Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 218660
Chính trị
Đức Huệ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền trong công tác phòng chống HIV/AIDS
Thứ 2, Ngày 25/05/2020, 09:00 | Tấn Hữu
Sau khi thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư khoá IX về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới", nhìn chung công tác lãnh đạo phòng chống HIV/AIDS của huyện Đức Huệ đã đạt được những kết quả quan trọng. Từ đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đói với công tác phòng, chống HIV/AIDS được nâng lên.

Bên cạnh đó, được sự quán triệt từ Chương trình hành động số 04 ngày 12/5/2006 của Huyện ủy về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới", các cấp ủy Đảng, chính quyền của huyện đã thường xuyên quan tâm công tác lãnh, chỉ đạo, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động sâu rộng  trong mọi tấng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các Chỉ thị, kết luận của Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh ủy và huyện ủy cùng các văn bản chỉ đạo của UBND huyện. Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong toàn xã hội đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới.

Ngoài ra, các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống HIV/AIDS được huyện cụ thể hóa vào nghị quyết, kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm của huyện và các ngành địa phương.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW của Ban Bí thư khoá IX về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới", công tác lãnh đạo triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Đức Huệ được thực hiện kịp thời và nghiêm túc. Bên cạnh đó, 11/11 xã thị trấn trên địa bàn huyện dã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS, đồng thới ban hành kế hoạch hành động để triển khai thực hiện và đưa các mục tiêu, chỉ tiêu phòng, chống HIV/AIDS vào tiêu chí xây dựng ấp, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa.

Tấn Hữu

 


Lượt người xem:   74
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​