Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 484317
Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 08/03/2023, 15:00
Đức Huệ ký kết thực hiện một số nội dung về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận năm 2023
08/03/2023 | TIẾN HỮU
Ban Dân vận Huyện ủy Đức Huệ và UBND huyện vừa ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện một số nội dung về công tác dân vận chính quyền và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

z4168672688963_c6f2ba9f5ebb2f9d616a60fb9fb08b9a.jpg 

Hai đơn vị đã thống nhất các nội dung thực hiện như: ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền và trong các cơ quan Nhà nước; xây dựng ít nhất 01 mô hình điểm thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước có tính đặc trưng, có sức lan tỏa tại địa phương; tổ chức thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa chủ tịch UBND huyện với nhân dân năm 2023, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo UBND các xã – thị trấn tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND với nhân dân địa phương theo quy định; có kế hoạch kiểm tra chuyên đề về công tác dân vận chính quyền và công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước.

Riêng UBND huyện thực hiện tốt công tác phối hợp, tổ chức lấy ý kiến, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về các nội dung như: kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự thảo kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2024 về phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái dịnh cư….

Thông qua việc ký kết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của huyện trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn , thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện tốt công tác đền bù, vận động giải phóng mặt bằng, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ nhân dn6 ngày càng tốt hơn, kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Kim Tiến – Tấn Hữu


Lượt người xem:   37
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang