đến từ sự ngẫu nhiên, mà đó chính là quyết tâm hành động, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong suốt những năm qua.

1E8A4927.jpg 

Cánh đồng lúa Global Gap tại ấp 1 xã Mỹ Thạnh Đông

Có thể thấy rõ, ngay từ khi khởi động chương trình, các cấp, các ngành của huyện đều xác định xây dựng NTM có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Vì thế, UBND huyện xây dựng kế hoạch hàng năm, giai đoạn trên cơ sở các nghị quyết và chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Huyện đã chọn những xã điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng chương trình xây dựng nông thôn mới theo lộ trình kế hoạch.

MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở cũng chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, huy động tối đa nội lực của người dân chung tay xây dựng NTM. Từ đó, người dân khu vực nông thôn từng bước nhận thức được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, tham gia với tinh thần tự giác, trách nhiệm, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; chủ động góp công, góp của để xây dựng NTM. Người dân không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước mà tự giác tìm tòi, nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế cho phù hợp với gia đình mình, địa phương mình; tích cực mở rộng sản xuất, chăn nuôi nhằm cải thiện kinh tế, nâng cao thu nhập...

Khách quan nhìn nhận, việc thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện Đức Huệ vẫn còn những hạn chế và khó khăn nhất định. Bởi, xuất phát điểm của nhiều địa phương trong huyện ở mức thấp, đa phần người dân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên việc huy động nhân dân đóng góp để xây dựng NTM bị hạn chế, chính quyền cấp xã ở một số nơi còn ít kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện… Dù vẫn có những điều chưa trọn vẹn và chưa được như kỳ vọng, nhưng nhìn vào những kết quả đạt được trong tiến trình xây dựng NTM của huyện nhà gần 10 năm qua có thể khẳng định đó là minh chứng sinh động, chân thực nhất của "Ý Đảng, lòng dân". Đây chính là động lực để cấp ủy đảng, chính quyền và người dân trên địa bàn huyện Đức Huệ tiếp tục phát huy, đồng sức đồng lòng thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Gia Khánh


Lượt người xem:   199
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​