Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 205037
Chính trị
Bình Hòa Hưng đạt 10/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới
Thứ 5, Ngày 07/11/2019, 11:00 | Phạm Văn Tài
Ngày 06/11/2019, xã Bình Hòa Hưng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

IMG_20191106_095506 BHH NTM.jpg​​​

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2025 xã Bình Hòa Hưng đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch thực hiện chương trình năm 2019. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ, khu dân cư. Tính đến nay, xã Bình Hòa Hưng đã đạt 10/19 tiêu chí.

Về công trình xây dựng cơ bản, xã tiếp tục triển khai và hoàn thành 3 công trình chuyển tiếp từ năm 2018 do xã làm chủ đầu tư gồm: Công trình láng nhựa đường T2 (giai đoạn 1), nâng cấp trải đá 0x4 từ cầu Maren đến Chốt dân quân giai đoạn 1, duy tu sửa chữa đường lộ 61. Xã cũng tiến hành rà soát và tiếp tục triển khai những công trình đường giao thông đến các ấp, lũy kế đến nay đã cứng hóa đường nhựa T3 ấp 1, các ấp còn lại làm đường cứng hóa đạt 70%. Bên cạnh đó còn tuyên truyền, vận động nhân dân thay trụ điện cây bằng trụ bê tông kiên cố. Đến nay xã có tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt hơn 98%.

Về lao động giải quyết việc làm, hàng năm UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ. Số người trong độ tuổi lao động là 1.411 người, trong đó số người lao động có việc làm thường xuyên 1.362 người, chiếm 96,52%.

Việc phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn được địa phương chú trọng, củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; tăng cường công tác y tế dự phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong 9 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 1.630/1.816 đạt 89,75%. Xã thực hiện đạt các nội dung của bộ tiêu chí quốc gia về y tế...

Các hoạt động môi trường tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện; tổ chức tuyên truyền, vận động tới các tổ chức đoàn thể, nhân dân làm nhà tiêu hợp vệ sinh, đào hố rác, thu gom chất thải rắn, bao bì thuốc BVTV nhằm tạo cảnh quan xanh sạch đẹp; xây dựng quy ước về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường nông thôn. Đến nay trên địa bàn xã có 9 trạm cấp nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,63%.

Công tác an ninh quốc phòng được giữ vững ổn định. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Xã còn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng; Đảm bảo công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình.

Trong thời gian tới, xã Bình Hòa Hưng xác định sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức, phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong nhân dân; Tổ chức đào tạo, tập huấn  để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

Phạm Văn Tài

 

Lượt người xem:   102
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​