Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 218655
Chính trị
Đức Huệ tổng kết công tác cải cách hành chính
Thứ 3, Ngày 26/05/2020, 15:00 | HUỲNH ANH
Ngày 26/5/2020, huyện Đức Huệ tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Nguyên chủ trì hội nghị.

Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đức Huệ đã có sự chuyển biến tích cực ở tất cả các nội dung, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, thái độ và ý thức giải quyết công việc dần có chuyển biến, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn; cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng được đầu tư tốt hơn. Trong năm, chủ tịch UBND huyện và 11 xã, thị trấn đã có buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân về "Đánh giá sự hài lòng của công dân về tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính". Từ ngày 01/01/2019 - 06/11/2019, tổng hồ sơ nhận giải quyết là 13.051 hồ sơ trên 43 lĩnh vực với 274 thủ tục. Trong đó, đã giải quyết 12.068 hồ sơ, giải quyết trước hạn 6.909, đúng hạn 4.976 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%.

Thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nân cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, huyện đã sát nhập 11 cơ quan hành chính thuộc UBND huyện và 6 đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý; sát nhập 4 trường tiểu học thành 2 trường, thành lập mới trường tiểu học và THCS Bình Thành; sát nhập ấp 3 vào ấp 2 và ấp 4 xã Bình Thành, ấp 5 vào ấp 4 xã Mỹ Thạnh Đông. Đối với UBND xã thị trấn hiện còn tổng số cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách 302 người. Trong đó cán bộ 117 người, công chức 110 người, những người hoạt động không chuyên trách 75 người. 100% công chức cấp huyện, xã đạt chuẩn về chuyên môn; 91,45% cán bộ cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn.

Hiện đại hóa nền hành chính, trong năm huyện đã ký được 3.411 chữ ký số, đạt tỷ lệ 100%. Tổng số thư điện tử sử dụng thường xuyên là 106/111, đạt tỷ lệ 95,49%. Hiện nay việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của huyện chỉ đạt mức độ 2, đang thực hiện lên mức độ 3, 4 theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách của huyện cũng còn những hạn chế nhất định, đó là cán bộ, công chức đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị đều kiêm nhiệm nên việc kiểm soát chưa được chủ động, kịp thời. Tiến độ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình tỉnh phê duyệt còn chậm, tỷ lệ hộ sơ thực hiện thấp, chưa đạt theo quy định; việc giải quyết hồ sơ chưa thống nhất, đồng bộ giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử; việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích chưa đạt tỷ lệ cao....

Năm 2020, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính; rà soát, cập nhật việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh trách nhiệm công vụ của CBCC; rà soát, đơn giản hóa, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính khi có thay đổi, bổ sung; tiếp tục thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị.

Huỳnh Anh


Lượt người xem:   69
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​