Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 406873
Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 31/05/2022, 04:00
Đức Huệ khẩn trương triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh về tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
31/05/2022 | Tiến Anh
Chiều ngày 30/5/2022, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - ông Nguyễn Thanh Nguyên chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Chỉ thị số 1559/CT–UBND, ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Long An về việc tập trung giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho Trưởng, Phó trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND cấp xã và lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm hành chính công, Trung tâm Văn hóa thông tin và truyền thanh, Bưu điện, Huyện đoàn, Công an, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Đức Huệ.

 31-5-2022 Duc Hue khan trung trien khai Chi thi.JPG

Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Nguyễn Thanh Nguyên triển khai chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Trong Chỉ thị của UBND tỉnh nêu rõ việc vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh vẫn chưa triệt để và thiếu nhất quán; hồ sơ thủ tục hành chính được cập nhật, giải quyết, xử lý tại cấp huyện, cấp xã có nơi còn hạn chế, chưa thực hiện được toàn bộ quy trình điện tử. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chưa tương xứng với số lượng đã được UBND tỉnh phê duyệt, 41% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến và 32% hồ sơ nộp trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết, chưa đạt mục tiêu đề ra của năm 2022; hồ sơ thủ tục hành chính chưa số hóa đầu vào đầy đủ theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

 31-5-2022 Duc Hue khan trung trien khai Chi thi cua UBND tinh.JPG

Đại biểu tham dự cuộc họp.

Để khắc phục những hạn chế trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện – thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn ngoài tập trung triển khai các nhiệm vụ nêu tại các mục của Chỉ thị thì đối với việc tiếp nhận các hồ sơ thuộc danh mục thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 đã được UBND tỉnh phê duyệt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện: Ưu tiên tiếp nhận, xử lý hồ sơ cá nhân do cá nhân, tổ chức nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định; Hồ sơ do cá nhân, tổ chức nộp trực tiếp thì người tiếp nhận tiến hành số hóa hồ sơ đầu vào, kiểm soát, ký số tài liệu, nộp thông qua tài khoản cá nhân, tổ chức và tiếp nhận bằng hình thức trực tuyển; chuyển hồ sơ điện tử đến cơ quan giải quyết, không chuyển hồ sơ giấy; đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 khi chuyển giao cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận, thực hiện quy trình thanh toán trực tuyến theo quy chế quản lý, vận hành, khai thác cổng dịch vụ công quốc gia được quy định….

Theo tinh thần Chỉ thị của UBND tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Nguyễn Thanh Nguyên đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp; tổ chức thực hiện một cách quán triệt và nâng cao thêm tầm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại đơn vị; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương đồng thời trao đổi, khắc phục những khó khăn, vướng mắc tồn tại trong thời gian qua.

 Tiến Anh

 

 


Lượt người xem:   314
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang