Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 370085
Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 21/06/2022, 03:00
Đức Huệ thu cân đối ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm đạt 87,49% so với dự toán tỉnh giao
21/06/2022 | KIM TIẾN
Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện Đức Huệ đã thực hiện thu nguồn ngân sách nhà nước được hơn 108 tỷ đồng đạt 87,49% so với dự toán tỉnh giao và đạt 75,86% so với dự toán HĐND huyện giao và tăng 170,40% so với cùng kỳ. Số tiền thu được từ các nguồn như: doanh nghiệp nhà nước địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, Lệ phí trước bạ, thu phí và lệ phí; Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản …

Đồng thời, UBND huyện cũng thực hiện nguồn chi cân đối ngân sách hơn 150 tỷ 680 triệu đồng, đạt 36,11% so với dự toán tỉnh giao và đạt 34,54% so với dự toán huyện giao, trong đó: Chi đầu tư phát triển, Chi thường xuyên gồm: Chi Quốc phòng – An ninh; sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề thực hiện 48.973 triệu đồng, đạt 35,66% so với dự toán tỉnh và HĐND huyện giao;  sự nghiệp y tế và DSKKH;  sự nghiệp văn hóa thông tin; sự nghiệp phát thanh và truyền thanh; sự nghiệp thể dục thể thao; sự nghiệp môi trường; chi đảm bảo xã hội; chi sự nghiệp kinh tế …

Tuy nhiên còn các nguồn thu đạt dưới 50% so với kế hoạch như: Thuế ngoài quốc doanh; thu phí và lệ phí; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế cho thuê đất; thuê mặt nước và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do thực hiện miễn giảm 20%/tỷ lệ thuế GTGT theo NQ số 43/2022/QH15, NĐ số 15/2022/NĐ-CP; một số hộ kinh quy mô lớn thực hiện nộp thuế hóa đơn điện tử trong tháng 7/2022; ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 việc kinh doanh khó khăn dẫn đến khó thu nợ thuế....

Trên kết quả dự toán ngân sách Nhà nước đạt được, UBND huyện sẽ điều hành ngân sách trong những tháng còn lại đến cuối năm theo hướng phấn đấu đến cuối quý III/2022 hoàn thành dự toán thu Ngân sách HĐND huyện giao là 142 tỷ 900 triệu đồng và hoàn thành dự toán phấn đấu tăng thu UBND tỉnh giao cho huyện là 145.700 triệu đồng, tăng 17,59% trong quý IV/2022. Để thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, UBND huyện yêu cầu các ban ngành và UBND các xã, thị trấn tập trung quán triệt sâu rộng đến toàn thể các bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện.

Các đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 11/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022. Đối với Chi cục thuế khu vực Đức Hòa – Đức Huệ cần tập trung tăng cường đôn đốc công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu các khoản cân đối ngân sách địa phương.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thu nợ thuế đảm bảo đến ngày 31/12/2022 tỷ lệ nợ thuế có khả năng thu dưới 5% trên tổng thu NSNN và phấn đấu giảm nợ đến mức thấp nhất. UBND các xã, thị trấn thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022 đúng theo quy định pháp luật; quan tâm theo dõi phối kết hợp cùng Chi cục thuế khu vực Đức Hòa – Đức Huệ phân loại nợ thuế và kiểm tra nguồn thu trên địa bàn mình quản lý….

Kim Tiến

 


Lượt người xem:   23
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang