Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 228317
Chính trị
Công tác Dân vận của Đảng bộ huyện Đức Huệ - 90 năm xây dựng và trưởng thành (15/10/1930 - 15/10/2020)
Thứ 4, Ngày 14/10/2020, 22:00 | NHƯ HUỲNH
Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Dân vận", theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hàng năm là "Ngày Dân vận của cả nước" để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác Dân vận.

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, công tác Dân vận của Đảng bộ huyện Đức Huệ luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ huyện, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân.

Đội ngũ các thế hệ cán bộ Ngành dân vận của huyện đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong xây dựng, phát triển huyện nhà; công tác vận động quần chúng được cả hệ thống chính trị quan tâm tnực hiện, từng bước có sự đổi mới về nội dung và hình thức, hướng mạnh về cơ sở, mối quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị với nhân dân ngàỵ càng chặt chẽ hơn, góp phần phát huy được sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Trong thời gian qua, công tác phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, công tác dân vận chính quyền, thực hiện chủ đề "Năm dân vận chính quyền" trong toàn huyện, theo phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả " gắn với xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác dân vận, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường công tác đối thoại với Nhân dân.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với ƯBND huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy phát động thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực kinh tề, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị, đã có nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới… có tác dụng tích cực vào sự phát triển của huyện nhà, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tính đến nay, toàn huyện đã xuất hiện 333 mô hình "Dân vận khéo" tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Ngày chủ nhật xanh"; "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới"; "Mái ấm công đoàn", "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế",… Do làm tốt công tác Dân vận, đã góp phần thực hiện tốt các Phong trào thi đua yêu nước, huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực đông đảo của các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay đang đặt ra cho công tác Dân vận của huyện Đức Huệ những yêu cầu và nhiệm vụ mới rất to lớn và nặng nề hơn. Đội ngũ những người làm công tác Dân vận của Đảng bộ huyện phải thường xuyên rèn luyện về bản lĩnh, ý chí, trau dồi phẩm chất đạo đức, phong cách công tác trong phong trào cách mạng của nhân dân và trong thực tiễn của cuộc sống; phải thực sự thấm nhuần phương châm: "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; thực sự "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".

Công tác Dân vận của Đảng bộ huyện cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, góp phần thực hiện tốt dân sinh, dân chủ, nâng cao dân trí, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tiếp tục thực hiện xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân làm tốt công tác "Dân vận khéo"; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", góp phần xây dựng huyện Đức Huệ ngày càng phát triển, phồn thịnh, ấm áp nghĩa tình./.

Như Huỳnh


Lượt người xem:   53
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​