Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 370083
Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 21/06/2022, 04:00
Đức Huệ phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường
21/06/2022 | Tấn Hữu
Trong thời gian qua qua, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đức Huệ, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mặc khác, cấp uỷ, chính quyền xã, thị trấn, cơ quan, nhà trường luôn quan tâm kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào. Hàng năm Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện có Nghị quyết, kế hoạch triển khai thực hiện công tác trọng tâm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm.

Ngoài ra, MTTQ, các đoàn thể luôn chủ động phối hợp trong tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm hiệu quả đảm bảo cả 03 hình thức về chiều rộng, chiều sâu và cá biệt; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn kết chặt chẽ với các chương trình, cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước như Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần thực hiện đạt hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, Ban chỉ  đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội huyện còn tích cực trong việc tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an; Thông tư số 23/2011/TT-BCA ngày 27/4/2011 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT". Qua đó đã nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, ổn định tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm luôn dược huyện thực hiệ có hiệu quả. Hiện tại huyện đang phát huy hiệu quả các mô hình như: "Nhà trọ tự quản về ANTT"; mô hình "Ánh sáng ANTT"; mô hình "Camera ANTT", mô hình "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học",..., đồng thời củng cố, xây dựng hiệu quả lực lượng bảo vệ cơ quan, nhà trường.

Song song đó, tổ chức Công đoàn trong huyện luôn đảm bảo việc bảo vệ quyền lợi người lao động, giải quyết tranh chấp giữa người lao động với giới chủ doanh nghiệp, thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và chủ doanh nghiệp, tạo mối quan hệ hỗ trợ nhau trong tạo công ăn việc làm cho lực lượng lao động địa phương và hoạt động sản xuất kinh doanh của chủ doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an về bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ,

Thời gian tới, huyện Đức Huệ tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Phối hợp các lực lượng tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức; chủ động phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch...

Tấn Hữu


Lượt người xem:   22
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang