Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 453821
Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 07/02/2023, 04:00
Đức Huệ chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ
07/02/2023 | Tấn Hữu
Thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của huyện đã có chuyển biến tích cực. Thủ trưởng Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND cấp xã đã có nhiều cố gắng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và công tác cải cách hành chính nhà nước.

qui-tac-ung-xu-cua-can-bo.webp 

Để tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả trong thực thi công vụ, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo  thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ Nhân dân về văn hóa công vụ, về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thi hành nhiệm vụ, công vụ. Thường xuyên rà soát, giải quyết và trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp hoặc các phương tiện thông tin đại chúng chuyển đến, đặc biệt lưu ý những phản ánh, kiến nghị, chỉ đạo do Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện chuyển đến.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải  tuân thủ  tính thứ bậc, kỷ cương  và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện nghiêm  các  quy định về đạo đức, văn hóa  giao tiếp; không lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải quán triệt sâu sắc các quy định của pháp luật, quy định của tỉnh và huyện, của cơ quan, đơn vị về kỷ luật, kỷ cương hành chính; luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định khi thực thi công vụ, kỷ luật lao động, thực hiện tốt văn hóa, văn minh công sở. Tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, thức uống có cồn trước, trong giờ làm việc.

Tấn Hữu

 


Lượt người xem:   53
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang