Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 218359
Tin tức sự kiện
Đức Huệ bầu bổ sung Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022
Thứ 5, Ngày 28/03/2019, 21:00 | Gia Khánh
Sáng ngày 28/3/2019, Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Huệ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện để thực hiện công tác nhân sự của Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Bà Nguyễn Thị Bớt – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, ông Lê Văn Nên – Phó Chủ tịch UBND huyện dự.
IMG_20190328_193757.jpg 

Ảnh: Hội nghị bầu bổ sung Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Huệ nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Hữu Khánh. Đồng thời, bầu chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội. Theo đó, ông Hứa Vũ được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch và ông Nguyễn Hữu Khánh được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Huệ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Như vậy, đến thời điểm này, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện có 25 thành viên và Ban Thường vụ có 07 thành viên.

Thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy Long An về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Kết luận số 487-KL/TU của Tỉnh ủy cho chủ trương về việc giải quyết chế độ đối với người được tuyển dụng vào làm việc tại các hội. Theo đó, về kinh phí để các hội có tính chất đặc thù và hưởng định suất hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thực hiện đúng theo tinh thần Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy là nhất quán chủ trương các hội hoạt động bảo đảm nguyên tắc "tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động" theo Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, Nhà nước chỉ thực hiện hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao theo đúng quy định tại Thông tư 01/2011/TT-BTC, ngày 06/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bảo đảm cho các hội thực hiện theo đúng điều lệ của hội nhằm thực hiện tôn chỉ, mục đích của hội khi thành lập. Các hội có trách nhiệm xây dựng đề án hoặc kế hoạch (trong đó có dự toán kinh phí) để thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và cấp kinh phí.

Hiện tại, cơ quan quản lý Nhà nước của Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Huệ là Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Gia Khánh

Lượt người xem:   955
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​