Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 210643
Tin tức sự kiện
Đức Huệ qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)
Thứ 2, Ngày 11/06/2018, 17:00 | Mai khôi
Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

         Cùng với cả nước qua hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã tích cực hưởng ứng với quyết tâm cao; đã tạo chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động lãnh đạo, quản lý, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

            Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nội dung các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017, năm 2018. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra; tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập đạt trên 98%; có 100% chi, Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch đăng ký và 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017, 2018.  Nhìn chung, việc xây dựng kế hoạch đăng ký (đối với tập thể) và Bản cam kết (đối với cá nhân) tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017, 2018 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; trong đó, đối với tập thể: từng cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục xây dựng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện", thực hiện tốt các chính sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ, trên cơ sở nội dung chuyên đề học tập, lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ chính trị ngành, địa phương, lĩnh vực (kể cả TCCS Đảng) để tổ chức học tập, thảo luận, kiểm điểm việc thực hiện hàng tháng và xây dựng kế hoạch phấn đấu học tập và làm theo Bác hàng năm; đối với cá nhân: mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện gắn Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và gắn Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện để được góp ý, xem đây là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ đảng viên, CBCC, viên chức hàng năm.

             Ban Thường vụ Huyện ủy xác định công tác tuyên truyền có tác động rất lớn đến việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã chỉ đạo, vận dụng bằng nhiều hình thức phù hợp tình hình thực tế theo từng đơn vị, địa phương như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin cổ động (xe thông tin lưu động, Đài Truyền thanh huyện, Trạm Truyền thanh xã - thị trấn), panô, áp phích, lồng ghép trong sinh hoạt các chi, tổ hội các đoàn thể chính trị - xã hội, sinh hoạt ở tổ dân cư... Việc kịp thời nêu gương các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư được mọi người quan tâm; trong công tác tuyên truyền có chú trọng vận dụng gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương với hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp cho từng đối tượng. Ngoài ra, hàng tháng Ban Tuyên giáo duy trì tờ "Bản tin nội bộ"  cung cấp cho các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở phục vụ sinh hoạt chi bộ, có nội dung kể một mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được sự quan tâm học tập của đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

                           ct05 2 nam.jpg

Ảnh: Các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  chụp ảnh lưu niệm cũng lãnh đạo huyện

 

            Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã  xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình hay, cách làm tốt, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, cụ thể như: Chi bộ ấp Tân Hòa xã Bình Hòa Bắc thực hiện tốt công tác vận động xây dựng các công trình giao thông nông thôn, xây dựng cầu, cống và nạo vét kênh, mương, thủy lợi nội đồng trên địa bàn ấp với tổng kinh phí thực hiện là 1.551.500.000 đồng; Chi bộ Khu phố 3 -  Đảng ủy Thị trấn Đông Thành vận động nhân dân hiến 27.650m2 đất làm đường, trị giá 1 tỷ 880 triệu đồng, xây dựng 05 con đường liên xóm, vận động nhân dân đóng góp 228 triệu đồng xây dựng 03 cây cầu bê tông, sửa chữa con đường liên xóm dài 235m, vận động mạnh thường quân xây dựng 01 căn nhà tình nghĩa, 04 căn nhà tình thương cho hộ chính sách và hộ nghèo; Chi bộ ấp 1 - Đảng ủy xã Bình Hòa Nam phối hợp cùng Ban quản lý ấp, Ban Công tác Mặt trận ấp vận động nhân dân góp tiền, ngày công lao động rải đá xanh tuyến đường giao thông nông thôn dài khoảng 1,5km với trị giá 1,7 tỷ đồng, xây dựng cầu kênh Lò Đường với tải trọng 5 tấn trị giá 500 triệu đồng, nạo vét và làm đê bao tuyến Kênh Hoàng Thủy với chiều dài 600m, trị giá công trình 330 triệu đồng; xã Mỹ Thạnh Đông thực hiện tốt phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, xây dựng các công trình giao thông nông thôn, giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn... tổng trị giá hơn 600 triệu đồng và hơn 60 ngày công lao động; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: vận động quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn huyện được 1.1 tỷ đồng; xây dựng 40 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 1.2 tỷ đồng và còn rất nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo có sức lan tỏa, đạt kết quả cao, nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

            Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong thời gian tới. Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh, chỉ đạo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

            Một là: Cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

            Hai là: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung, hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị và địa phương.

            Ba là: Rà soát, thực hiện tốt việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, trong trường học, trung tâm dạy nghề; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.

            Bốn là: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn quan trọng trong  nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng và bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

            Năm là: Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt việc tổ chức họp mặt, biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt".

            Sáu là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị gắn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kịp thời phát hiện, phê phán, chấn chỉnh, uốn nắn lệch lạc, bệnh thành tích, đảm bảo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đi vào nền nếp, hiệu quả.

            Việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức và cá nhân, nhằm không ngừng nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo Bác trong toàn xã hội, đặc biệt là đối với cán bộ đảng viên, phải là những người tiên phong gương mẫu. Những tập thể và cá nhân điển hình từ những việc làm cụ thể, thiết thực cho chúng ta thấy ai cũng có thể học tập và làm theo Bác ở mọi lúc, mọi nơi và trong mọi công việc. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là có ích cho chính mình, cho gia đình mình, cho xã hội và cho Tổ quốc. 

Mai Khôi

 

 

Lượt người xem:   681
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​